יפנית/מילות קישור

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיבגלל שביפנית רוב הדברים מרומזים, כדי לעזור לשומע להבין את הנאמר יש מילות קישור רבות בין המילים הרגילות אשר מצביעות על הקשרים השונים בין המילים לבין הדובר/שומע.


は – נשמע כわ

1. מצביע על משהו שידוע או זוהה בעבר
2. מעיד על נושא שמזוהה או מוסבר כרגע
3. מצביע על עצם שאליו מסבירים משהו
4. מעיד על השוואה בין שני דברים (במקרא זה שניהם מקבלים
は ) 5. מעיד על הדגשה במקרים של פועל+て は iruא. כמצביע על הנושא או ביחד עם פעלים מסויימים על המושא

1. מצביע על קיום (העט שלי שם, מעיד שיש לי עט)
2. מצביע על הנושא של המושא
3. מצביע על הנושא של פועל עומד (סביל?)
4. מצביע על נושא של מישפט כשניתן מידע חדש שלא היה ידוע קודם
5. משמש ביחד אם מילות חקירה בשאלה
6. מצביע על נושא של משפט יחסי
7. מצביע על הנושא של משפט המסתיים בקא (か) 8. מצביע על נושא של משפט תנאי או משפט כפוף כשזה נושא אחר מהמשפט העיקרי
9. מצביע על המטרה/עצם של פעלי יכולת
10. מצביע על המטרה/עצם של פעלי חישה
11. מצביע על העצם של פעלים ותוארי השם של נחיצות (אני צריך כסף)
12. מצביע על העצם של נושאים ותארים של רצון
13. מצביע על המטרה של הפעלים ותארים של רגשות
14. מצביע על העצם של תארים של יכולת

ב. בשימוש כמחבר בין שני משפטים (לפעמים בסופם) לרוב בתור "אבל"

1. בין שני משפטים כדי להראות שהם אם משמעות הפוכה
2. מעיד שלנושא יש שתי איכויות (למרות ש..)
3. מחבר בין שני משפטים שאין בניהם ניגוד (וגם)
4. מעיד על ההרה מוקדמת (לרוב כבתשובה לשאלה)
5. מרמז על משמעות שבניגוד להצהרה שלא נאמרה - בסוף המשפט (נכון אך...)
6. מרמז על רצונו של הדובר – בסוף המשפט כשלפניו יש to ii (זה יהיה נהדר אילו...)
7. מעיד על חוסר איכפיות – בין האופציות השונות (בין אם כן או לא)
8. בשילוב של פועל עם ga hayai ka כדי להעיד על חיפזון (בתור ברגע ש..)


1. מעיד שלשני מלים יש משקל זהה (גם, בנוסף) 2. מצביע על דמיון בין תארים דומים במיבנה מקביל (ו, בנוסף, וגם) 3. מעיד על הוספה (בנוסף ל..) 4. מעיד על שיגרה או על מספר רב של פעמים (אין ספור, תמיד) 5. מדגיש שלילה (אין, כלום,) 6. להדגיש את כמות של מספר (כל ה, אפילו ל,) 7. מצביע על הערכה – ע"י שמצביע על הגבול העליון – בהקשר למספרים של כמות (בסביבות, עד ל)


ても (でも)

1. משמש כמו "אפילו אם" בעיברת 2. משמש כמדגיש הפעל - אחרי פעלים בצירוף של צורת שאלה (לא משנה כמה) מביע פליאה 3. מדגיש גבול משואר (לכול היותר)


でも

1. בא אחרי שמות עצם כדי להדגיש משהו משוער (אפילו אם) 2. בא אחרי שם עצם להדגשה (אפילו) 3. בא אחרי צורת שאלה כדי להדגיש 4. כשבא אם שנים או יותר שמות עצם כדי להעיד על רשימה חלקית (בין השאר, ועוד) 5. מצביע על אפשרות אחת (או משהו כזה)

א. כשעוקב אחרי שמות עצם – שימוש כללי כחיבור (ביחד, ו,) 1. מחבר בין שמות עצם - אך לא משפטים 2. מעיד על חיבור של ניגודים (דברים שונים) 3. "ביחד אם" 4. מעיד על שינוי או תוצאה

