לטינית/דיבור עקיף

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

דיבור ישיר: מורכב משני משפטים עצמאים. למשל, Dixit: "ego civis sum" , הוא אומר: "אני אזרח".

דיבור עקיף: פועל הפותח דיבור עקיף גוף שלישי ואחריו משפט inf עם פועל במודוס coni. למשל, Dixit se civem esse, הוא אומר שהוא אזרח. הפסוקית היחידה שאינה משתנה היא פסוקית abl.abs.

כללים למעבר מדיבור ישיר לדיבור עקיף[עריכה]

 1. משפט - חולקה בין משפט ראשי למשפט התלוי.
  • פועל במשפט הראשי – אינו משתנה.
  • פועל במשפט התלוי – הופך לאחד משלושת ה-inf הקיימים (inf preas, inf perfect, inf future) על פי תיאום הזמנים. [פרט לפסוקית abl.abs]
  • פסוקיות – הפועל הופך להיות ב-coni על כלל תיאום הזמנים.
 2. תרגום - אורך הדיבור העקיף בלטינית יכול להימשך לאורך שני עמודים ולכן לפעמים אנו נתרגם בעברית את המשפט בדיבור העקיף כמשפט ind עצמאיים.
 3. גוף - בדיבור עקיף גוף הדובר משתנה מגוף ראשון לגוף שלישי. למשל, המפקד אמר : "אני פלשתי לרומא" יהפוך בדיבור עקיף להיות "המפקד אמר שהוא פלש לרומא. כאשר הנושא חוזר למבצע הפעולה אנו משתמשים ב-se. כלומר:
 • פעמים קורה שהנושא אינו חוזר למבצע הפעולה הראשי (מבצע הפסוקית) אלא למבצע פעולה קרוב אליו, בתוך הדיבור העקיף.
 1. פיסוק

מעבר מדיבור ישיר לעקיף דוגמאות[עריכה]

דוגמה משיעורים עם ד"ר אאילנה קלוטשטיין: Dux germanorum legato Romano dixit: "ego in Galliam jamdiu invasi.
Cur Romani constituerunt+inf [Germanos inde expellere]? Decedite potius de ea provincia, quam Germani jure primi occupantis tenent."

מפקד של הגרמני אמר לשליח הרומאי: "אני פלשתי בגליה כבר מזמן. [משפט שאלה] למה הרומאים החליטו לגרש את הגרמנים משם? מוטב שתעזבו מהפרובינקה הזו, אשר אותה הגרמנים מחזיקים לפי הזכות היושב הראשון.

הפיכה לדיבור עקיף
משפט עצמאי

Dux germanorum legato Romano dixit

המשפט העצמאי הופך למשפט ראשי. המשפט הראשי נותר ללא שינוים, פרט לפיסוק - הורדת הנקודתיים והמירכאות.
המשפט הinf se in Galliam jamdiu invasisse (הוא אמר שהוא פלש לגליה כבר זמן רב) המשפט בדיבור העקיף הוא משפט inf בגוף שלישי. כלל תיאום הזמנים : כיוון שהפועל הראשי (dixit) הוא ב-perfect ואילו פועל הדיבור הראשי, גם הוא ב-perfect, כלומר מדובר על שתי פעולות בעבר שהתרחשו בו בזמן. מכאן שה-inf יהיה ב-perfect.
משפט שאלה cur Romani constituissent [Germanos inde expellere]? משפט שאלה עקיפה מתחיל במילת שאלה יחד עם פועל ב-coni.

כלל תיאום הזמנים : הפועל constituerunt מופיע ב-perfect ובהתאם גם הפועל הראשי. לכן כלל תיאום הכללים תקף. כלומר מדובר על שתי פעולות בעבר שאחת התרחשה לפני השניה ולכן הפועל בפסוקית יופיע ב- pl.perf.

שוב אנו רואים את כלל תיאום הזמנים ולכן הפועל הוא coni, imperfect, 3pl. כמו גם, יש שינוי לגוף שלישי רבים. Decederent potius de ea provincia, הוא אמר שמוטב שהם יעזבו את הרפובליקה הזו.
כלל תיאום הזמנים. quam Germani jure primi occupantis tenerent