לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/perfect/פרפקט ראשון ושני

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מבנה הפועל ה-perfect[עריכה]

 1. הכפלה (reduplication) - הסימן המובהק לפרפקט.
 2. גזע, צורת יסוד מספר :
  • צורת יסוד רביעית – פרפקט אקטיבי
  • צורת יסוד חמישית – פרפקט מדיום ופאסיב
 3. סיומת אקטיביות :
  • פרפקט ראשון (במילון : pf.)
  Reduplication + stem + κ + perfect endings. זו היא צורה מאוחרת יותר.
  • פרפקט שני (במילון:):
  Reduplication + stem + perfect endings - פעלים בפרפקט ללא קפא. הסיומות שלהם זהות לפרפקט ראשון. למשל πείθω, first pf. πέπεικα, second pf. πέποιθα. בעיקר גזעים "mute and liquid" : נזילים (λ- or -ρ) וסתומים (עיצורים שינים, חיכים ושפתים)
   • שפתי וחיכי יופיעו בנשימה קשה (π, βφ; κ, γχ) למשל πέμπω יהיה πέπομφα
   • שיני (θ) ומאנפפות – העיצור יורד
   • שינוי גזע בפרפקט שני עם אפיסלון בגזע

הכפלה[עריכה]

אות הראשונה של בגזע אופן ההכפלה דוגמא
עיצור רגיל, נו, מיו הכפלה באמצעות ε + העיצור הראשון של הגזע הפועל להילחם (μάχομαι) בפרפקט הוא μεμάχημαι

νέμω --- νενέμηκα

μέλω---μεμέληκα

תנועה הארכת התנועה התמטית (כמו באוגמנט) ἕλκω -- εἵλκυκα
θ, φ, χ מוכפלים ללא הנשמה/נישום (τ, π, κ) φιλέω בפרפקט יהיה πεφίληκα.
עיצור הראשון ואחריו למנר אפסילון (ε) + העיצור הראשון של הגזע πλέω --> πέπλευκα
פועל המתחיל בצרור של עיצורים הוספת אפסילון (ε) ζητέω בפרפקט הוא ἐζήτηκα
פועל המתחיל בתנועה או דיפתונג הארכת התנועה בהתאם לטבלת התנועות (כמו אוגמנט) ἀκούω בפרפקטום הוא ἤκουσμαι
פועל המתחיל ב-ρ או ζ– הכפלת של הרו ולפניו הוספת אפסילון הפרפקט של ῥίπτω הוא ἔρριφα
פועל מורכב הכפלת האות הראשונה בין מילת היחס לגזע הפשוט
שיני העיצור יורד
שיכול עיצורים ; הכפלה הפוכה
מילים בעלות הברה אחת אלפא הופכת לאטא ἔσταλκα --- στέλλω וגם φθείρω---ἔφθαρκα
פרפקט שני בפרפקט שני יש מקרים שבהם הפועל עובר שני שינוים:
 1. הכפלה של העיצור באמצעות אפסילון.
 2. התנועה של הגזע משתנה לאומיקרון (בד"כ).
λείπω הופך λέλοιπα.


גזעים[עריכה]

גזע עם תנועה[עריכה]

גזע המסתיים בתנועה - הארכת תנועה. τιμάω נראה כך τε-τίμ-η-κα. בהתאם באתמטיים δίδωμι שנראה כך δέ-δω-κα

גזע חיכי[עריכה]

 1. Aspirated Second Perfects - לפעמים הגזע החיכי של פרפקט פעיל מופיע עם הנשמה, כלומר יופיעו באות כי (χ). למשל τυγχάνω יופיע כ-τετύχηκα.
 1. פעלים המסתיימים בגמא ולפניהם גמא, נופל העיצור החיכי לפני סיומת μ.

