לדלג לתוכן

יוונית מודרנית/שיעור 2

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

שיעור 2: יחס, תוויות, מספרים, פעלים בהטיה השניה, פעלים נוספים בהטיה הראשונה

יחסים ומינים

[עריכה]

ביוונית שלושה מינים: זכר, נקבה וסתמי (כמו it באנגלית, לא זכר ולא נקבה).

בעוד שבאנגלית רק בכינויי השם יש יחס (I/me/my), ביוונית כל שמות העצם בעלות 4 צורות יחס (κλίσεις) הנוצרות בשינוי סיומותיהן.

נושא (באופן מסורתי ידוע כיחס הישר, ονομαστική) משמש כאשר שם העצם הוא נושא המשפט, זהו מבצע הפעולה.
יחס הקניין (γενική) משמש כדי לציין שייכות, הן מבחינת רכוש והן מבחינת הקשר.
מושא (באופן מסורתי ידוע כיחסת הפעול, αιτιατική) משמש כאשר העצם הוא מושא המשפט, עליו מבוצעת הפעולה.
יחסת קריאה (κλητική) משמש כאשר שם העצם הוא אדם אליו פונים.

בשיעור זה, נתרכז רק בנושא ומושא המשפט. יחס הקניין נדון בשיעור 3, ויחסת הקריאה בשיעור 4. ביוונית עתיקה, היתה הפרדה בין מושא ישיר למושא עקיף (כמו בעברית) אולם ביוונית מודרנית הפרדה זו כמעט ונעלמה. .

שמות עצם בזכר

[עריכה]

Σκύλος, כלב, הוא שם עצם זכרי, להלן צורות שונות של הגיית הכלב:

ο σκύλος הכלב (נושא, יחיד) οι σκύλοι הכלבים (נושא, רבים)
το(ν) σκύλο הכלב (מושא, יחיד) τους σκύλους הכלבים (מושא, רבים)

הקלטה:


הסיומת ος היא הסיומת הנפוצה ביותר לזכר יחיד, המילה σκυλος מדגימה את התבניות הרגילות. גם המילה άνθρωπος (אנטרופולוגיה) היא דוגמה לפועל כזה ומשמעותה איש או בן אדם.

דוגמאות:

Ο σκύλος δαγκώνει τον άνθρωπο. הכלב נושך את האיש.
Το άνθρωπος δαγκώνει το σκύλο. אדם נושך את הכלב.

הקלטה:


למרות שהסיומת ος היא הנפוצה ביותר לשמות עצם זכריים, ישנן סיומות נוספות ביניהן ας כמו במילה πατέρας, אבא, והסיומת ης כמו במילה ναύτης, מלח. סיומות אלו יידונו גם הן בשיעור 3.

דוגמה:

Ο σκύλος δαγκώνει τον πατέρα. הכלב נושך את האבא.

שמות עצם בנקבה

[עריכה]

שם העצם Η ώρα (השעה, הזמן) מוצגת להלן:

η ώρα השעה (נושא, יחיד) οι ώρες השעות (נושא,רבים)
την ώρα השעה (מושא, יחיד) τις ώρες השעות (מושא, רבים)

הקלטה:


שמות עצם סתמיים

[עריכה]

המין הסתמי, כמו באנגלית (ולא כמו בעברית), הוא מין של שם עצם שאינו בעל מין מוגדר (למשל 'הילד' נחשב למין מוגדר זכר ולא נקבה). דוגמה: Το σπαθί - החרב. Το παράθυρο - החלון. Το λουλούδι - הפרח.

το σπαθί החרב (נושא, יחיד) τα σπαθιά החרבות (נושא, רבים)
το σπαθί החרב (מושא, יחיד) τα σπαθιά החרבות (מושא, רבים)

הקלטה:


מספרים

[עריכה]

המילים היווניות לציון מספרים מ1 עד 10 מובאות להלן. על ידן מצוינת המילה העברית המתאימה ומילה אנגלית הנגזרת מהמילה היוונית:

ένα אחד unary
δύο שניים duet
τρία שלושה trio
τέσσερα ארבעה tesseract
πεντε חמישה pentagon
έξι שישה hexagon
επτά שבעה heptathlon
οκτώ שמונה octopus
εννέα תשעה ennead
δέκα עשרה decathlon

הקלטה:


המילה היוונית לאחד מציינת גם מקרה יחידה (כמו השימוש בa או an באנגלית) ומשתנה במקרים הבאים:


ένας נושא זכר אחד.
έναν מושא זכר אחד.
μία or μια נושא נקבה אחת.
μία or μια מושא נקבה אחת.
ένα נושא חסר מין אחד.
ένα מושא חסר מין אחד.

(המקרה של כינויי יחס נידון בשיעור 3.)

