לטינית/צורות יסוד של הפועל

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.חמשת צורות היסוד של פעלים
אני אוהב (נטייה ראשונה) amo, amare, amavi, amtum
אני זוכר (נטייה שניה) Moneo, monere, monui, monitum

Video, videre, vidi

אני קורא (נטיה שלישית) Lego, Legere, legi, lectum
אני שומע (נטייה רביעית) audio, audire, audivi, auditum
אני לוקח (נטייה רביעית ושלישית מעורבת) Capio, capere, cepi, captum


לכל פועל 4 צורות יסוד המופיעות במילון. על פי הגזעים הללו אנחנו יכולים להרכיב את הפעלים בהתאם לזמן. למשל lego, legere, legi, lectum.

cognosco, cognoscere, cognovi, cognitum. אם נביט על צורת הperf נוכל לקרות שהיא שונה מצורת יסוד הpresent ולמעשה נוסף לה v עם השמטה של אותיות. על בסיס זה cognov-i נטא בהתאם לperfect: -i, -isti, -it, -imus, istis...

כיוון שיש 5 צורות יסוד נעזר בטבלה הבאה כדי לדעת מאיזו נטיה היא. לנתון זה אין לכ השפעה על הנטיה כי :

  1. נבדוק מה צורת היסוד של המילה בזזן
  2. נוסיף את הנטיה של sum המתאימה.

כן חשוב לדעת שלפעמים לפני ה-o יכול להיות שלא נראה בפועל המוטא.

אם נביט על present בהשוואה לperfect נראה שפרט לגוף ראשון יחד ושני יחד הנטיה היא אותה נטיה אבל הגזע - צורת היסוד משתנה.

fut II גוף שלישי רבים יוצאי דופן

fut ii נבנה על הperfect והסיומות זהות לsum future פרט לשנים לעיל.

pluperfect נבנה על צורת היסוד הperfect סיומות על פי הimp sum.

כלומר לא נוכל להבדיל בין capitis 2pl אלא אם נדע ששורש r הוא cepitis perf.

ע"י 5 הקבוצות נכיר דגמים של צורת יסוד וכך נוכל לזהות ללא מלון צורה מוכרת למשל ama-vi היא perf שלמעשה צורת יסודו amo.

נטייה ראשונה ושניה נבדלים משאר הנטיות בהווה בהתאם לחיבור בין סיומת לגזע - הבדל משני.

ההבדל העיקרי : בעתיד. בעוד לנטיה ראשונה ושניה יש חיבור ale+bi לשאר הנטיות אין חיבור בין סיומת לגזע כך למשל audio בעתיד audi+am, as...

כלומר סיומת שונה אך גם מאוד דומה לimper מה שמקל לזכור זו התנועה i שקיימת בעתיד.

לא תמיד מופיעים כל 4 צורות היסוד במילון כך ללמשל פעלים מטיה ראשונה ושניה לא יופיע גזע הperfect

נטיה ראשונה ושניה בעתיד יש bi

צורת יסוד רביעית של הפועל (supinum)[עריכה]

גזרת PTCP passive perfect.

פסוקית תכלית[עריכה]

תבנית: פועל תנועה+ צורת יסוד רביעית.
דוגמה:Eo lusum, אני הולך בשביל לשחק.