גזע שפתי[עריכה]

 1. Aspirated Second Perfects - לפעמים הגזע השפתי של הפרפקט פעיל מופיע עם הנשמה, כלומר יופיעו באות פסי (φ).
  • פעלים המסתיימים בעיצור שפתי ולפניהם מיו, נופל העיצור השפתי לפני סיומת מיו.

גזע שיני (Stop Verbs)[עריכה]

גזע שיני נופל לפני κα. למשל κομίζω בפרפקט יראה κεκόμικα

גזע למנר[עריכה]

לרוב אין perfect ראשון. לפעמים בעלי perfect שני.

 1. נו (ν) לפני קפא (κ) נכתבת כגמא (γ).
 2. פעלים מסוימים מאבדים את הנו בסוף הפועל כגון κρίνω, τείνω ועוד
 3. כאשר יש הבהרה יחידה בגזע אשר היא אפסילון, הופכת האפסילון לאלפא בפרפקט. למשל:
  • στέλλω בפרפקט יראה ἔσταλκα
  • φθείρω בפרפקט יראה φθείρω.
  • ἔφθαρκα בפרפקט יראה ἔφθαρκα
 4. מדיום
  • נו לפני מיו הופכת או לסיגמה או למיו
  • Insertion of sigma - ניו נותרת בגזעים המסתיימים במיו אבל לרב ניו יכולה להיות מוחלפת בסיגמה (Smyth 579).
  • פעלים מסוימים מאבדים את הנו בסוף הפועל כגון κρίνω, τείνω ועוד
  • כאשר יש הבהרה יחידה בגזע אשר היא אפסילון, הופכת האפסילון לאלפא בפרפקט. למשל:
   • στέλλω בפרפקט יראה ἔσταλκα
   • φθείρω בפרפקט יראה φθείρω.
   • ἔφθαρκα בפרפקט יראה ἔφθαρκα

Insertion of sigma[עריכה]

גזעים בעלי הבהרה קצרה בסוף הגזע עוברים תהליך Insertion of sigma ב-pf middle-pass. דוגמאות:

 1. τελέω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך τετέλεσμαι.
 2. σπάω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἔσπασμαι
 3. κελεύωבפרפקט מידאלי-סביל יראה כך κεκέλευσμαι
 4. γιγνώσκω בפרפקט מידאלי-סביל יראה כך ἔγνωσμαι

סיומות[עריכה]

פעיל[עריכה]

מספר גוף סיומת ממערכת ראשונה סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) (פרפקט שני) גזע שפתי(γράφω)(פרפקט שני) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) [1] גזע למנר (φαίνω)
פרפקט ראשון פרפקט שני פרפקט ראשון [2] פרפקט שני
יחיד ראשון α λέλυκα πεποίηκα τετίμηκα δεδήλωκα δεδίωχα γεγράφηκα (צורות מאוחרות יותר) γέγραφα νενόμικα πέπεικα πέφαγκα πέφηνα
שני ας λέλυκας πεποίηκας τετίμηκας δεδήλωκας δεδίωχας γέγραφας νενόμικας πέπεικας πέφαγκας πέφηνας
שלישי ε (ν) λέλυκε πεποίηκε τετίμηκε δεδήλωκε δεδίωχε γέγραφε νενόμικε πέπεικε πέφαγκε  πέφηνε
רבים ראשון αμεν λελύκαμεν πεποίηκαμεν τετιμήκαμεν δεδηλώκαμεν δεδιώχαµεν γεγράφαμεν νενομίκαμεν πεπείκαμεν πεφάγκαμεν  πεφήναμεν
שני ατε λελύκατε πεποίηκατε τετιμήκατε δεδηλώκατε δεδιώχατε γεγράφατε νενομίκατε πεπείκατε πεφάγκατε πεφήνατε 
שלישי ασι λελύκασι πεποίηκασι τετιμήκασι δεδηλώκασι δεδιώχασι γεγράφασι(ν) νενομίκασι πεπείκασι πεφάγκασι  πεφήνασι

מדיום וסביל[עריכה]

