לדלג לתוכן

מבוא למדעי הטכנולוגיה/סיכום שלבי המחקר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
  1. נסח שאלה מחקרית מתאימה.
  2. נסח השערה מחקרית מתאימה.
  3. מהו המשתנה התלוי וכיצד הוא נמדד?
  4. מהו המשתנה הבלתי-תלוי וכיצד הוא נמדד?
  5. שרטט את מהלך הניסוי. קבע את הטיפולים.
  6. מהי קבוצת הבקרה בניסוי ומה תפקידה?
  7. כמה חזרות יש בניסוי ומה תפקידן?
  8. מהם התנאים הקבועים בניסוי?
  9. הצג את תוצאות הניסוי בטבלה.