יידיש/אוצר מילים/קרובי משפחה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

קרובי משפחה[עריכה]

  • אבא - פאטער/טאטע (דער)
  • אמא - מוטער/מאמע (די)
  • אח - ברודער (דער) ; אחים - ברידער
  • אחות - שוועסטער (די) ; אחיות - שוועסטער
  • סבא - זיידע (דער)
  • סבתא - באבע (די)
  • דוד - פעטער (דער)
  • דודה - מומע (די)
  • נכד/נכדה - אייניקל (דאס) ; נכדים - אייניקלעך
  • אחיין - פלימעניק (דער)
  • אחיינית - פלימעניצע (די)
  • גיס - שוואגער (דער)
  • גיסה - שוועגערין (די)
  • חם/חותן - שווער (דער)
  • חמות/חותנת - שוויגער (די)
  • בעל - מאן (דער), גם איש ; גברים/בעלים - מענער
  • רעיה - ווייב (דאס) ; רעיות - ווייבער
  • בן - זון (דער) ; בנים - זין
  • בת - טאכטער (די) ; בנות - טעכטער
  • חתן - איידעם
  • כלה - שנור