יידיש/אוצר מילים/רהיטים וחפצי בית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

רהיטים וחפצי בית[עריכה]

  • רהיט - מעבלשטיק (דאס) ; רהיטים - מעבל
  • שולחן - טיש (דער)
  • כסא - "'בענקל"'/שטול (די)
  • ארון - שאפע (די)/שאנק (די)
  • מדף - פאליצע (די)
  • ספה - סאפע (די)/דיוואן (דער)
  • כורסה - פאטעל (דער)
  • שטיח - טעפעך (דער) ; שטיחים - טעפעכער
  • מפת שולחן - טישטעך (דאס)
  • חלון - פענצטער (דער)/קאטארע (די)
  • וילון - פארהאנג (דער)
  • מיטה - בעט (דאס)
  • כר - קישן (דאס) ; כרית - קישעלע (דאס)
  • ברז - קראן (דער)
  • תמונה - בילד (דאס) ; תמונות - בילדער
  • מגבת - האנטעך (דער)
  • מגרה - שופלאד (דער)
  • תנור - אויוון (דער)
  • ארגז - קאסטן (דער) ; תיבה - קעסטל (דאס)
  • מקרר - אייזקאסטן (דער)
  • מכונת כביסה - וואשמאשין (די)
  • שואב אבק - שטויבמאשין (די)/שטויבזויגער (דער)