לדלג לתוכן

ויקיספר:מדיניות איחוד ערכים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

דף מדיניות זה מציג את המדיניות המקומית של ויקיספר העברית בכל הנוגע לאיחוד ערכים.

איחוד של שני ערכים הוא העברה ושילוב של המידע מאחד הערכים אל השני (זאת בניגוד להעברה, המבוצעת באמצעות לשונית "העברה", ומשמשת לשינוי שם הערך בלי לשנות את תוכנו). על-פי תנאי רשיון GFDL, יש לציין בזמן האיחוד מאיזה ערך מועבר המידע. אם ערך זה עומד להמחק (כך שרשימת התורמים לו לא תהיה נגישה יותר), יש למנות בתקציר העריכה או בדף השיחה את התורמים לאותו ערך.

ההכרעה האם לאחד זוג ערכים או להשאירם בנפרד היא עניין של השקפה. יש פעולות איחוד שקל לגבש סביבן הסכמה רחבה, ובמקרים אחרים האיחוד מתבצע רק לאחר דיון ואף הצבעה.

סימון ערכים[עריכה]

{{לאחד|הדף שיש לאחד דף זה עימו|דיון=המקום בו נמצא הדיון}}

התנגדות לאיחוד[עריכה]

לשם איחוד ערכים אין צורך בהצבעה, למעט מקרים שבהם יש התנגדות של ויקיסופר; אם כעבור שבוע ימים אין התנגדות לאיחוד הערכים, ניתן לאחדם. אם יש טעם לשקול איחוד, יתנהל דיון מקדים בדף שיחת הערך ללא הגבלת זמן מוגדרת. אם הצדדים אינם מוכנים להתפשר, וישנם לפחות שני מתנגדים, יוכלו הצדדים לפתוח הצבעת איחוד באמצעות תבנית מחלוקת, הצבעה שתמשך שבוע כמקובל בהצבעות. אם לאחר דין ודברים אין שני מתנגדים, ניתן לבצע האיחוד.

לעיתים יש רצון לאחד ערך שהועלה להצבעת מחיקה או הוצבה בו תבנית חשיבות. הדבר נעשה באמצעות הצעת רעיון האיחוד בדף הדיון (רצוי בפסקה חדשה) ובחירה באפשרות "להשאיר" כדי למנוע מחיקת הטקסט בויקיספר. אם הוחלט להשאירו, תוכלו להעתיק את דיון האיחוד הרלוונטי לדף השיחה של הערך הדורש איחוד, ושם להמשיך לדון בעניין האיחוד, ובמידת הצורך לפתוח בהצבעת מחלוקת.

"איחוד מהיר"[עריכה]

בדומה למחיקה מהירה, כך במקרים מסויימים ניתן לעשות איחוד מהיר מבלי לקיים דיון בנושא זה. מקרים אלה הם:

  1. מקרים שבהם הטקסט בערך אותו רוצים לאחד (הערך המועמד לאיחוד) זהה לטקסט המופיע בערך אליו יבוצע האיחוד (ערך היעד) - דבר המייתר את קיומו של הערך המועמד לאיחוד.
  2. מקרים שבהם הערך המועמד לאיחוד הוא ערך מורחב של ערך מסויים (לדוגמא: ערכי פוליטיקה של מדינות או ערים, גיאוגרפיה של מדינות או ערים, היסטוריה של מדינות או ערים וכו'). במקרים שבהם הערך המורחב קצר מהפסקה המקבילה לו בערך המפנה אליו, או במקרים שבהם אין כל פסקה בערך המפנה אליו וישנה רק הפנייה, והערך המורחב קצר ביותר (עד שתי פסקאות), הרי שאין בו כל הרחבה, ומקומו בערך העיקרי.

במקרה שאדם מתנגד לאיחוד זה, יתנהל דיון פיצול בערך המאוחד לאחר האיחוד. הסכמה של שני ויקיפדים לפיצול זה תביא להצבעה בעניין האיחוד, בדומה להתנגדות שני ויקיסופרים לאיחוד (ראה לעיל).

ביצוע איחוד ערכים[עריכה]

מבחינת רישיון CC-BY-SA, העברת תוכן של ערך באמצעות העתק-הדבק מהווה סוג של הטעייה. הקרדיט לתרומה זו ניתנת לויקיסופר המאחד את הערך ולא לאדם שתרם את הערך מלכתחילה. כדי לעקוף בעיה זו יש לקחת בחשבון האם ברצוננו למחוק את הערך שאוחד:

מעוניינים למחוק
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שמות המשתמש של תורמי הטקסט. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
מעוניינים להשאיר כהפניה
  • בעת העברת טקסט באמצעות העתק-הדבק, יש לציין בתקציר העריכה את שם הערך ממנו הועתק הטקסט. אם תורמי הטקסט אינם רבים, רצוי לציין גם את שמות המשתמש שלהם. אם ישנם תורמים אנונימיים (באמצעות כתובת IP), ניתן להשמיט את הכתובות ולהשתמש ב"תורמים אנונימיים" כתחליף.
  • אין למחוק ערך שאוחד, אלא אם תורמיו היחידים הם משתמשים אנונימיים. במקום מחיקה רצוי להפוך ערך שאוחד להפניה לערך המאוחד. אם מעוניינים למחוק את ההפניה בדיעבד, אזי יש לוודא שתקציר הערך המאוחד כולל את רשימת התורמים. אין לו, ניתן לציין את רשימת התורמים בדף השיחה.

ראו גם[עריכה]