אין תנועה מקשרת

מספר גוף סיומת ממערכת ראשונה סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) [3] גזע למנר (φαίνω)

[4]

יחיד ראשון μαι λέλυμαι πεποίημαι τετίμημαι δεδηλώμαι δεδίωγμαι

[5]

γέγραμμαι

[6]

νενόμισμαι πέπεισμαι πέφασμαι

[7]

שני σαι λέλυσαι πεποίησαι τετίμησαι δεδήλωσαι δεδίωξαι

[8]

γέγραψαι

[9]

νενόμισαι πέπεισαι πέφασαι\πέφανσαι
שלישי ται λέλυται πεποίηται τετίμηται δεδήλωται δεδίωκται

[10]

γέγραπται

[11]

νενόμισται πέπεισται [12] πέφασται\πέφανται [13]
רבים ראשון μεθα λελύμεθα πεποίημεθα τετιμήμεθα δεδηλώμεθα δεδιώγμεθα γεγράμμεθα νενομίσμεθα πεπείσμεθα πεφάσμεθα

[14]

שני σθε λέλυσθε πεποίησθε τετίμησθε δεδήλωσθε δεδίωχθε

[15]

γέγραφθε

[16]

νενόμισθε πέπεισθε πέφασθε\πέφανθε [17]
שלישי νται λέλυνται πεποίηνται τετίμηνται δεδήλωνται δεδιωγμένοι εἰσίν γεγραμμένοι εἰσί νενομισμένοι εἰσί πεπεισμένοι εἰσί πεφασμένοι εἰσί

פועל אתמטי[עריכה]

סיומת אקטיבי[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),
(פרפקט שני)

יחיד ראשון ν εἷκα ἕστηκα δέδωκα δέδειχα
שני ς εἷκας ἕστηκας δέδωκας δέδειχας
שלישי [18] - εἷκε ἕστηκε δέδωκε δέδειχε
רבים ראשון μεν εἵκαμεν ἑστήκαμεν δεδώκαμεν δεδείχαμεν
שני τε εἵκατε ἑστήκατε δεδώκατε δεδείχατε
שלישי εἵκασι ἑστήκασι δεδώκασι δεδείχασι


סיומת מדיום וסביל[עריכה]

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון εἵκασι ἕσταμαι δέδομαι δέδειγμαι
שני σο εἷσαι ἕστασαι δέδοσαι δέδειξαι
שלישי το εἷται ἕσταται δέδοται δέδεικται
רבים ראשון μεθα εἵμεθα ἑστάμεθα δεδόμεθα δεδείγμεθα
שני σθε εἷσθε ἕστασθε δέδοσθε δέδειχθε
שלישי ντο εἷνται ἕστανται δέδονται δέδεινται


הערות שוליים[עריכה]

 1. ^ עיצור שיני נופל לפני קפא
 2. ^ נו (ν) לפני קפא (κ) נכתבת כגמא (γ).
 3. ^ לעצורים עם סיגמא אין קפא אלא מצמדים את הסיומת של הפרפקט לפועל. לפיכך כאשר יש רצף של שיני אחרי שיני, הופך השני הראשון לסיגמה
 4. ^ ניו נותרת בגזעים המסתיימים במיו אבל לרב ניו יכולה להיות מוחלפת בסיגמה (Smyth 579)
 5. ^
 6. ^
 7. ^ נו לפני מיו הופכת או לסיגמה או למיו
 8. ^
 9. ^
 10. ^
 11. ^
 12. ^ πεπειθ + ται יוצר רצף של שני עיצורים שיניים, העיצור השני הראשון (תטא) הופך לסיגמא וכך מקבלים πέπεισται
 13. ^ הוספת סיגמה
 14. ^ נו לפני מיו הופכת או לסיגמה או למיו
 15. ^
 16. ^
 17. ^ הוספת סיגמה
 18. ^ יכול להסתיים בניו, νὺ ἐφελκυστικός

מקורות חיצונים[עריכה]

ראה גם[עריכה]