לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תחביר/שימושי הבינוני

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הגדרה[עריכה]

הבינוני (Participles ובקיצור ptcp) היא צורה שהגע לקוח מפועל והסיומות שלה הוא שם עצם. כך הבנוני מצד אחד מתפקד כפועל ולפעמים כשם עצם.

שם עצם מועצם[עריכה]

הבנוני מתפקד כשם עצם כאשר הוא עומד לבדו או לצד שם תואר, דהינו אינו מתאר שום חלק דיבר אחר. למשל, ὁ ἀκούων ἀνήρ (האיש השומע).

בדרך כלל, כאשר הבנוני מתפקד כשם עצם הוא מועצם בידי תווית הידוע.

חשוב לזכור כי ביחסת הנומינטיבוס יכול הבנוני לתפקד הן כנושא והן כנשוא. שם התואר לצד הבנוני נחשב חלש מבחינת העצמתו, במילים אחרות, הבנוני יהיה הנושא במשפט ולא שם התואר.

תפקיד תחבירי במשפט דוגמא תרגום
נושא "Πάντες οἱ παρόντες τοῦτο ἑώρων" (Goodwin syntax 825) כל הנוכחים ראו את הדבר הזה
נשוא "Οὗτός ἐστι [ὁ τοῦτο ποιήσας]" (Goodwin syntax 825) זה הוא העושה את זה
מושא ישיר "οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν

στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας," (Soph. Ant. 185-6 )

מושא עקיף
נצרך בידי פועל
Ptcp סתמי בדרך כלל שם עצם


שם תואר[עריכה]

ה-Ptcp מתאר שם עצם ולכן זהה ביחסה, במין ובמספר שלו לשם עצם. למשל,

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.יצירת טבלה

לוואי מגדיר (Attributive)[עריכה]

הבנוני יכול לתפקד כלוואי מגדיר. הלוואי מגדיר מתאר את שם העצם כמו שמות תואר, תיאור נלווה שאינו רלוונטי למשפט הראשי. בדרך כלל מלווה בתווית ידוע. עונה על השאלה "איזה". דוגמא, "הילדה (היפה) הלכה". לפעמים הלוואי המגדיר מתפקד כפסוקית בפני עצמה, למשל, "הילדה (הלבושה בשמלה אדומה) הולכת". במקרים רבים אפשר להוסיף את המילה "אשר" (או ה' הידיעה המתפקד כמילה "אשר") בין שם העצם ללוואי המגדיר אותו. כלומר, "הילדה אשר יפה הלכה", "הילדה אשר לבושה בשמלה אדומה הולכת". Ptcp יתפקד כלוואי מגדיר על פי רב כאשר :

מיקום תחבירי דוגמא תרגום
ה-Ptcp בין התווית לשם עצם. "τὸ [Κοτύλαιον ὀνομαζόμενον] ὄρος" (Aeschines, Against Ctesiphon 3.86) הגבעה אשר מכונה קולוסיאום.
ה-Ptcp מועצם בתווית ידוע אחרי שם העצם. τὸ ὄρος τὸ [Κοτύλαιον ὀνομαζόμενον] הגבעה אשר מכונה קולוסיאום
ה-Ptcp רחוק משם העצם

לוואי מצב או תואר הפועל ; נסיבתי(Circumstantial\adverb)[עריכה]

אחד משימוש ה-Ptcp כשם תואר הוא לוואי מצב. לוואי מצב עונה על השאלה "באיזה" ומתאר את "אופן הפעולה" של הפועל. ל-Ptcp אין תווית ידוע הוא עומד או לפני התווית ידוע או אחרי שם העצם. אופן הפעולה תלוי בהקשר המשפט והוא יכול להיות מלווה במיליות (Particles) אשר מרמזים על אופן הפסוקית. ראה לדוגמא פסוקית ויתור.

פסוקית זמן (time)[עריכה]

פסוקית זמן פותחת במילים: בזמן ש..., אחרי ש..., בשעה ש..., כל אימה ש... וכו'.

ה-Ptcp יכול לשמש כפסוקית זמן כאשר מתפקד כלוואי מצב.

דוגמא: "ἀποπλεύσας εἰς Λάμψακον τὰς ναῦς ἐπεσκεύαζεν" (כסנופון, הלניקה , 2.2.2), "לאחר שהפליג ללאמפסאקוס הוא תיקן את הספינות".

ה-Ptcp סתמי הוא הנפוץ ביותר המתפקד כפסוקית זמן. למשל, "Ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη" (אפלטון, פיידון, 118a), "לאחר זמן קצר הוא המשיך".

Ptcp מסוימים מקבלים משמעות כשל תואר הפועל (adverb). שוב, ה-Ptcp סתמי הוא הנפוץ ביותר בשימוש זה.

Ptcp תרגום דוגמא
ἀρχόμενος בהתחלה "Ἅπερ καὶ ἀρχόμενος εἶπον" (תוקידידס, תולדות מלחמת פילופוניס, 4.64), "כפי שאמרתי בהתחלה"
τελευτῶν בסוף
διαλείπων χρόνον במהלך הזמן
χρονίζων למשך זמן רב
בייחוד סתמי "Ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη" (אפלטון, פיידון, 118a), "לאחר זמן קצר הוא המשיך"

פסוקית ויתור (concession)[עריכה]

פסוקית ויתור נפתחת במילים כמו: למרות, אף על פי ש...,

"κατήγοροι] οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς]..." (אפלטון, אפולוגיה של סוקרטס, 18b), "[קטגורים] אשר מהם אני מפחד הרבה יותר מאשר מאלו שסביב אניטוס, למרות שהם גם נוראים הללו."

