לשון/תחביר ושחבור/מציאת נושא ונשוא בארבעה סוגי משפטים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כללים[עריכה]

 1. בכל משפט חייב להופיע נושא ונשוא. בלעדיו המשפט לא הגיוני.
 2. לפני נושא אין מילת יחס - ה' הידיעה אינה נחשבת כמילת יחס.

סוגי משפטים ומציאת נושא ונשוא בהם[עריכה]

משפט פעלי (משפט בו יש פועל)[עריכה]

כללים[עריכה]

 1. נשוא = הפועל.
 2. נושא = מי מבצע את הפעולה (פעיל)/ על מי מבוצעת הפעולה (סביל).

טיפ למתחילים/מתבלבלים[עריכה]

כיצד לזכור שנשוא הוא הפועל? : זכרו את המילה פנש(ס) (פועל לנשוא).

דוגמות[עריכה]

הקורנפלקס נאכל על יד הבנות[עריכה]

 • נשוא = נאכל.
 • נושא = הקורנפלקס (מדוע "הבנות" לא הנושא? כי אפשר להשמיט את המילה, כלומר אפשר לומר "הקורנפלקס נאכל".)

שתיתי את השוקו[עריכה]

 • נשוא = שתיתי.
 • נושא = שתיתי (אני)

משפט שמני (משפט ללא פועל)[עריכה]

משפט שמני הוא משפט המורכב משמות. במשפט שמני אין פועל ולכן מחפשים אוגד. הנושא במשפט שמני ימצא לפני האוגד והנשוא- אחריו, אלא אם יש מילת יחס במילה לפני האוגד ואז הנשוא הוא לפני האוגד והנושא אחריו(משום שלפני נושא אין מילת יחס).

דוגמה: הבית הוא גדול.

בדוגמה זו אין פועל ויש שני שמות: שם עצם - בית, ותואר השם (כלומר שם תואר) - גדול. אין מילת יחס במשפט לכן הבית הוא הנושא וגדול הוא הנשוא.

כללים[עריכה]

 • נושא = על מי מדובר?
 • נשוא = מה מספרים לנו עליו ?

דוגמה[עריכה]

המשקפים העגולים שלי במגירה משמאל.

 • נושא : המשקפים
 • נשוא : במגירה משמאל

טיפים - למתקשים/מתחילים[עריכה]

הוספת המילה "היה" ונטיותיה עוזרת למציאת הנשוא.

דוגמה[עריכה]

בחינת הבגרות שלנו (תהיה) בשנה הבאה[עריכה]
 • נושא : בחינת בגרות
 • נשוא : בשנה הבאה
זה ילד יפה[עריכה]
 • נושא : זה
 • נשוא : ילד

משפטי יש/אין[עריכה]

כללים[עריכה]

כאשר מופיעות המילים "יש / אין" (כאשר ניתן להפוך את "אין" ל"יש") במשפט :

 • נשוא = יש (תמיד), אין (רק כשניתן להפכו ל"יש")
 • נושא = מה יש? מה אין?

הערה חשובה : המילה "היה" בעבר שיכולה להפוך ל"יש" בהווה = נשוא.

דוגמות[עריכה]

יש לנו היום מסיבה[עריכה]

 • נשוא : יש
 • נושא : מה יש? מסיבה

אין לנו זמן לשטויות[עריכה]

 • נשוא : אין => יש לנו זמן...
 • נושא : מה אין לנו? זמן לשטויות.

משפטי אסור לעשן (צירוף מודאלי)[עריכה]

בצירוף מודלי, הנושא במשפט הוא שם הפועל ("לעשן"), והנשוא הוא מילת ההמלצה ("אסור") (הנשוא הוא "שמני" ולא "פעלי", משום שאין במשפט "פועל").

הגדרה[עריכה]

אלו משפטים בהם יש מילה המביעה איסור, המלצה, הוראה או דעה מסויימת ואחריה שם פועל.

תבניות לדוגמא : אסור לעשן, כדאי לטייל, עלינו ללכת.

כיצד נדע בוודאות כי זהו משפט "אסור לעשן?"[עריכה]

כדי להיות בטוחים שמדובר במשפט "אסור לעשן" נהפוך את שם הפועל (ל) לשם פעולה (ה) ונראה אם אפשר לנסח את המשפט אחרת מבלי לפגוע במשמעותו - אם ניתן - סימן ש"אסור לעשן" הוא משפט.

למשל : אסור לעשן => העישון אסור.

כללים[עריכה]

 • 'אסור' = נשוא - מילה שמביעה דעה/הוראה/המלצה או איסור. כמו למשל : כדאי, מותר, אי אפשר, רצוי, חובה...

מה אסור ?

 • לעשן=העישון=נושא.הנושא הוא שם פועל(ל...)


דוגמה[עריכה]

חובה עלינו לציית לחוק.

 • נשוא = חובה
 • נושא - לציית

מילות המלצה לדוגמה:

 • מותר
 • אסור
 • מומלץ
 • רצוי
 • כדאי
 • יש (להזדהות)

משפט שאלה[עריכה]

כאשר יש שאלה, אנו עונים עליה ומנתחים את התשובה. אחר כך, יוצרים הקבלה בין משפט השאלה ומשפט התשובה.

דוגמאות[עריכה]

מי רוצה לרוץ?[עריכה]

תשובה : אני רוצה לרוץ.

 • נשוא : רוצה => רוצה במשפט המקורי=נשוא(פועל)
 • נושא : אני => מקביל למילה "מי" במשפט המקורי, ולכן "מי" = נושא.

מה קרה ?[עריכה]

תשובה : התבטל שיעור.

 • נשוא = התבטל (פועל מקביל למילה "קרה")
 • נושא = שיעור (מקביל למילת השאלה "מה"), לכן גם המילה "מה" = נושא