לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת הצורות/אופטטיבוס/future

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

פועל תימטי

[עריכה]

ה-OPT בעתיד נדיר. צורותיו זהות לצורת האופטטיבוס הווה לבד הוספת הפינומה סיגמה.

תבנית:Tense stem + σ + thematic vowel + ι + endings

מספר גוף סיומת ממערכת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λύσοιμι ποιήσοιμι τιμήσοιμι δηλώσοιμι διωξοιμι γράψοιμι νομιοῖμι πείσοιμι φανοῖμι
שני λύσοις ποιήσοις τιμήσοις δηλώσοις διωξοις γράψοις νομιοῖς πείσοις φανοῖς
שלישי λύσοι ποιήσοι τιμήσοι δηλώσοι διωξοι γράψοι νομιοῖ πείσοι φανοῖ
רבים ראשון λύσοιμεν ποιήσοιμεν τιμήσοιμεν δηλώσοιµεν διωξοιµεν γράψοιμεν νομιοῖμεν πείσοιμεν φανοῖμεν
שני λύσοιτε ποιήσοιτε τιμήσοιτε δηλώσοιτε διωξοιτε γράψοιτε νομιοῖτε πείσοιτε φανοῖτε
שלישי λύσοιεν ποιήσοιεν τιμήσοιεν δηλώσοιεν διωξοιεν γράψοιεν νομιοῖεν πείσοιεν φανοῖεν

מדיום

[עריכה]
מספר גוף סיומת ממערכת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λυσοίμην ποιησοίμην τιμησοίμην δηλωσοίµην γραψοίμην νομιοίμην πεισοίμην φανοίμην
שני λύσοιο ποιήσοιο τιμήσοιο δηλώσοιο γράψοιο νομιοῖο πείσοιο φανοῖο
שלישי λύσοιτο ποιήσοιτο τιμήσοιτο δηλώσοιτο γράψοιτο νομιοῖτο πείσοιτο φανοῖτο
רבים ראשון λυσοίμεθα ποιησοίμεθα τιμησοίμεθα δηλωσοίµεθα γραψοίμεθα νομιοίμεθα πεισοίμεθα φανοίμεθα
שני λύσοισθε ποιήσοισθε τιμήσοισθε δηλώσοισθε γράψοισθε νομιοῖσθε πείσοισθε φανοῖσθε
שלישי λύσοιντο ποιήσοιντο τιμήσοιντο δηλώσοιντο γράψοιντο νομιοῖντο πείσοιντο φανοῖντο

סביל

[עריכה]

תבנית: Stem + θη + σο + ι-type endings in the middle

מספר גוף סיומת ממערכת סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון גזע חיכי (διώκω) גזע שפתי(γράφω) [1] גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) גזע למנר (φαίνω)
יחיד ראשון λυθησοίμην ποιηθησοίμην τιμησθησοίμην γραφησοίμην νομισθησοίμην πεισθησοίμην φανθησοίμην
שני λυθήσοιο ποιηθήσοιο τιμησθήσοιο γραφήσοιο νομισθήσοιο πεισθήσοιο φανθήσοιο
שלישי λυθήσοιτο ποιηθήσοιτο τιμησθήσοιτο γραφήσοιτο νομισθήσοιτο πεισθήσοιτο φανθήσοιτο
רבים ראשון λυθησοίμεθα ποιηθησοίμεθα τιμησθησοίμεθα γραφησοίμεθα νομισθησοίμεθα πεισθησοίμεθα φανθησοίμεθα
שני λυθήσοισθε ποιηθήσοισθε τιμησθήσοισθε γραφήσοισθε νομισθήσοισθε πεισθήσοισθε φανθήσοισθε
שלישי λυθήσοιντο ποιηθήσοιντο τιμησθήσοιντο γραφήσοιντο νομισθήσοιντο πεισθήσοιντο φανθήσοιντο

אתמטיים

[עריכה]

סיומת אקטיבי

[עריכה]
מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי
יחיד ראשון ἥσοιμι στήσοιμι δώσοιμι δείξοιμι
שני ἥσοις στήσοις δώσοις δείξοις
שלישי ἥσοι στήσοι δώσοι δείξοι
רבים ראשון ἥσοιμεν στήσοιμεν δώσοιμεν δείξοιμεν
שני ἥσοιτε στήσοιτε δώσοιτε δείξοιτε
שלישי ἥσοιεν στήσοιεν δώσοιεν δείξοιεν

סיומת מדיום

[עריכה]
מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ἡσοίμην στησοίμην δωσοίμην δειξοίμην
שני ἥσοιο στήσοιο δώσοιο δείξοιο
שלישי ἥσοιτο στήσοιτο δώσοιτο δείξοιτο
רבים ראשון ἡσοίμεθα στησοίμεθα δωσοίμεθα δειξοίμεθα
שני ἥσοισθε στήσοισθε δώσοισθε δείξοισθε
שלישי ἥσοιντο στήσοιντο δώσοιντο δείξοιντο

סיומת סביל

[עריכה]
מספר גוף מערכת סיומות פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ἑθησοίμην σταθησοίμην δοθησοίμην δειχθησοίμην
שני ἑθήσοιο σταθήσοιο δοθήσοιο δειχθήσοιο
שלישי ἑθήσοιτο σταθήσοιτο δοθήσοιτο δειχθήσοιτο
רבים ראשון ἑθησοίμεθα σταθησοίμεθα δοθησοίμεθα δειχθησοίμεθα
שני ἑθήσοισθε σταθήσοισθε δοθήσοισθε δειχθήσοισθε
שלישי ἑθήσοιντο σταθήσοιντο δοθήσοιντο δειχθήσοιντο

הערות שולים

[עריכה]
  1. ^ נפילת אטא