לדלג לתוכן

יידיש/שיעור ג

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

טאבּעלע (לוח, תרשים, טבלה) פון פארגאנגענהייט (עבר) קעגנוואַרט (הוה) צוקונפט (עתיד) צייטן (זמנים).

פארגאנגענהייט (= עבר)
די ווערבן
[1]
איך האב דו האסט ער/זי האט מיר האבן איר האט זיי האבן
איבערציילן
[2]
איבערגעציילט איבערגעציילט איבערגעציילט איבערגעציילט איבערגעציילט איבערגעציילט
איבערגעבן
[3]
איבערגעגעבן איבערגעגעבן איבערגעגעבן איבערגעגעבן איבערגעגעבן איבערגעגעבן
בּאַטרעפֿן
[4]
בּאַטראָפֿן בּאַטראָפֿן בּאַטראָפֿן בּאַטראָפֿן בּאַטראָפֿן בּאַטראָפֿן
העלפֿן
[5]
געהאָלפֿן געהאָלפֿן געהאָלפֿן געהאָלפֿן געהאָלפֿן געהאָלפֿן
צווינגען
[6]
געצוווּנגען געצוווּנגען געצוווּנגען געצוווּנגען געצוווּנגען געצוווּנגען
פאַרשקלאַפֿן
[7]
פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿט
שיקן
[8]
געשיקט געשיקט געשיקט געשיקט געשיקט געשיקט
באווייזן זיך
[9]
זיך באוויזן זיך באוויזן זיך באוויזן זיך באוויזן זיך באוויזן זיך באוויזן
באַפֿוילן
[10]
באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן
צעשטריַיען
[11]
צעשטריַיט צעשטריַיט צעשטריַיט צעשטריַיט צעשטריַיט צעשטריַיט
אנטוויקלען
[12]
אנטוויקלט אנטוויקלט אנטוויקלט אנטוויקלט אנטוויקלט אנטוויקלט
דערציילן
[13]
דערציילט דערציילט דערציילט דערציילט דערציילט דערציילט
קעגנוואַרט (= הוה)
די ווערבן איך דו ער/זי מיר איר זיי
איבערציילן צייל איבער ציילסט איבער ציילט איבער ציילן איבער ציילט איבער ציילן איבער
איבערגעבן גיב איבער גיבסט איבער גיט איבער גיבן איבער גיט איבער גיבן איבער
בּאַטרעפֿן בּאַטרעף בּאַטרעפֿסט בּאַטרעפֿט בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿט בּאַטרעפֿן
העלפֿן העלף האָלפֿסט האָלפֿט העלפֿן העלפֿט העלפֿן
צווינגען צווינג צווינגסט צווינגט צווינגען צווינגט צווינגען
פאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַף פֿאַרשקלאַפֿסט פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿט פֿאַרשקלאַפֿן
שיקן שיק שיקסט שיקט שיקן שיקט שיקן
באווייזן זיך באווייז זיך באווייזסט זיך באווייזט זיך באווייזן זיך באווייזט זיך באווייזן זיך
באַפֿוילן באַפֿויל באַפֿוילסט באַפֿוילט באַפֿוילן באַפֿוילט באַפֿוילן
צעשטריַיען צעשטריַי צעשטריַיסט צעשטריַיט צעשטריַיען צעשטריַיט צעשטריַיען
אנטוויקלען אנטוויקל אנטוויקלסט אנטוויקלט אנטוויקלען אנטוויקלט אנטוויקלען
דערציילן דערצייל דערציילסט דערציילט דערציילן דערציילט דערציילן
צוקונפט (= עתיד)
די ווערבן איך וועל דו וועסט ער/זי וועט מיר וועלן איר וועט זיי וועלן
איבערציילן איבערציילן איבערציילן איבערציילן איבערציילן איבערציילן איבערציילן
איבערגעבן איבערגעבן איבערגעבן איבערגעבן איבערגעבן איבערגעבן איבערגעבן
בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן בּאַטרעפֿן
העלפֿן העלפֿן העלפֿן העלפֿן העלפֿן העלפֿן העלפֿן
צווינגען צווינגען צווינגען צווינגען צווינגען צווינגען צווינגען
פאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן פֿאַרשקלאַפֿן
שיקן שיקן שיקן שיקן שיקן שיקן שיקן
באווייזן זיך זיך באווייזן זיך באווייזן זיך באווייזן זיך באווייזן זיך באווייזן זיך באווייזן
באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן באַפֿוילן
צעשטריַיען צעשטריַיען צעשטריַיען צעשטריַיען צעשטריַיען צעשטריַיען צעשטריַיען
אנטוויקלען אנטוויקלען אנטוויקלען אנטוויקלען אנטוויקלען אנטוויקלען אנטוויקלען
דערציילן דערציילן דערציילן דערציילן דערציילן דערציילן דערציילן

הערות שוליים

[עריכה]
 1. ^ פעלים שמתחילים בקדומת פאַר (בפתח, מה שאין שכן בפאָר בקמץ) כגון פארשקלאפן או באַ כגון באפוילן, או צֶע כגון צעשטרייען, או אַנְט כגון אנטוויקלען, או דער כגון דערציילן לא מוסיפים בעבר געֶ לפני הפועל.
 2. ^ לספר
 3. ^ למסור
 4. ^ באטרעפן = עָלה, הסתכם, הגע לְ- .
 5. ^ לעזור
 6. ^ להכריח, לכפות
 7. ^ פֿאַרשקלאַפֿן = לשעבד, לכבש לעבד.
 8. ^ לשלוח
 9. ^ להראות את עצמו
 10. ^ לצוות
 11. ^ פרוש א: לבדר, לשעשע. פירוש ב: לפזר.
 12. ^ לפתח (את העיר)
 13. ^ לספר