לאטך/עקרונות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


סוגי מסמכים[עריכה]

הדבר הראשון שלאטך רוצה לדעת הוא באיזה מסמך מדובר. ניתן לעשות זאת באמצעות הפקודה \documentclass, אשר צורתה הכללית היא:

\documentclass[options]{class}

כאשר class מציין את סוג המסמך (מאמר, מכתב, מצגת וכו'), ו-options את האפשרויות המותאמות אישית. את האפשרויות השונות יש להפריד עם סימן פסיק (,) לדוגמה:

\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{article}

פקודה זו אומרת ללאטך שמדובר במאמר בעל גודל גופן בסיסי של 11pt, ושהמאמר מיועד להיות מודפס דו-צדדית על נייר A4.

להלן טבלה עם סוגי מסמכים.

סוגי מסמכים
article למאמרים בכתבי-עת מדעיים, הרצאות, דוחות קצרים, תיעוד של תוכנה, הזמנות, ...
proc סגנון עבור קובץ מאמרים, המבוסס על article.
minimal סגנון עם הגדרות עיצוב בודדות: גודל נייר וגופן. נועד למטרות debugging.
report לדוחות ארוכים בעלי מספר פרקים, לספרים קצרים או לתזות.
book לספרים בגודל מלא.
slides לשקפים של מצגות (גופן מוגדל).
memoir מבוסס על book אך גמיש מבחינת עיצוב[1].
letter לכתיבת מכתבים.


אפשרויות עבור סוגי מסמכים
10pt, 11pt, 12pt מגדיר את גודל הגופן הבסיסי של המסמך. אם לא מצויין, 10pt הוא ברירת המחדל.
a4paper, letterpaper,... מגדיר את גודל הנייר. ברירת המחדל היא letterpaper. בהפצות לאטך אירופאיות, ברירת המחדל היא A4. זה גם נכון עבור pdflatex. פרט לנ"ל ניתן להשתמש גם ב- a5paper, b5paper, executivepaper, legalpaper.
fleqn מציג נוסחאות עם יישור לשמאל במקום למרכז.
leqno מציג מספור נוסחאות מצד שמאל במקום מצד ימין.
titlepage, notitlepage מציין אם אחרי כותרת יש להתחיל דף חדש. בברירת המחדל, article אינו עובר לדף חדש, ואילו report ו-book כן עוברים לדף חדש.
onecolumn, twocolumn מציין אם לארגן את המסמך בעמודה יחידה או בשתי עמודות.
twoside, oneside מציין אם הפלט מיועד להדפסה דו-צדדית או חד-צדדית. article ו-report הם חד-צדדיים בברירת המחדל, ו-book הוא דו-צדדי. שימו לב כי מדובר בעיצוב הפלט בלבד, ואין כל פקודה המורה למדפסת שלכם להדפיס דו-צדדית.
landscape מציין אם דרושה בפריסת אנכית.
openright, openany מציין האם להתחיל פרק חדש בעמוד הימני בלבד או בכל עמוד. אפשרות זו אינה זמינה עבור הסגנון article מכיוון שאינו "מכיר" לפרקים. ברירת המחדל של report היא בכל עמוד, ושל book - בצד ימין בלבד.
draft מציין גרסת טיוטה. לאטך תסמן ויזואלית על המסמך את המקומות בהם יש בעיות עיצוב.

אם למשל ברצונכם ליצור report בסגנון טיוטה, בגופן בגודל 12 על דף A4, וחד-צדדי, יש לכתוב:

\documentclass[12pt,a4paper,oneside,draft]{report}

חבילות[עריכה]

לעתים תחביר לאטך הבסיסי אינו מספיק. אם ברצונכם להציג גרפיקה, קוד מקור או טקסט צבעוני, יש לשכלל את יכולתיה של לאטך, באמצעות חבילות. התחביר הכללי לטעינת חבילה הוא:

\usepackage[options]{package}

כאשר package הוא שם החבילה ו-options הן אפשרויות להתאמה אישית. ישנן חבילות שמגיעות יחד עם לאטך בעוד שאת חלקן יש להתקין ידנית.