ב. כשבא אחרי מילת חיקוי, כדי לתאר על מה שנאמר או איך משהו נשמע, נראה ג. בא לפני פעלים כדי ליצור תנאי (אלא אם, אילו) 1. מעיד שהפעולה השניה באה מיד אחרי הראשונה (ברגע ש) 2. מעיד שהפעולה הראשונה משפיעה על השניה (ככול ש,) 3. מצביע על תנאי טיאורטי (אלא אם,) 4. בא בין ואחרי שני פעלים מנוגדים כדי להראות חוסר אכפתיות (בין אם כן ובין אם לא)

とは

1. מעיד שמילה או משפט מוגדרים, או שהגדרה חלה עליהם 2. בשימוש בין שני משפטים מנוגדים (למרות ש..) や 1. מחבר בין כמה שמות עצם כדי להצביע על רשימה חלקית (זה וזה וזה וכו..) 2. לפני פועל כדי להעיד על צפיה (ברגע ש)

とか 1. חיבור בין שמות עצם, פעלים או תוארי השם. כדי להראות רשימה חלקית מאפשרויות רבות אחרות (בין השאר,) 2. בא אחרי שתי מילים בעלי משמעות הפוכה כדי להראות חוסר וודאות (או שכן או שלא..)

など 1. מראה רשימה שהיא לא ממצה (וכו', ועוד,) 2. מצביע על הצעה ניסיונית, זמנית (או משהו כזה) 3. על הדובר - מביע צניעות (כמו, מישהו כמוני לא יוכל לצייר כך) 4. על משהו אחר - משמש כמדגיש לצד השללי של המצב (אין סיכוי ש... כ... יתאים) 5. מדגיש את חוסר האפשרות (אין סיכוי ש) 6. אחרי פעלים ותוארים מראה ציטוט לא ישיר (משהו כ..)

か 1. סימן שאלה – בסוף משפט כדי להפוך אותו לשאלה 2. מעיד על חוסר ודאות, ספק, בחירה – נמצא בתוך המשפט (אולי, אני תוהה)

で 1. מעיד על מיקום הפעולה (ב..) 2. מעיד על אמצעים או דרך (בעזרת, ב, על ) 3. מעיד על הקיצוני ברשימת דברים ( הכי.) 4. מעיד על רכיבים (בנוי מ, מורכב מ) 5. מעיד על טווח (בסביבות, בערך) 6. מעיד על זמן או גיל (בגיל, בשנה) 7. מעיד על הסיבה למשהו (בגלל ש) 8. מעיד על המצב או הסיבה לפעולה (משיב על השאלה: ומה קורה אם?)

に 1. מעיד על מיקום של מישהו או משהו (ב, על) 2. מעיד על מיקום של פעולה (ב) 3. מעיד על זמן (ב) 4. מעיד על מעבר מגדול לקטן (אל, אל תוך) 5. מעיד על תנועה על עבר מקום (אל, לכיוון) 6. מעיד על מטרה של פעולה (על מנת, כדי, ל) 7. מעיד על מקבל הפעולה (את, נתתי את המתנה) 8. מעיד על התוצאה של שינוי 9. מעיד על תנאי שכבר קיים, מעיד על כלליות 10. מעיד על המטרה של פעלים סבילים 11. מעיד על דבר שנעשה בכפיה 12. מעיד על מי שכפה מעשה על משהו 13. מחבר שמות עצם (ו..) 14. מעיד על זוג של אנשים או דברים שלרוב מוזכרים ביחד (ו..) 15. מעיד על האמצעי בעזרתו פעולה מתבצעת או מבוססת (בעזרת, מבוסס על,)

へ 1. מעיד על מטרה, אליה נעים (אל, אל עבר,) 2. מעיד על מקבל הפעולה (אל,)

から

まで

くらい(ぐらい)

ほど

ばかり

だけ

しか

のみ

きり ので もので けれども ところで のに くせに ものの ところが ば たら なら ものなら ながら たり し とも やら だの なり ては(では) どころ として より さえ すら こそ

סיומות מילים ね よ わ かな かしら な さ こと っけ ってば い もの ぜ ぞ ものか に