לדלג לתוכן

טורקית/עקרונות יסוד/מעבר בין עיצורים קוליים ולא-קוליים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

עיצורים קוליים ולא-קוליים[עריכה]

המילה הטורקית kitap היא, למעשה, המילה הערבית כִּתאבּ‏ (ספר). המילה היתה אמורה להיכתב "kitab", אבל בטורקית העיצור b אינו מופיע בסוף מילה, אלא הופך לעיצור p. הסיבה לכך נעוצה בתכונה הנקראת "קוליות". עיצורים קוליים מופקים בעזרת מיתרי הקול, וקל יותר להגות אותם כשהם מופיעים בין שתי תנועות (התנועות מופקות תמיד בעזרת מיתרי הקול). לכמה עיצורים קוליים יש בן-זוג, שהוא עיצור המופק באותה דרך, אבל ללא היעזרות במיתרי הקול. הטורקית מאפשרת - ולמעשה מחייבת - מעבר חופשי בין שני סוגי העיצורים.

העיצורים הלא-קוליים בטורקית הם ç, f, h, k, p, s, ş, t.

עיצורים קוליים אינם יכולים להופיע בסוף מילה[עריכה]

העיצור b הוא קולי, ואינו יכול להופיע בסוף מילה. העיצור הלא-קולי המתאים לו הוא p ולכן "כִּתאבּ" בערבית הופך ל kitap. כאשר נרצה להוסיף למילה kitap רכיב נוסף המתחיל בתנועה, למשל את הרכיב a (מילת היחס "ל, אל") יחזור העיצור b למקורו, והמילה תיכתב כך: kitaba.

זוגות נוספים של עיצורים קוליים ולא קוליים המתחלפים ביניהם הם:

  • d (קולי) ו t (לא קולי): "אחמד" (בערבית) הופך ל ahmet בטורקית, אבל "לאחמד" יהיה ahmede.
  • c (קולי) ו ç (לא קולי): "דרג'" (בערבית) הפך ל derç (נהגה "דרצ'") שפירושו "הכללה, הכנסה". עם הרכיב "i" (מילת היחס "את") נקבל derci (את ההכנסה).

גם הזוג g (קולי) ו k (לא קולי) יכול היה להתנהג בדרך זו, אבל הטורקית מטפלת בו באופן אחר: כאשר מוסיפים למילה המסתיימת ב k, כמו destek ("תמיכה"), רכיב המתחיל בתנועה, ה k הופכת ל ğ חלשה, שבעצם אינה נהגית: desteği ("את התמיכה").

תכונת הקוליות משפיעה על צורת הסופיות[עריכה]

כמה מן הסופיות בטורקית, למשל מילות היחס da/de/ta/te ("ב...") ו dan/den/tan/ten ("מ...") מושפעות מקוליותו או אי-קוליותו של העיצור האחרון במילה אליה הן מצטרפות.

  • דוגמאות:
העיצור v הוא קולי ולכן "בבית" יהיה evde ולא evte.
העיצור k הוא לא-קולי ולכן "בלחם" יהיה ekmekte ("לחם" בטורקית הוא ekmek).