יידיש/אוצר מילים/מספרים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


מספרים 0-10[עריכה]

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
0 אפס נול
1 אחד איינס
2 שתיים צוויי
3 שלוש דריי
4 ארבע פיר
5 חמש פינף
6 שש זעקס
7 שבע זיבּן
8 שמונה אכט
9 תשע ניין
10 עשר צען

מספרים 11-20[עריכה]

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
11 אחת עשרה עלף
12 שתים עשרה צוועלף
13 שלוש עשרה דרייצן
14 ארבע עשרה פערצן
15 חמש עשרה פופצן
16 שש עשרה זעכצן
17 שבע עשרה זיבעצן
18 שמונה עשרה אכצן
19 תשע עשרה ניינצן
20 עשרים צוואנציק

מספרים 21-99[עריכה]

מספרים מעל 20 כותבים ואומרים כאשר מספר האחדות נאמר ראשון ואחריו מספר העשרות

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
21 עשרים ואחת איין און צוואנציק
22 עשרים ושתיים צווי און צוואנציק
23 עשרים ושלוש דריי און צוואנציק
24 עשרים וארבע פיר און צוואנציק
25 עשרים וחמש פינף און צוואנציק
26 עשרים ושש זעקס און צוואנציק
27 עשרים ושבע זיבן און צוואנציק
28 עשרים ושמונה אכט און צוואנציק
29 עשרים ותשע ניין און צוואנציק
30 שלושים דרייסיק
31 שלושים ואחת איין און דרייסיק
40 ארבעים פערציק
50 חמישים פופציק
60 שישים זעכציק
70 שבעים זיבעציק
80 שמונים אכציק
90 תשעים ניינציק
99 תשעים ותשע ניין און ניינציק

מספרים מעל 100[עריכה]

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
100 מאה הונדערט
101 מאה ואחד הונדערט מיט איינס
102 מאה ושתיים הונדערט מיט צוויי
110 מאה ועשר הונדערט מיט צען
111 מאה ואחד עשרה הונדערט מיט עלף
200 מאתיים צוויי הונדערט
201 מאתיים ואחד צוויי הונדערט מיט איינס
210 מאתיים ועשר צוויי הונדערט מיט צען
211 מאתיים ואחד עשרה צוויי הונדערט מיט עלף
700 שבע מאות זיבן הונדערט
800 שמונה מאות אכט הונדערט
900 תשע מאות ניין הונדערט

מספרים מעל 1000[עריכה]

המספר ושמו בעברית שם המספר ביידיש
1000 אלף טויזנט
1001 אלף טויזנט מיט איינס
2000 אלפיים צוויי טויזנט
2002 אלפיים ושתיים צוויי טויזנט מיט צוויי
10,000 עשרת אלפים צען טויזנט
10,001 עשרת אלפים ואחד צען טויזנט מיט איינס
100,000 מאה אלף הונדערט טויזנט
100,001 מאה אלף ואחד הונדערט טויזענט מיט איינס
1,000,000 מיליון מיליען