דוגמה:

Ενας σκύλος δαγκώνει έναν άνθρωπο. כלב אחד נושך אדם אחד (A dog bites a man).

זמן

[עריכה]
Η ώρα είναι οκτώ. השעה היא שמונה
Είναι οκτώ. עכשיו שמונה (מילולית, זה שמונה).
Είναι οκτώ και δέκα. עכשיו שמונה ועשרה (מילולית, עכשיו שמונה ועשר).

המילה ώρα היא נקבה ביוונית, וצורת הנקבה משמשת לזמנים:

Είναι τέσσερις. עכשיו ארבע.

אוצר מילים:

παρά לפני
και אחרי או וְ...,
ακριβώς בדיוק
μισή חצי (צורת נקבה, משמש עם המילה ώρα הניקבית)
τέταρτο רבע

דוגמאות:

Είναι οκτώ παρά δέκα. עכשיו עשר (דקות) לשמונה.
Είναι οκτώ ακριβώς. עכשיו שמונה בדיוק.
Είναι οκτώ και μισή. עכשיו שמונה וחצי.
Είναι οκτώ και τέταρτο. עכשיו שמונה ורבע.

ביטויי זמן

[עריכה]
το πρωί הבוקר
το μεσημέρι הצהריים
το απόγευμα אחר הצהריים
το βράδυ הערב
η νύχτα הערב
το ρολόι השעון
νωρίς מוקדם
αργά מאוחר

חלקי היום

[עריכה]

כשמדובר על צהריים ואחר הצהריים יש להשתמש במשנה זהירות ביוונית. הבוקר ביוון מתחיל בשעה 5am ומסתיים ב12pm. הצהריים מתחילים בשעה 12pm ומסתיימים ב4pm. אחר הצהריים מתחיל בשעה זו ומסתיים ב8pm והערב מתחיל ב8pm ומסתיים ב12am. מכאן ועד הבוקר זהו הלילה. בדיבור יום-יומי המילה לילה משמשת לעיתים רחוקות כאשר המילה בשביל ערב מתאימה לכל זמן מ8pm עד 1am או 2am. המילה בשביל בוקר מתאימה לכל זמן מ1am ועד הצהריים.


Γιατί με ξυπνάς στις τρεις το πρωί; למה אתה מעיר אותי בשלוש בבוקר?
Μείναμε στο εστιατόριο μέχρι τις δύο to βράδυ. נשארנו במסעדה עד שתיים בערב.

ימי השבוע

[עריכה]

כמו בעברית, שמות חלק מימי השבוע נגזרים מהמספר המתאים להם. פרט ל Σαββατο, יום שבת, שהוא נייטרלי כל ימות השבוע הם נקבה.

Κυριακή (יום האלוהים) יום ראשון
Δευτέρα (היום השני) יום שני
Τρίτη (היום השלישי) יום שלישי
Τετάρτη (היום הרביעי) יום רביעי
Πέμπτη (היום החמישי) יום חמישי
Παρασκευή ("הסידור") יום שישי
Σάββατο ("שבת") שבת

אוצר מילים

η μέρα (ה)יום
χτες (אפשר גם χθες) אתמול
σήμερα היום
αύριο מחר

כסף/To χρήμα, τα λεφτά

[עריכה]
קובץ:2 euro coin greece.png
Δύο ευρώ.

המטבעי ביוון כיום הוא האירו, το ευρώ. מאית האירו נקרא ενα λεπτό. שתי המילים הן נייטרליות, צורת הרבים והיחיד של האירו זהה ביוונית.


το ευρώ τα ευρώ
το λεπτό τα λεπτά

דיאלוג בחנות יין:

Τι θέλετε; מה אתה רוצה?
Πόσο κάνει το μπουκάλι; כמה עולה בקבוק?
Εννέα ευρώ και δεκα λεπτά. תשע אירו ועשרה אירו-סנט.

דרך האווי

[עריכה]

ביוונית, ישנה צורך עתיד של בדרך האווי (subjunctive mood), המילה να לפני הפועל מבוטאת לפני פעולות שברצונך שייתקימו. המילה נמצאת פעמים רבות יחד עם המילה θέλω, שפרושה הוא לרצות. יחד, המילים מרכיבות ביטוי המקביל לביטוי האנגלי I would like to. מילה נוספת שמשמשת יחד עם θέλω היא πρέπει שמשמעותה אמור או צריך.
ביוונית ישנה גם דרך לתת גוונים למילה. המשפט "אני רוצה לכתוב" יכול להתפרש הן כפעולה מיידית "אני רוצה לכתוב לך את מספר הטלפון שלי" והן כפעולה מתמשת "אני רוצה לכתוב נובל". ביוונית ניתן להבחין בין שתי הצורות של המילה לכתוב γραφ תציין כתיבה מיידית (אני רוצה לכתוב עכשיו) ואילו γραψ מציינת צורה מתמשכת. מקביל מבחינה מסויימת לצורות הperfect וה progressive בשפה האנגלית (ההגדרות המילונית היא aorist ו progressive בהתאמה).


