לדלג לתוכן

לטינית/מספרים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
מספרים
number carfinal ordinal number carfinal ordinal number carfinal ordinal number carfinal ordinal
1 I ūnus, ūna, ūnum 11 XI ūndecim 21 XXI vīgintī et ūnus 101 CI centum et ūnus
2 II duo, duae, duo 12 XII duodecim 22 XXII vīgintī et duo 200 CC ducentī, ducentae, ducenta
3 III trēs, tria 13 XIII tredecim 30 XXX trīgintā 300 CCC trecentī, trecentae, trecenta
4 IV quattuor 14 XIV quattuordecim 40 XL quadrāgintā 400 CD quadringentī, quadringentae, quadringenta
5 V quīnque 15 XV quīndecim 50 L quīnquāgintā 500 D quīngentī, quīngentae, quīngenta
6 VI sex 16 XVI sēdecim 60 LX sexāgintā 600 DC sescentī, sescentae, sescenta
7 VII septem 17 XVII septendecim 70 LXX septuāgintā 700 DCC septingentī, septingentae, septingenta
8 VIII octō 18 XVIII duodēvīgintī 80 LXXX octōgintā 800 DCCC octingentī, octingentae, octingenta
9 IX novem 19 XIX ūndēvīgintī 90 XC nōnāgintā 900 Cↀ nōngentī, nōngentae, nōngenta
10 X decem 20 XX vīgintī 100 C centum 1000 ↀ (M) mīlle