לדלג לתוכן

כדורסל/חוקי המשחק

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

1.אסור לכדרר ולתפוס זה דאבל כדור עובר לקבוצה הנגדית. 2.אסור ללכת עם הכדור זה צעדים וכדור עובר. 3.אסור להיות בצבע עם כדור יותר מחמש שניות 4.אם עברת את החצי אסור לך לחזור אליו 5. אסור לצאת או לדרוך על הקו של החוץ עם הכדור בידך 6. אסור לכדור לגעת בקו החוץ

 • קבוצה תוקפת - הקבוצה השולטת בכדור. קבוצה שאחד משחקניה מחזיק בכדור, או מכדרר, או מוסר כדור.
 • קבוצה בהגנה - קבוצה שאינה שולטת בכדור.
 • שחקן תוקף - שחקן שקבוצתו שולטת בכדור.
 • שחקן מגן - שחקן שקבוצתו אינה שולטת בכדור.
 • קווי האורך - הקווים התוחמים את המגרש לאורכו.
 • קווי הרוחב - הקווים התוחמים את המגרש לרוחבו.
 • קו האמצע - הקו המחלק את המגרש לשני חלקים שווים.
 • כל הקווים במגרש - רוחבם 5 ס"מ.
 • חצי המגרש האחורי - הרחוק מהסל שאליו קולעים.
 • חצי המגרש הקדמי - הקרוב לסל שאליו קולעים.
 • הפרה - כל הפרת חוקה.
 • עבירה - הפרה הכוללת מגע גופני לא חוקי (דחיפה, מכה) או התנהגות בלתי ספורטיבית (עבירה טכנית).
 • אזור ההגבלה - אזור 3 שניות ליד הסל בחצי המגרש הקדמי.
 • קו 3 נקודות - קו קשתי שמעבר לו קליעה מוצלחת מזכה ב 3 נקודות.

השחקנים וחילופי השחקנים[עריכה]

 • בכל קבוצה 10 שחקנים.
 • במגרש משחקים עד 5 שחקנים מכל קבוצה.
 • קבוצה הנשארת עם שחקן אחד במגרש נפסלת ומפסידה.
 • קבוצה חייבת להתחיל את המשחק עם 5 שחקנים במגרש.
 • שחקן שרשום בטופס המשחק באיחור, רשאי לשחק.
 • אין הגבלה במספר השחקנים המוחלפים.
 • אין הגבלה בזהות השחקנים המוחלפים (מלבד אלה שנפסלו).
 • שחקנים שצריכים להיכנס למשחק יושבים בכסא המחליפים ליד המזכירות.
 • המזכירות תאשר חילוף שחקנים במקרים הבאים:
 • בכל שריקה לעבירה.
 • בכל שריקה לכדור ביניים.
 • בכל שריקה לזכות הקבוצה שביקשה חילוף.
 • כאשר הקבוצה שביקשה חילוף ספגה סל בשתי הדקות האחרונות.
 • בכל פסק זמן.
 • שחקן הקולע בהצלחה קליעת עונשין אחרונה, יכול להתחלף.
 • שחקן שצריך להשתתף בכדור ביניים אינו יכול להתחלף.

מקרים מיוחדים: שחקן שנפסל, שחקן שנפצע

חבר השופטים[עריכה]

 • בכדורסל 7 שופטים - 3 במגרש ו 4 במזכירות.
 • השופטים במגרש מנהלים את המשחק בעזרת שריקות. שריקתם מפסיקה את המשחק.
 • במזכירות הנמצאת ליד אמצע המגרש יושבים:
 • רשם - אחראי למילוי טופס המשחק.
 • עוזר רשם-אחראי להעברת המידע מטופס המשחק אל לוח התוצאות.
 • זמנאי - אחראי לניהול זמן המשחק בעזרת שעון מיוחד.
 • שופט 24 שניות - אחראי לביצוע חוק 24 שניות בעזרת שעון מיוחד.
 • במגרש: אחד הוא הפוסק ושניים הסייע. בכל הקורה במגרש פסיקתם שווה
 • כאשר יש עדיפות לשופט הקרוב יותר לאירוע. הפוסק קובע בכל הקשור לבעיות הקשורות למזכירות.


חוץ[עריכה]

 • קווי האורך והרוחב (5 ס"מ) הם מחוץ למגרש.
 • הצד האחורי של הלוח והתמוכות של הסל הם מחוץ למגרש.
 • השופט ישרוק לחוץ כאשר הכדור או השחקן השולט בכדור יגעו בקרקע מחוץ למגרש.
 • כאשר השופט ישרוק לחוץ הוא יקבע מי גרם לחוץ. הכדור עובר לקבוצה הנגדית ומוכנס למגרש באותו מקום. אם שחקן דורך בקווי החוץ עם הכדור זה חוץ של הקבוצה הנגדית ומותר להציל כדור מי לגעת בחוץ על ידי קפיצה מעל קווי החוץ כדור לתוך שטח שאינו חוץ אם שחקן מנסה להציל אבל דורך בחוץ או סתם דורך בחוץ זה חוץ של הקבוצה הנגדית

חוקי הזמן[עריכה]