דוגמאות:

Θέλω να γράψω. אני רוצה לכתוב (כרגע מקביל לaorist).
Θέλω να γράφω. אני רוצה לכתוב (באופן כללי בתקופה הזו, מקביל ל progressive).
Πρέπει να γράψουμε; האם אנחנו צריכים לכתוב? (כרגע)
Πρέπει να γράφουμε; האם אנחנו צריכים לכתוב? (באופן כללי בתקופה זו)

בדרך כלל, צורת ה aorist מכילה את צליל האות ס בצורת σ, ψ, או ξ. זאת בגלל שאות זו משוייכת פונטית לפעולת קצרות או מתפרצות. ישנה הרחבה על תחום זה בשיעור 4. כרגע לא נפרט על צורה זו בהרחבה.

דוגמאות:

να νομίζω να νομίσω
να λείπω να λείψω

בלימודי אוצר מילים צורת הפועל יחיד-הווה היא זו הנלמדת ראשונה בצורת הaorist. במקרים רבים של צורה זו, ישנו שינוי אותיות תחת חוקים מוסימים (למשל π→ψ) ולכן אין צורך לשנן את האיות באופן מיוחד. כאשר תקרא או תשמע ביוטיים כמו να λείψω נוכחות המילה να בתחילת המילה מעידה במקרים רבים על צורת הaorist ולכן, אפילו אם זו לא צורה שנתקלת בה קודם סביר להניח כי תוכל תוכל לנחש את צורת ה progressive המתאימה. ישנם פועלים, כמו המילה έχω (להחזיק ב...) שהם מתמשכים מטבעם (progressive) ואין להם צורת aorist.


הביטוי για να משמעותו בכדי

Θέλω το μολύβι για να γράψω. אני רוצה עיפרון כדי לכתוב.

צורת עתיד אחרת שכבר לא קיימת ביוונית היא imperative (מקור). השימוש בצורה זו (ובמילה να) מנומס במעט מהשימוש בצורת המקור.


Nα γράψετε τον αριθμό, παρακαλώ. רשום את המספר בבקשה.

פעלים בהטיה שניה נידונים בקטע הבא. צורת הaorist נידונה בשיעור 5.

פעלים בהטייה שנייה

[עריכה]

פעלים בהטיה שניה מסתיימים אם ώ (הטעם על האות). ישנם תת סוגים של פעלים תחת הקטגוריה של פעלים בהטיה שניה


סדר ראשון

[עריכה]

הפועל πολεμώ, להילחם מוטה באופן הבא:


πολεμώ אני נלחם πολεμάμε אנחנו נילחמים
πολεμάς אתה נלחם πολεμάτε אתם נלחמים
πολεμά הוא נילחם πολεμούν הם נלחמים

פעלים מסדר ראשון מתקבלים כתוצאוה מהתכווצות של הצירוף άω לώ (תופעה זו נקראת ביוונית συναίρεση ). במרבית המקרים, זה יהיה נכון דיקדוקית גם להתחייס למילה כמוטה בהטייה ראשונה (ולהחליף את הώ בצירוף האותיות המתאים), ניתן לראות יוונית המשתמשים בכתיבה כזו. השימוש בצורה הלא מכווצת נכון רק לפעלים בגוף ראשון או בגוף שלישי יחיד (πολεμάω, πολεμάει אבל לא .πολεμάεις)

להלן כמה דוגמאות נוספות:


αγαπώ אוהב
μιλώ מדבר
ζητώ מבקש
ρωτώ שואל
ξεχνώ שוכח
περπατώ הולך
γελώ צוחק
αφορώ קשור ל...
μετρώ למדוד (המילה מטר כמו במולטימטר מקורה ממילה זו)
πετώ עף (פעיל), מושלך (סביל)
κρατώ מחזיק, תופס
αποχαιρετώ כדי לצאת(από+χαιρετώ)
πονώ להכאיב

סדר שני

[עריכה]

פעלים מסדר שני פחות נפוצים מפעלים בסדר ראשון אבל כוללים את המילה הנפוצה μπορώ, יכול


μπορώ אני יכול μπορούμε אנחנו יכולים
μπορείς אתה יכול μπορείτε אתם יכולים
μπορεί הוא יכול μπορούν הם יכולים

להלן מספר פעלים מסוג זה:

ευχαριστώ תודה
παρακαλώ בבקשה (הן תשובה לתודה והן תחינה)
προσπαθώ מנסה
συγχωρώ לסלוח
αποτελώ מורכב מ...

