לדלג לתוכן

כימיה לבגרות/תרכובות הפחמן/נגזרות של תרכובות פחמן

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיפרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נגזרות של אלקנים

[עריכה]

ציקלו-אלקאן

[עריכה]

כשאלקן נסגר לטבעת מתקבל ציקלואלקן (אלקן טבעתי). במתן שמות לציקלואלקנים אין צורך בספרה המציינת את מיקום הקשר הכפול.

נוסחא : CnH_{2n}. n>3. תכונות – מתנהג כאלקאן:

 1. עובר שריפה.
 2. הלוגנציה.

Cyclopropane.png

ציקלואלקאנים

[עריכה]

איזומר של אלקן, ובו הפחמנים מסודרים בצורת טבעת.

 • נוסחה כללית:
 • תגובותיו דומות לתגובות של אלקאן.

ציקלואלקֶנים

[עריכה]

איזומר של אלקין, ובו הפחמנים מסודרים בצורת טבעת, ובין שניים מהם יש קשר כפול.

 • נוסחה כללית:
 • תגובותיו דומות לתגובות של אלקן, אך אין סיפוח (כלומר הוא לא מגיב עם הלוגן, גם בחושך).

תרכובות טבעתיות

[עריכה]

לציקלואלקאנים ותרכובות ארומאטיות מתיחסים כאל השרשרת המרכזית ומונים את מיקום הקבוצות הנוספות על פני הטבעת. לדוגמא שלושת האיזומרים של קסילן: CH3C6H4CH3, מקבלים את התחיליות "אורטה-" ו"פארה-" הם 1,2 דימילבזנזן, 1,3 דימתילבנזן ו1,4 דימתילבנזן. גם הטבעת עצמה יכולה להיות הקבוצה הפונקציונלית ואז תקבל את הקידומת - ציקלו כמו ציקלובנזן.

מונחי IUPAC הופכים למסובכים יותר לתרכובות המכילות יותר מטבעת אחת או מכילות קבוצות פעילות שונות המקושרות לטבעת, לדוגמא: פנול, פוראן, אינדול וכו'.

הלואלקאן או אלקילהליד

[עריכה]

אלקיל הלידים

[עריכה]
 • תרכובת פחמן אשר מכילה אטום הלוגן.
 • שם : קבוצה פעילה המורכבת מהלוגנים תקבל תחילית בהתאם לשם ההלוגן כמו כלורו-, ברומו- וכו. לדוגמה טריכלורומתאן (כלורופורם) CHCl3
 • תגובות: אמין + אלקיל הליד

ציקלר אלקן

[עריכה]

נוסחא : CnH_{2n-1}

נגזרות של כוהל

[עריכה]

אתר

[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.נוסחא

אתר לעומת כוהל :

 1. מבנה שונה.
 2. מסה מולרית זהה.
 3. מסיסה פחות מכוהל.
 4. דליקה מאוד
 5. נקודת רתיחה נמוכה מכוהל.
 6. לא פעילה כימית.
 7. סיומת אוקסי.
 8. מתקבלת : כוהל+כוהל = אתר.

אתרים

[עריכה]

אתר (R-O-R) מורכבים משתי שרשרות פחמנים, המחוברות באטום חמצן. השרשרת היותר קצרה נחשבת לראשונה, ומקבלת את הסיומת -אוקסי, ואילו השרשרת הארוכה הופכת כולה לסיומת של השרשרת הקצרה. לדוגמא מתאאוקיאתאן - CH3OCH2CH3 אם החמצן לא מחובר לסופה של של השרשרת העיקרית, יבוא מספר המציין את מיקום החמצן.


קטונים

[עריכה]
 • נוסחה כללית: R1-CO-R2 (פחמן קשור לחמצן בקשר כפול)
 • קטון היא איזומר של אלדהיד, אך אינו עובר חמצון.
 • שמם : קטונים (R-CO-R) מקבלים את הסיומת -און עם מספר המציין את מקום הקבוצה הפעילה. לדוגמא: 2 פרופאאון (אצטון) CH3COCH3. אם יש יותר מקבוצה פעילה אחת, החומר יקבל את הקידומת -אוקסו. לדוגמה: אוקסוהקסאנאל - CH3CH2CH2COCH2CHO

אלדהידים

[עריכה]

אלכוהל דה-הידרוגן. כלומר אלכוהול ללא מימן. זאת כי קבוצת אלדהיד נראית כמו מתאנול חסר מימן.

 • נוסחה כללית: R-CHO (פחמן קשור לחמצן בקשר כפול)
 • תגובות:
  • חמצון: חומצה קרבוקסילית אלדהיד
 • אלדהיד הוא איזומר של קטון.

שמם

[עריכה]

אלדהידים (R-CHO) מקבלים את הסיומת -אל. היות וקבוצתם הפעילה יכולה לבוא אך ורק בסוף השרשרת, אין צורך במספר המציין את מקום הקבוצה הפעילה. HCHO הוא מתנאל (פורמלדהיד) ואילו CH3CHO הוא אתאנאל (אצטילדהיד). אם יש קבוצות פעילות נוספות, הפחמן האלדהידי תמיד נספר ראשון.

אם האלדהים הוא חלק משרשרת גדולה יותר ויש צורך בתחילית, משתמשים בתחילית אוקסו כמו בקטונים. לדוגמא חומצה 3 אוקסופרופאנואית CHOCH2COOH כאשר המספר יציין את סוף השרשרת. אם הפחמן של הקבוצה הקרבונילית לא נמצא בתוך השרשרת (כמו במקרה של ציקלואלדהידים) משתמשים בתחילית - "פורמיל" או הסיומת -"קארבאלדהיד. לדגומא ציקלוהקסאנקארבאלדהיד - C6H11CHO