לטינית/תארים של מספרים קרדינלים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אחד, שתים, שלוש נוטים לפי נטיית שמות התואר הראשונה (כמו Bonus). המספרים 1,2,3 נוטים. יתר המספרים אינם נוטים. נראה נטיה דומה לכינוים.

Unus, a, um אחד [נוטה ביחיד]
Nom Unus Una Unum
acc Unum Unam Unum
Gen Unius Unius Unius
Dat Uni Uni Uni
Abl Uno Una Uno
Dou, ae, o שתים [נוטה ברבים]
Nom duo duae duo
acc duos duas duo
Gen duorum duarum duorum
Dat duobus duabus duobus
Abl duobus duabus duobus
Tres, treia שלוש
f\m n
Nom tres tria
acc tres tria
gen trium trium
dat tribus tribus
abl tribus tribus