לדלג לתוכן

ויקיספר:ספרים מומלצים/קריטריונים לקביעת ספר מומלץ

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ספר מומלץ יתאפיין בתכונות הבאות:

חופשי שיתופי ומהימן[עריכה]

 • עליו להיות דוגמה מייצגת למיטב עבודתנו, ולשקף את תכונותיו הייחודיות של ויקיספר, שהוא אוסף ספרי לימוד ומדריכים חופשיים, שיתופיים ומהימנים.

כתוב היטב[עריכה]

 • עליו להתחיל במבוא ברור המתארת היטב את הנושא, מבלי להיכנס לפרטים מיותרים.
 • עליו להיות מובן; מפורט דיו, אך לא עמוס בפרטים מיותרים. עליו לסקור את הנושא ביסודיות ולהסבירו כך שיהיה מובן למומחים אך גם להדיוטות.
 • עליו לכלול מערכת הירארכית ברורה ומסודרת של פרקים ופרקי משנה.
 • עליו להראות טוב ולא להיות מבולגן מדי. שלא "יבריח" קוראים.
 • על סגנון הכתיבה להיות מגוון, מעניין, מושך, אך עדיין פורמלי.

מספק[עריכה]

 • עליו להיות מקיף; לכלול את הטרמינולוגיה ההכרחית להבנת הנושא, ולהיות ערוך כך שהקורא יוכל לקבל סקירה מקפת של נושא הספר מבלי להיזקק לקריאת ספרים נוספים.
 • עליו לכלול קישורים למקורות ולערכים אשר יוכלו להוסיף חומר רקע לנושא הספר.
 • עליו להיות שלם. ספר עם המון קישורים "אדומים" לא יהיה מעניין לקריאה ויהיו בו הרבה חסרים.
 • על העמודים שבו להיות באורך ראוי; ארוך דיו על מנת לספק את כל המידע הנחוץ ולערוך ניתוח יסודי של נושא העמוד, מבלי לכלול פרטים בלתי הכרחיים, אשר יכולים להכלל בערכי משנה אליהם יפנה העמוד.
 • רצוי מאוד שיכלול תמונות הנוגעות לנושא הספר; על תמונות אלה לכלול כותרות שיביאו לחיבור בין הטקסט והתמונה. עם זאת, אין זו דרישה הכרחית. מאמרים מומלצים רבים עומדים בזכות עצמם, ללא תמונות.

מדוייק[עריכה]

 • עליו להיות מדויק מבחינה עובדתית ולכלול הפניות למקורות חיצוניים המאששים את נכונות העובדות הכתובות בו.

קריא[עריכה]

 • ספר המתורגם מוויקיספר זר יהיה קריא כאילו נכתב במקורו בעברית. ספר הלוקה ב"תרגמת" אינו ראוי להיות ספר מומלץ. ראוי לבחון אף נקודות ראות יהודיות וישראליות שאינן מופיעות בספר הזר, וזאת בשל העובדה כי רוב קוראיה ועורכיה של ויקיספר העברי הם יהודים וישראלים. עם זאת לא ראוי להפוך את הנקודה היהודית או הישראלית למרכז הספר, בספרים בהם הדבר אינו מתבקש.

סוגי ספרים[עריכה]

 • כל נושא ראוי להיכלל כספר מומלץ. עם זאת יש להימנע מנושאים פוגעניים, או נושאים שירתיעו משתמשים המגיעים לקריאת עמודו הראשי של ויקיספר. כן יש להמנע מהמלצה על מאמר הכולל תמונה שאינה ראויה, מכל טעם שהוא, להופיע בעמודנו הראשי.