יידיש/אוצר מילים/בעלי חיים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בעלי חיים[עריכה]

  • אווז - גאנדז (די)
  • איל - הערש/הירש (דער) ; אילה - הירשין (די)
  • אריה - לייב (דער) ; לביאה - לייביכע (די) ; גור אריות/כפיר - לייבעלע (דאס)
  • ארנב - קיניגל (דער)
  • ברבור - שוואן (דער)
  • ברווז - קאטשקע (די)/ענטע (דער)/קאטשער (דער)
  • גמל - קעמל (דער)
  • דבור - ווילדע בין (די)
  • דבורה - בין (די)
  • דג - פיש (דער)
  • דוב - בער (דער)
  • היפופוטם - היפאפאטאם (דער)
  • זאב - וואלף (דער)
  • זבוב - פליג (די) ; זבובון - פליגעלע (דאס)
  • זברה - זעברע (די)
  • חזיר - שוויין (דער)/חזיר (דער)
  • חמור - אייזל (דער)
  • חרק - אינסעקט (דער)
  • חתול - קאטער (דער) ; חתולה - קאץ (די)
  • טווס - פאווע (די)
  • טיגריס - טיגער (דער) ; טיגריסית - טיגריכע (די)
  • יונה - טויב (די)
  • כבש - לאם (די)
  • כינה - לויז (די) ; כינים - לייז
  • כלב - הונט (דער) ; כלבון - הינטל (דאס) ; כלבה - הינטיכע (די) ; כלבים - הינט
  • כריש - הייפיש (דער)
  • לווייתן - וואלפיש (דער)
  • לטאה - יאשטשערקע (די)
  • נחש - שלאנג (די)
  • נמלה - מוראשקע (די)
  • נמר - לעמפערט (דער) ; נמרה - לעמפערטיכע (די)
  • סוס - פערד (דאס) ; סוסה - קליאטשע (די) ; סוסים - פערד
  • סנאי - וועווערקע (די)
  • סרטן - קרעפס (דער)
  • עז - ציג (די) ; תיש - באק (דער)
  • עכביש - שפין (די)
  • עכבר - מויז (די) ; עכברים - מייז
  • עכברוש - ראץ (דער)
  • עקרב - סקארפיאן (דער)
  • פיל - עלפאנט (דער) / העלפאנד (דער)
  • פרה - קו (די) ; שור - אקס (דער) ; פרות - קי
  • פרפר - פלאטערל (דאס)
  • צב - טשערעפאכע (דער)/שילדקרעט (דער)
  • צבוע - היענע (די)
  • ציפור - פויגל (דער) ; ציפורים - פייגל
  • צפרדע - זשאבע (די)/פראש (די)
  • קוף - מאלפע (די)
  • קיפוד - שטעכלער (דער)
  • קנגורו - קאַנגאַר (דער)/קאַנגור (דער)
  • קרנף - נאזהארן (דער)
  • קרפדה - ראפוכע (די)
  • שועל - פוקס (דער)
  • תוכי - פאפוגיי (דער)
  • תולעת - ווארעם (דער)
  • תמנון - אכטפיסיקער (דער)
  • תנין - קראקאדיל (דער)
  • תרנגול - האן (דער) ; תרנגולת - הון (די) ; תרנגולים - הענער ; תרנגולות - הינער