כתיבת תווים במחשב/שפת Lilypond/צעד ראשון: יהונתן הקטן

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הערות התחלה[עריכה]

 1. מילת המפתח relative מציינת את האוקטבה שבה כותבים.
 2. גרש (') מציין כי התו הוא בדיוק אוקטבה אחת מעל זו שהוגדרה ע"י relative.
 3. שני גרשים ('') - שתי אוקטבות (חשוב: לא לשים גרשיים).
 4. בדומה, פסיק (,) מוריד את התו באוקטבה.
 5. מספר שבא אחרי תו מציין את משכו: 1 - תו שלם; 2 - חצי תו; 4 - רבע תו; וכך הלאה.
 6. אם לא מציינים את משכו של תו, Lilypond משתמשת באופן אוטומטי במשכו של התו הקודם.


כדאי לדעת:

* הסימנים המיוחדים גרש (') ופסיק (,) משפיעים על כל התוים שבאים אחריהם, ולכן על מנת לחזור לאוקטבה הרצויה, יש לבטל אותם [הערה 6] על ידי כתיבת פסיק או גרש בתו המיועד.
 • בדומה, יש לבטל מספר על ידי מספר אחר [הערה 6]. אם למשל ביצירה שכתובה במשקל 4/4 רוצים להכניס דו באורך 1/2, ולאחריו רה באורך 1/4 ואז עוד רה באורך 1/4, יש לכתוב: c2 d4 d. כלומר אחרי מספור, התווים יהיו באותו אורך שצוין (1/4), אלא אם יצויין אחרת.
 • ניתן בכל זאת לרשום, למען העקביות, בדרך זו: c2 d4 d4, אך אין בכך צורך.

יהונתן הקטן ב-middle-C[עריכה]

\version "2.10.33"
\relative c''

{
 \clef treble
 \time 4/4
 \repeat volta 2
	 {
	 g e e2
	 f4 d4 d2
	 }
 \alternative
  {
	 {
		 c4 d e f
		 g g g2
	 }
	 {
		 c,4 e g g
		 c,1
	 }
  }
\bar "||"
 d4 d d d
 d e f2
 e4 e e e
 e f g2
\bar "||"
 g4 e e2
 f4 d d2
 c4 e g g
 c,1
}
הפלט אמור להראות כמו בתמונה, רק בלי המלים.