לאטך/שגיאות ואזהרות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בעת ההידור, לאטך מדפיסה כפלט מה בדיוק מתבצע באותו רגע, ואם היא נתקלת במשהו לא מובן (טעות בתחביר למשל), תוצג הודעה המתארת את השגיאה. כמו כן, ייתכנו הודעות אזהרה על בעיות שאינן חמורות.

אין צורך להבהל במקרה ויש שגיאה. טעויות תחביר הינן שכיחות, בעיקר בקרב משתמשים מתחילים - שגיאת תחביר, שגיאה בשם פקודה, לא מספיק או יותר מדי סוגריים, סלאש הפוך, שימוש לא נכון בתווים מיוחדים וכדומה. לכל שגיאה ואזהרה צמודים מספרי השורות שבהן הן מופיעות ולכן קל לאתרן. לאחר תיקון ניתן להריץ שוב את לאטך כדי לודא שכל השגיאות תוקנו.

חלק מהשגיאות הנפוצות ביותר מופיעות להלן.

הודעות שגיאה[עריכה]

מבנה הודעת השגיאה תמיד נשאר זהה. הודעת שגיאה מתחילה בסימן קריאה בתחילת השורה, אחריו תיאור השגיאה, והשורה השניה מתחילה במספר המתייחס למספר השורה במסמך שלכם, שבה לאטך נתקלה בשגיאה. לדוגמה, אם הפקודה עבור תוכן עניינים לא הוקלדה נכון, תתקבל הודעה כגון זו:

! Undefined control sequence.
l.6 \tableofcotnetns

כאשר מתגלות שגיאות כגון אלו, מוצגת הודעת השגיאה ואחריה לאטך מושהית עד אשר תקישו אחת מהמקשים הבאים:

מקש משמעות
x לעצור מיד ולצאת מהתוכנה.
q להמשיך "בשקט" (quite), ולא להתריע על שגיאות נוספות.
e לעצור את התוכנה ולמקם את סמן הטקסט במקום בו נמצאה השגיאה (עובד רק עם עורכי טקסט מסוימים).
h מתן עזרה נוספת על השגיאה.
i אחרי לחיצה על מקש זה תתבקשו להכניס תיקון ולאחר מכן ההידור ימשיך. זהו רק תיקון זמני כדי שההידור ימשיך. עליכם בכל זאת לתקן בקובץ המקור.

עורכי טקסט מסוימים (כגון Emacs), מריצים את לאטך מההתחלה ועד הסוף, כך שלאטך תעבור על כל הקובץ, בין אם התגלו שגיאות ובין אם לאו.

אזהרות[עריכה]

הודעות אזהרה אינן מתחילות בסימן קריאה: אלו רק הערות על פרטים שלאטך מציעה לתת עליהם את הדעת, כגון בעיות טיפוגרפיה (typography), אשר מרובן ניתן להתעלם. בניגוד למערכות אחרות, לאטך אינה מסתירה אף חוסר איזון הנוצר בטקסט, ומאפשר לעורך את ההחלטה בנידון. עם זאת, ניתן להעביר ללאטך פרמטרים שיגידו לה "להחליט לבד", כך שלא יוצגו אזהרות כמעט אף פעם.

דוגמאות[עריכה]

להלן מספר מצומצם של הודעות שגיאה נפוצות. רוב הודעות השגיאה מסבירות את עצמן, אך לעתים המקום בו לאטך מגלה שגיאה יכול להיות אחר מאשר המקום בו יש לתקנה. למשל אם שכחתם לסגור סוגריים מסולסלים, לאטך תודיע על כך רק כאשר תגיע לפקודה אשר מחייבת את סגירת הסוגריים קודם (למשל סיום מסמך).

כדאי לדעת:

הרבה שגיאות של מתחילים נגרמות עקב שימוש שגוי בתווים המיוחדים. כדאי לעיין ברשימת התווים מדי פעם, עד שתתרגלו.

Too many }'s[עריכה]

! Too many }'s.
l.6 \date December 2004}

לאטך סבורה שיש יותר מדי סוגריים מכיוון שחסר פתיחת סוגריים אחרי הפקודה \dateולפני החודש December. לכן לאטך מודיעה שהסוגר האחרון "מיותר".

Undefined control sequence[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.! Undefined control sequence.
l.6 \dtae
{December 2004}

לאטך מתלוננת על הפקודה (control sequence) הלא מוכרת \dtae. הסיבה לכך היא שפקודה זו באמת לא קיימת! האיות שגוי. שגיאות כאלו הן הנפוצות ביותר בעבודה עם לאטך. אם לעורך הטקסט שלכם יש תפריט-צץ (drop-down menu) עם כל הפקודות, כדאי להשתמש בו.

Runaway argument[עריכה]

Runaway argument?
{December 2004 \maketitle
! Paragraph ended before \date was complete.
<to be read again>
\par
l.8

זוהי השגיאה ההפוכה ל"יותר מדי סוגריים" - כאן אין סגירת סוגריים אחרי התאריך. מכיוון ש-\maketitleפותחת פסקה חדשה, לאטך מתלוננת שהפסקה הקודמת נגמרה, אך פקודת \dateטרם הושלמה.

Underfull hbox[עריכה]

Underfull \hbox (badness 1394) in paragraph
at lines 28--30
[][]\LY1/brm/b/n/10 Bull, RJ: \LY1/brm/m/n/10
Ac-count-ing in Busi-
[94]

לאטך מזהירה שלא ניתן "למתוח" את השורה לרוחב מבלי לעבור על הריווח המרבי המותר. המידה badness מציינת עד כמה חמור המצב (0-10,000). כאן ככל הנראה ניתן להתעלם מ-badness של 1394. מספר השורה הוא המקום שבו נתגלתה הבעיה, והמספר בסוגריים המרובעות הוא העמוד שעליו אותה שורה הודפסה.

Overfull hbox[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.[101]
Overfull \hbox (9.11617pt too wide) in paragraph
at lines 860--861
[]\LY1/brm/m/n/10 Windows, \LY1/brm/m/it/10 see
\LY1/brm/m/n/10 X Win-

Missing package[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.! LaTeX Error: File ‘paralisy.sty’ not found.
Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: sty)
Enter file name: