לטינית/פעלים/הפועל esse

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הפועל "Sum ,Esse" בלטינית מקביל לפועל העזר האנגלי "I am, To be" ולפועל הוי"ה בעברית (היה, הינו, יהיה) משום שנטיותיו יוצאות-דופן, כביכול, לכן תוצג לכם את הנטיה בחיווי ויוסבר את העקרון שמאחוריהן ומדוע הן ,למעשה, אינן שונות כל כך מהתבנית הכללית. אז הנטיות הן:

יחיד רבים
Sum Esmus / sumus (אלטרנטיבי)
Es Estis
Est Sunt

כיצד נוצרו הצורות הללו? הבה ונחזור לשם הפועל: "Esse בפרק הראשון למדנו ששם הפועל הלטיני הוא ה"שורש" וסיומת re ,אולם ב-"Esse" ה-R, שנמצאת בין S יחידה ל-E ,נידמית ל-S שלפניה (היות ומדובר ב-R שהגייתה מתגלגלת, מדובר בתופעה שכיחה בלטינית)ונוצרת הצורה Esse

וכעת נעבור לצורת הגוף הראשון ביחיד -- Sum. אם נוריד את הסיומת se של הפועל יתקבל השורש "es". בפרק הראשון, תוך-כדי פירוט נטיות הפועלת נאמר שסיומת ה-O מתחלפת לעתים ב-M. זהו בדיוק מה שקורה במקרה כאן. עכשיו אימרו את הצירוף Es+m מספר פעמים ברצף,במבטא איטלקי או אנגלי,ותשמעו כיצד אתם מכניסים על כורחכם את הצליל "u" באמצע. כך ,במשך הזמן, נעלמה ה-E והופיעה ה-U,ב- sunt ,Sum ,sumus. מלבד כל זה ניתן לראות שהסיומות זהות לאלו שלמדנו כבר. (אגב, ה-S בגוף שני יחיד נבלעת ב-S השורשית )