לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תורת ההגה/עיצורים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

העיצורים עוזרים לו להבין כיצד מהגים נכון את האותיות, כמו גם, הם יעזרו לנו בנושאים שונים כמו:הדמות עיצורים

שיניים שפתיים חיכים
δ β γ ביצוע קולי
τ π κ ביצוע לא קולי
θ φ χ ביצוע בלתי קולי עם הנפשה
ζ ψ ξ אותיו נפרדות תוספת שורוק
ν μ מאנפפות (מהאף)

אותיות במעמד גבוה, לא תנועה ולא עיצור הן : λ, μ, γ, ρ