ὥσθ᾽ ὁ μὲν Σκύθης καίπερ παμπόλλων ὄντων Σκυθῶν ἄλλου μὲν οὐδενὸς δύναιτ᾽ ἂν ἔθνους ἐπάρξαι, 

καίπερ היא מילית אשר מרמזת על משפט וויתור.

פסוקית תנאי (condition)[עריכה]

פסוקית תנאי נפתחת במילים: אם

"ἐπεὶ οἴει σύ Ἄλκηστιν ὑπὲρ Ἀδμήτου ἀποθανεῖν ἄν, ἢ Ἀχιλλέα Πατρόκλῳ ἐπαποθανεῖν…μὴ οἰομένους ἀθάνατον μνήμην ἀρετῆς πέρι ἑαυτῶν ἔσεσθαι, ἣν νῦν ἡμεῖς ἔχομεν;" ( אפלטון, המשתה, ספר 1, 22; 208D), "סבור אתה שאלקסטיס עשויה הייתה למות עבור אדמטוס, או שאכילס ביקש את המוות לפאטרוקלוס,...אלא אם כן הם חשבו להשיג זיכרון אל-מותי לגבי הכח הזה, שאנחנו עכשיו לשמור"

פסוקית סיבה (cause)[עריכה]

פסוקית סיבה פותחת במילים כגון: מאחר, מפני ש..., מכיוון ש..., משום ש..., מאחר ש..., היות ש..., הואיל ו...

"ὁρῶν αὐτοὺς λυπουμένους ὑπεσχόμην γράψειν τὴν ἐπιστολήν" (ויקיפדיה האנגלית), "מאחר שאני ראיתי אותם עצובים, הבטחתי לכתוב את המכתב".

פסוקית אופן (manner/means)[עריכה]

פסוקית הנפתחת ב: "על ידי"

תבנית:ציטוןון, "הוא העדיף יותר למות בידי ציות לחוקים מאשר לחיות בעודו מפר אותם. "

פסוקית תכלית (Purpose)[עריכה]

פסוקית הנפתחת ב: למען, בכדי, במטרה.

"ψεύδεται ὡς κρύψων τὴν ἀλήθειαν." (ויקיפדיה האנגלית), "הוא משקר בכדי להסתיר את האמת."


פסוקית תיאור (Description)[עריכה]

Goodwin syntax 843

Genitive absolute[עריכה]

Accusative absolute[עריכה]

השלמה של פעולה (Supplementary)[עריכה]

ה- Ptcp יכול להשלים פעולה או רעיון הבא לידי ביטוי בידי פועל בדרך כלל במשפטי הבעה עקיפה. הוא יופיע או לפני שם העצם או אחריו (לא בין התווית הידוע לשם העצם).

הצרכה של בנוני[עריכה]

בנוני יכול לקבל יחסת אקוזטיבוס, דאטיבוס, גנטיבוס.

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.פתיחת פסוקית אחרי פועל הכרה[עריכה]

"αἰσθάνομαί τινας παραβαίνοντας τοὺς νόμους" (כסנופון, זיכרונות, 4.4), "אני מבין שאחדים מהאנשים מפרים את החוק".

הצרכה בידי פועל ופתיחת הבעה עקיפה[עריכה]

ישנם פעלים כמו להציג, להתחיל ועוד הדורשים ptcp. במילון יופיעו התרגום תחת " c. part" או "folld. by part.". על פי רוב אין תזכורת במילון לפעלים הפותחים הבעה עקיפה ויש להכיר אותם.

"ἀπέδειξε Λύσανδρον κτείναντα Φιλοκλέα" (ויקיפדיה האנגלית), "הוא הוכיח שליסנדר הרג את פילוכולס"

"χαίρω ὁρῶν σε ὑγιῆ" (ויקיפדיה האנגלית), "אני שמח לראות שאתה בריא".

ptcp יחודיים[עריכה]

ה-pctp של εἰμίמתורגם ל"קיים". למשל Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ’ ἄριστος, ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόμενα πρό τ’ ἐόντα (Ὅμηρος, Ιλιάς, Ῥαψωδία A, 69-70) קלכס בן תזטורידוס,המצוין ביותר מבין מפרשי החלומות, אשר ידע הדברים של הווהים וגם העתיד וגם הדברים שהיו קודם

ה-pctp של ἔχων, φέρων, ἄγων, λαβών בעל משמעות ייחודית כאשר נמצאים בpres. part. ומופיעים יחד עם פועל. הם יכולים לקבל את המשמעות "יחד עם".

ἔχω[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.τυγχάνω[עריכה]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.קורה ש...

זמן ואספקט[עריכה]

  1. PTCP PRAES - פעולה שהתרחשה בו בזמן
  2. PTCP FUT - פעולה שהתרחשה אחרי הפועל הראשי
  3. PTCP AOR - פעולה שהתרחשה לפני הפועל הראשי.

שלילה[עריכה]

השלילה של הבנוני היא באמצעות οὐ. כאשר הוא

מקורות חיצונים[עריכה]