לדלג לתוכן

חיבור והבעה/חיבור פשוט/פסקת פתיחה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

משפטים לפסקת פתיחה[עריכה]

משפט פתיחה:

 1. אחד ממאפייני הבולטים
 2. [נושא] מאופיינת בידי
 3. [נושא] מעמידה במרכזה את
 4. ראשית שורשיה של
 5. בשנים האחרונות אנו רואים עליה במספר
 6. במסגרת...אנו עדים למעבר...הדבר מתבטא...
 7. [נושא] העלתה סוגיה אשר התייחסה

הצגת שאלת מחקר והסברה - טיעון: מי, מתי, איפה, כמה# אומנם...אך... דהינו האופן בו

 1. במהלך העבודה אבקש לבחון האם קיימת תלות בין.... לבין מצבו
 2. במהלך מאמר זה אבקש לפשר בין שתי הגישות ולטעון מצד אחד כי... מצד שני, אדגיש את חסרונותיה של...
 3. יש הרואים במגמה זו תהליך...המצביע על...ומנגד יש הרואים בה דווקא נסיגה המובילה לניוון...
 4. אטען כי ניתן לברך את הפריחה...ולאמצה...יחד עם זאת אבקש להדגיש את...אשר במרוצת השנים אמנם שינה צביונו... אך עדין מהווה....
 5. בחלקה הראשון, תעסוק עבודה זו במשמעויותיו...בחלקה השני של העבודה אסקור את ...וזאת לאורך ...
 6. אסרוק את תהליך המעבר מן...ל... תוך שאעמוד על היתרונות והחסרונות...
 7. בחלקו הראשון של המאמר אסרוק את הרקע התיאורית תוך התמקדות במאפיינים... בחלק השני של המאמר אנתח את אופן המחקר,
 8. במאמר זה אבקש לתאר ולנתח , כיצד במהלך של עשר שנים בלבד התבצע המעבר ... , לעבר....
 9. במאמר תובא סקירה של...העוסקת בשאלה...בלווית דוגמאות פרקטיות מפורטות מ...על מנת לאפשר הבנה של...
 10. במאמר זה אבקש להציע...על היחסים בין...בדעתי להראות שבין X יש זיקות הדוקות המאפשרות ומצדיקות את...
 11. במאמר זה אבקש לבחון כיצד בשנים האחרונות, לאור ה...
 12. מטרת מאמר זה היא לעמוד על....
 13. במאמר זה אבקש לגעת בסוגיה
 14. במאמר זה אבקש להציע דוגמא אחת לזיקה
 15. במהלך הדברים נבחן את
 16. הנושא המרכזי של מאמר זה יעסוק בראש ובראשונה
 17. ארצה לבחון את תהליך היווצרותו של....

שיטת דרך הבדיקה שלה.

 1. אבקש להוכיח ולגבות את השערת מחקר זו באמצעות סריקת השפעותיה של... בנוסף/במקביל0, אציג את ממצאי המחקר...
 2. ארצה לבחון שאלה זו באמצעות התמקדות במבנה בכלל...ובפרט ב...
 3. ראשית חשוב לציין את

תרומות של שאלת החקר

 1. לפני שאגש לתיאור הדילמה, אתאר בכמה משפטים את
 2. ממצאי מחקר זה יעזרו לי לבסס מסקנות חדשות בתחום
 3. לבסוף אבקש לבחון את...
 4. מטרתי בהמשך תהיה להצביע על...
 5. הקובלנה השכיחה

השערת תשובה