לטינית/כינוי זיקה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
כינוי זיקה מילת הקישור בלטינית זהה לשם התואר של מילות השאלה
sg. pl.
m f n m f n
Nom. Qui Quae Quod Qui Quae Quae
ACC Quem

שאותו

Quam

שאותה

Quod Quos Quas Quae
Gen Cujus

ששלו

בדרך כלל אנחנו נתרגם את נושא הפסוקית ואז נוסיף את ה-gen

Quorum Quarum Quorum
dat Cui שלו Quibus שעליהם/שבאמצעותם
abl Quo

שבאמצעותו

Qua Quo

בעברית אין כינוי זיקה בין משפט ראשי לפסוקית זיקה אלא יש חיבור באמצעות "ש" או "אשר". למשל הילד שאכל את התפוח הלך. האות "ש" או "אשר" מתפקד כמילה המקשרת בין שני המשפטים ומבטלת את הצורך להשתמש שוב בזוקק (ילד).
משפט ראשי: הילד הלך. משפט משועבד (תלוי במשפט הראשי): [הילד] אכל את התפוח.

לעומת זאת בלטינית יש מילת קישור אשר מציינת את תפקיד הזוקק במשפט המשועבד באמצעות היחסה של מילת הקישור. למשל, villa [quam Marcus aedificavit] magna est (הוילה שרותה מרקוס בנה היא גדולה.

Quam היא מילת הקישור ויחסה acc.
מין ומספר מילת הקשור זהה למין ומספר של הזוקק במשפט הראשי ולכן הזוקק הוא villa.

לא תמיד מילת הזיקה פותחת את משפט השעבוד. לפעמים מילת הקישור לא מחליפה שם עצם, למשל, Eos vidi qui venerunt ראיתי את אלו אשר באו.

לפעמים הזוקק נופל ויש רק כינוי זיקה ואין זוקק, למשל,
(is) Qui bene amat, bene castigat – (זה) שאוהב היטב, מעניש היטב
Ago (id) quod agis –עשה את זה שאותו אתה אוהב

לפעמים אנחנו הופכים את המשפט הראשי והמשועבד, גם בעברית: "את השיר שאני אוהב, בקשתי שישמעו".

כשיש כיני זיקה ובתוכו פועל אנחנו צריכים לבדוק האם הפועל מצריך את יחסה של הכינוי זיקה – וזה משתנה בעברית.

לפעמים אנחנו הופכים את המשפט הראשי והמשעובד. גם בעברית: את השיר שאני אוהב, בקשתי שישמעו".

כשיש כינוי זיקה ובתוכו פועל אנחנו צריכים לבדוק האם הפועל מצריך את יחסה של הכינוי הזיקה וזה משתנה בעברית.

לא רק המזל עצמו עיוור אלא גם עושה עיוורים אותם את אלו שלהם עוזר תמיד Simulatio delet veritatem sine qua nomen amicitiae valere non potest..