 • זמן המשחק הוא ארבעה רבעים של 10 דקות במשחק של ליגת העל או 12 דקות במשחק של NBA, כאשר בכל שריקה השעון נעצר.
 • אם המשחק נגמר בתוצאת תיקו, יש הארכה של 5 דקות.
 • אם בסיום הארכה יש תוצאת תיקו, יש הארכה נוספת זהה.
 • בהארכה נמשך מצב העבירות כפי שהיה בסיום הרבע הרביעי.
 • שופט הזמן יעצור את השעון במקרים הבאים:
 • בכל שריקה של שופט במגרש.
 • בכל צפירה של מתקן 24 שניות.
 • אחרי סל אין עצירת שעון – חוץ מאשר בשתי הדקות האחרונות למשחק,ובהארכות
 • שופט הזמן יפעיל את השעון כאשר:
 • בזריקת ביניים שחקן יגע בכדור.
 • כאשר הכדור מוכנס למגרש מבחוץ ושחקן במגרש נוגע בו.
 • אחרי זריקת עונשין אחרונה כאשר שחקן במגרש נוגע בכדור או כאשר הכדור נכנס לסל.

חוק דאבל הוא שהשחקן מכדרר את הכדור פעמיים

 • שחקן שנמצא עם הכדור בידיו במצב סטטי, יכול לקבוע רגל אחת כרגל ציר ולהזיז את הרגל השניה כרצונו (מותר לסובב את רגל הציר על הקרקע).
 • אין לנתק את רגל הציר מהקרקע אלא אם הניתוק הוא תוך כדי קליעה לסל.
 • שחקן הנע בכדרור או מקבל כדור תוך תנועה, יכול לעצור או למסור או לקלוע לסל תוך 2 נגיעות רצופות בקרקע.
 • שחקן הנמצא בתנועה מקבל כדור ומתחיל כדרור, חייב לשחרר את הכדור מידיו לפני שהרגל שבאוויר נוגעת בקרקע.
 • בהתחלת כדרור מותר לבצע הקפצה ראשונה בשתי הידיים. לאחר מכן רק ביד אחת.
 • בזמן כדרור אין הגבלה למספר הצעדים בין הקפצה להקפצה.

שמונה שניות[עריכה]

 • קבוצה השלטת בכדור בתוך חצי המגרש האחורי, חייבת להעביר את הכדור לחצי המגרש הקדמי תוך 8 שניות.
 • השופט במגרש סופר את השניות.
 • בהפרה של 8 שניות, הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו האורך.

אמצע (חצי)[עריכה]

 • קבוצה השלטת בכדור בחצי המגרש הקדמי, אינה רשאית להעביר את הכדור לצד האחורי.
 • קו האמצע שייך תמיד לחלק האחורי של המגרש.
 • השופט ישרוק להפרה כאשר הכדור נגע לאחרונה בשחקן תוקף בצד הקדמי ולאחר מכן שחקן מאותה קבוצה שלט בכדור בחלק האחורי של המגרש.
 • הפרה תהיה גם כאשר שחקן נמצא בחלק הקדמי ומכדרר על קו האמצע.
 • בהפרת "חצי" הכדור עובר לקבוצה הנגדית באמצע קו האורך.

שלוש שניות[עריכה]

 • שחקן שקבוצתו שלטת בכדור, אינו יכול להימצא יותר משלוש שניות באזור ההגבלה (בחלק הקדמי).
 • הקווים של אזור ההגבלה שייכים לתחום ההגבלה.
 • כאשר יש קליעה לסל, יש הפסקת שליטה בכדור ולכן לא סופרים 3 שניות.
 • השופט במגרש סופר 3 שניות.
 • בהפרה של 3 שניות, הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו הרוחב.
 • בN.B.A החוק תקף גם להתקפה וגם להגנה.

עשרים וארבע שניות[עריכה]

 • קבוצה השולטת בכדור בתוך המגרש, חייבת לקלוע לסל תוך 24 שניות.
 • השופט במזכירות מפעיל את מתקן 24 שניות אשר צופר בתום 24 שניות.
 • בהפרת 24 שניות הכדור עובר לקבוצה הנגדית בקו האורך.
 • אם לאחר שריקה (תוך כדי התקפה) הכדור נשאר אצל הקבוצה התוקפת,תמשך ספירת 24 שניות מהמקום בו נפסקה.
 • הצופר פעל בתום 24 שניות כאשר הכדור היה כבר בדרכו לסל, אם לא היה סל השופט שורק ומפעיל את חוק 24 שניות.

חמש שניות[עריכה]

 • שחקן המכניס את הכדור למגרש מבחוץ, חייב לעשות זאת תוך 5 שניות מהרגע שהכדור בידיו.
 • אחרי סל - מהרגע שהכדור נכנס לסל.
 • במגרש - שחקן המחזיק בכדור ונשמר מקרוב, חייב לכדרר או למסור או לקלוע תוך 5 שניות.
 • השופט במגרש סופר את 5 שניות.
 • בהפרת 5 שניות הכדור עובר לקבוצה הנגדית בנקודה הקרובה מחוץ למגרש.

