מבוא למדעי הטכנולוגיה/תכנון המחקר וביצועו

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

לכל קבוצה בניסוי נקבע הטיפול שלה. יש לקבוע גם את קבוצת הבקרה. תפקיד הבקרה בניסוי הוא להוכיח לנו שהמשתנה הבלתי-תלוי הוא שהשפיע על המשתנה התלוי ולא גורם אחר. הבקרה יכולה להיות משני סוגים:

  • בקרה מוחלטת – היא בקרה של יש / אין. זאת אומרת שבאחת מקבוצות הניסוי לא מופיע המשתנה

הבלתי-תלוי.

  • בקרה יחסית או השוואתית – כאשר אין אפשרות ליצור בקרה מוחלטת, לדוגמא: במקרים שהמשתנה הבלתי-תלוי הוא טמפרטורה או Ph (דרגת חומציות), הבקרה היא יחסית-השוואתית ובד"כ קבוצת

הבקרה היא המצב הרגיל.

בכל ניסוי חייבות להיות מספר חזרות. תפקיד החזרות להוכיח לנו האם תוצאות הניסוי מהימנות, זאת אומרת האם בכל פעם שערכנו את הניסוי הגענו לאותן התוצאות.

תנאים קבועים: בכל ניסוי חייבים להיות תנאים קבועים, למעט המשתנה הבלתי-תלוי שאותו החוקר משנה מטיפול לטיפול, לדוגמא: אם בדקנו כיצד משפיעה כמות המים על קצב נביטת זרעי תירס, התנאים הקבועים הם: סוג הזרעים, סוג המים, לחות, עוצמת אור, טמפרטורה, גודל הכלי, המצע.

הצגת תוצאות הניסוי: אנו מציגים את תוצאות הניסוי גם בגרף, וגם בטבלה. הצגה גרפית – כוללת גרף עמודות / מקלות, או עקום, תלוי בסוג המשתנה.


הצגה טבלאית