דוגמאות למשפטים:

Ζητώ νερό. אני מבקש מים.
Ευχαριστούμε. אנחנו מודים לך.
Οι σκύλοι προσπαθούν να δαγκώσουν τα πρόβατα. הכלבים מנסים לנשוך את הכבשים.
Με συγχωρείτε, κυρία. סילחי לי גברת.

תחבורה

[עריכה]

אוצר מילים:

το λεωφορείο האוטובוס
το τρένο הרכבת
το πλοίο הספינה
το αυτοκίνητο (="זז בכוחות עצמו") המכונית
το αεροπλάνο המטוס
εδώ כאן
το εισιτήριο כרטיס

משפטים:

Το λεωφορείο από την Αθήνα φτάνει στις δέκα. האוטובוס מאתונה מגיע בעשר.
Το τρένο για τη Θεσσαλονίκη κάνει δέκα ευρώ. הרכבת לסלוניקי עולה עשרה אירו.
Από πού φεύγει το πλοίο για την Νάξο; מאיפה יוצאת הספינה ל-Naxos?
Μπορώ να αγοράσω εδώ εισιτήρια; האם אני יכול לקנות כאן כרטיסים?

פעלים נוספים בהטייה ראשונה

[עריכה]

מרבית הפעלים ברשימה הבאה נפוצים, שארית הפעלים משמשים בשיעורים מאוחרים יותר. שינון הרשימה יסיע בשיעורים הבאים.


κάνω עושה, מכין
απαγορεύω אוסר
λαμβάνω מקבל
καταλαβαίνω מבין
γνωρίζω מזהה, פוגש
μαθαίνω לומד
μένω גר, משתהה
παραμένω שוהה, נשאר
μπαίνω נכנס
μαζεύω אוסף
νομίζω מאמין, מצפה, חושב, מדמיין
πιστεύω מאמין
ξέρω יודע
παίρνω לוקח
πεθαίνω מת
πέφτω נופל
προσθέτω מוסיף
προκύπτω התעורר, עלה
σημαίνω מתכוון, מסמן
στέλνω שולח
ρίχνω זורק
βάλλω יורה
τονίζω מדגיש
χάνω מפסיד
κρύβω מחביא
καθαρίζω מנקה
βάζω מניח
βγάζω מוציא
πιάνω תופס, אוחז
φέρνω סוחב
ρίχνω זורק
καίω שורף
κλέβω גונב

מילות שאלה

[עריכה]
τι מה
ποιος/ποια/ποιο איזה
πώς איך
πόσο כמה [זה עולה?]
πόσoι/πόσες/πόσα כמה
πού איפה
πότε מתי
γιατί למה

אוצר מילים

[עריכה]
έτοιμος מוכן
κρεβάτι מיטה

דיאלוג

[עריכה]
Πού πουλάνε εισιτήρια, παρακαλώ; -איפה מוכרים את הכרטיסים? (בבקשה)
-Βλέπετε τόν σταθμάρχη; -(אתה) רואה את מנהל התחנה?
-Εννοείτε τόν υπάλληλο, πού είναι μπροστά απ' τήν πόρτα; -(אתה) מתכוון לעובד שלפני הדלת?
-Μάλιστα, εκεί είναι η θυρίδα, πού πουλάνε τα εισιτήρια. -נכון, יש שם חלון שבו מוכרים את הכרטיסים.
-Θέλω ένα εισιτήριο πρώτης θέσης, κοντά στό παράθυρο. -אני רוצה כרטיס אחד במחלקה ראשונה, על יד החלון.
-Δυστυχώς όλες οι θέσεις τής πρώτης θέσης σ'αυτήν τήν αμαχοστοιχία είναι πιασμένες. Αλλά αυτό το τρένο έχει δέκα θέσεις βαγκόν λί. Θέλετε μία; -לצערי, כל המושבים במחלקה הראשונה תפוסים. אבל יש ברכבת עשרה מושבים בקרונות השינה. (אתה) רוצה אחד?
-Θαυμάσια! Προτιμώ το βαγκόν λί, μιά πού τα τρένα στήν Ελλάδα έχουν πάντα καθυστέρηση. -מצויין! אני מעדיף קרון שינה, כיוון שהרכבות ביוון תמיד מאחרות.
-Έχετε δίκηο, τα τρένα εδώ δεν πηγαίνουν καθόλου γρήγορα. -אתה צודק, הרכבות כאן לא נוסעות מהר כלל.
-Τότε λοιπόν, χαίρετε κι' ευχαριστώ για τις πληροφορίες και το εισιτήριο. -אם כן, להתראות ותודה עבור המידע והכרטיס.
-Στο καλό και καλό ταξίδι. להתראות וטיול נעים