כדור ביניים[עריכה]

 • כדור ביניים יבוצע בין שני שחקנים. בתחילת משחק, בתחילת הארכה - במעגל האמצעי.


 • כדור ביניים יהיה במקרים הבאים:
 • שני שחקנים או יותר מחזיקים בכדור, להחריג מצב שבו לאחד השחקנים יש שליטה על הכדור (לדוגמא תר ונאל)
 • אי החלטה של השופטים במגרש (כל שחקן רשאי להשתתף).
 • עבירה דו-צדדית (שני השחקנים).
 • אם כדור נתקע בין החישוק לבין הקרש אין כדור ביניים אלא הכדור עובר לטובת הקבוצה שהחץ מצביע כלפיה מרשיהו .
 • כל ההתחלות (כל שחקן).
 • ביצוע כדור ביניים:
 • שני הקופצים עומדים בחצי המעגל האחורי שלהם (רגל אחת ליד קו האמצע).
 • השופט זורק כדור אנכית לגובה, מעל לגובה שאליו יכולים הקופצים להגיע.
 • לקופצים מותר רק לטפוח בכדור (לכל אחד מותרות שתי טפיחות), לאחר שהגיע לשיא הגובה.
 • יתר השחקנים עומדים במקום במגרש אך מחוץ למעגל הביניים.

עבירות[עריכה]

 • עבירות מחולקות לשני סוגים עיקריים: עבירה גופנית ועבירה טכנית.
 • כל עבירה נרשמת בטופס לשחקן שביצע, ולחובת הקבוצה בכל רבע.
 • עבירות גופניות: עבירה רגילה ועבירה בזמן קליעה לסל.
 • עבירה דו-צדדית - שני שחקנים (אחד מכל קבוצה), מבצעים עבירה בו בזמן.
 • עבירה כפולה - שני שחקנים מבצעים עבירה על שחקן נגדי.עבירה במתכוון.
 • עונשים: עבירה רגילה - כדור עובר לקבוצה הנגדית מקו האורך, או מקו הרוחב אם העבירה בוצעה בשטח שעד קו העונשין.


 • עבירה בזמן קליעה - אם יש סל, השחקן שנפגע קולע גם קליעת עונשין אחת.
 • אם אין סל, השחקן שנפגע קולע שתי קליעות עונשין
 • עבירה על שחקן מעבר לקו 3 נקודות - 3 קליעות עונשין.
 • עבירה דו-צדדית - כדור ביניים במעגל הקרוב.
 • עבירה כפולה - שתי קליעות עונשין על ידי השחקן שנפגע.
 • עבירה במתכוון - השחקן שנפגע קולע שתי קליעות עונשין והכדור נשאר בידי אותה הקבוצה ומוכנס בקו האורך.
 • עבירות קבוצתיות - מהעבירה החמישית הקבוצתית בכל רבע, כל עבירה מזכה בשתי קליעות, בתנאי שהייתה שליטה בכדור.
 • עבירת תוקף - על ידי שחקן שקבוצתו שלטת בכדור - כדור עובר.
 • עבירות טכניות: עבירות על התנהגות בלתי ספורטיבית.
 • עונשים: עבירה על ידי שחקן במגרש - קליעת עונשין אחת וכדור מקו האורך.עבירה על ידי ספסל (שחקן ספסל או מאמן) - שתי קליעות וכדור מקו האורך

כאשר השחקן עוצר בצעד הראשון כאשר שתי רגליו על הריצפה או ששתי הרגליים נוגעות בריצפה בו זמנית, הוא רשאי להשתמש בכל אחת מהרגליים כרגל ציר. אם הוא קופץ עם שתי הרגליים באויר הוא אינו רשאי לחזור ולגעת בריצפה לפני שהוא שיחרר את הכדור מידיו.

ביצוע קליעות עונשין[עריכה]

 • הקולע יכנס לאזור ההגבלה רק לאחר שהכדור פגע בסל או נכנס.
 • יתר השחקנים יכנסו לאזור ההגבלה מיד עם שחרור הכדור.
 • הפרה של כניסה לפני הזמן: של מתקיף - כדור עובר.של מגן-קליעה חוזרת
 • אם הכדור נכנס לסל מתעלמים מהפרות של השחקנים חוץ מהפרה של הזורק.
 • קליעת עונשין אחרונה שבה הכדור לא נכנס ולא פגע בטבעת - הפרה, כדור עובר.

פסק זמן[עריכה]

 • פסק זמן רגיל הוא הפסקה של דקה אחת.
 • כל קבוצה זכאית לשלושה פסקי זמן בכל מחצית ועוד פסק זמן אחד בכל הארכה. לא ניתן לצבור את פסקי הזמן.
 • המאמן מבקש את פסק הזמן והמזכירות מאשרת אותו ומודיעה עליו בצפירה במקרים הבאים:
 • בכל שריקה של שופטים או מזכירות.
 • אחרי סל לחובת הקבוצה שביקשה את פסק הזמן, כולל קליעת עונשין אחרונה.
 • פסק זמן שופטים: הפסקת המשחק על ידי השופטים לטיפול בבעיות מיוחדות