סוגי קבצים[עריכה]

לאטך יוצרת קבצים שונים. להלן פירוט.

סיומות קבצים נפוצות בלאטך
.tex קובץ המקור של TeX או של לאטך. ניתן להדר אותו עם לאטך.
.sty חבילת מאקרו של לאטך. ניתן לטעון אותה למסמך שלכם באמצעות פקודת ה-\usepackage.
.dtx Documented TeX. This is the main distribution format for LaTeX style files. If you process a .dtx file you get documented macro code of the LaTeX package contained in the .dtx file.
.ins The installer for the files contained in the matching .dtx file. If you download a LaTeX package from the net, you will normally get a .dtx and a .ins file. Run LaTeX on the .ins file to unpack the .dtx file.
.cls קבצי סגנון המגדירים כיצד נראה המסמך. ניתן לבחור סגנון באמצעות פקודת ה-\documentclass.
.fd תיאור גופנים (Font description) המעדכנים את לאטך לגבי גופנים חדשים.
.dvi קיצור של Device Independent File. זהו הפלט הנוצר על ידי הידור קובץ מקור עם פקודת latex. ניתן לצפות בתוכן קבצי DVI עם תוכנה כגון dvips.
.pdf קיצור של Portable Document Format. זהו הפלט הנוצר על ידי הידור קובץ מקור עם פקודת pdflatex. ניתן לצפות בתוכן קבצי PDF עם כל תוכנה המכירה קבצי PDF.
.log תיעוד של תהליך ההידור האחרון.
.toc מאחסן את כל הכותרות לשם יצירת תוכן עניינים (table of contents).
.lof כמו .toc אך עבור איורים (list of figures).
.lot בדומה לשניים הקודמים, אך עבור טבלאות (list of tables).
.aux Another file that transports information from one compiler run to the next. Among other things, the .aux file is used to store information associated with cross-references.
.idx If your document contains an index. LaTeX stores all the words that

go into the index in this file. Process this file with makeindex.

.ind The processed .idx file, ready for inclusion into your document on the next compile cycle.
.ilg קבצים המתעדים את מה ש- makeindex ביצע.

עבודה עם מסמכים ארוכים[עריכה]

כאשר מדובר בפרויקטים גדולים, לעתים נוח להפריד את קבצי המקור למספר חלקים. בלאטך יש שלוש פקודות לשם הכללת קובץ חיצוני בהידור.

הפקודה הפשוטה ביותר היא \input:

\input{filename}

כך לאטך כוללת את הקובץ filename.tex בקוד של הקובץ המקורי. במילים אחרות, זוהי מעין פעולת "העתק-הדבק" אוטומטית.

הפקודה \include פותחת דף חדש לפני כל "הדבקה". פקודה זו שימושית כאשר פרקים של ספר מפוצלים לקבצים שונים.

\include{filename}

קבצים ארוכים צורכים זמן הידור רב. לכן ניתן לסמן חלק מפקודות ה-include כהערה כדי לחסוך זמן הידור. שימושי כאשר עבודת הכתיבה מתבצעת על מספר מצומצם של קבצים, כאשר שאר הקבצים לא משתנים:

%\include{filename1}
\include{filename2}
\include{filename3}
%\include{filename4}

לעתים עדיף להשתמש בפקודה ה-\includeonly באזור ה-preamble אשר מפעילה פקודת include על הקבצים המצויינים בלבד. באופן זה ניתן לרכז את כל הייבוא במקום אחד:

\includeonly{filename2,filename3}

שימו לב כי אין להכניס רווחים בין שמות הקבצים והפסיקים.

בחירת שמות קבצים[עריכה]

לעולם אל תיצרו שמות קבצים או תיקיות שמכילים רווחים! למרות שמערכת ההפעלה שלכם בוודאי תומכת בכך, עדיף להמנע. השתמשו בשמות קצרים או ארוכים כרצונכם, אך המנעו מרווחים. ניתן להשתמש באותיות A-Z, a-z, בספרות 0-9 במקף (-), ובנקודה (.).