יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/perfect/רשימת פעלים יוצאי דופן