לדלג לתוכן

היסטוריה לבגרות/תוכנית לימודים היסטוריה - תשס"ט/מבנה בחינת הבגרות בהיסטוריה בתכנית החדשה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

במבנה בחינת הבגרות החדשה שני חלקים:

חלק ראשון - מופיעים בו שני פרקים.
פרק זה עוסק רק בנושא הלאומיות.

 • פרק ראשון - יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (1-2).
  בפרק שני טקסטים ולכל טקסט שני סעיפים.
  הטקסטים כולם השנה יעסקו בנושא של התנועה הציונית והרצל ולא יעסקו בשאר הנושאים בלאומיות.
  בפרק זה תצברו 30 נקודות.
 • פרק שני - יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים (3-4).
  שתי השאלות הן מכל נושא הלאומיות למעט התנועה הלאומית היהודית והרצל (כלומר: מאפייני הלאומיות, דפוסי הגשמת הלאומיות והיישוב היהודי בא"י במלחה"ע ה-1 כולל הצהרת בלפור).
  בפרק זה שאלות ידע בלבד ותצברו בו 30 נקודות לכל היותר.

חלק שני - מופיעים בו שני פרקים. עליכם לבחור פרק אחד, כשמבחנים מותאמים אינם עונים על פרק זה אלא על שאלות 11-15 בסוף המבחן במקום.

 • פרק שלישי - ממדינת מקדש לעם הספר
 • פרק רביעי - ערים וקהילות בימי הביניים.
  עליכם לענות על הפרק אותו למדתם בביה"ס (או שלישי או רביעי) ובו שלוש שאלות כשעליכם לענות על שתיים מתוכן (5-7 או 8-10).
  כל שאלה מזכה אתכם לכל היותר ב-20 נקודות, כלומר בפרק תצברו לכל היותר 40 נקודות.

תלמידים בעלי מבחן מותאם אינם עונים על חלק שני אלא עונים על השאלות 11-15 שעוסקים בנושא הלאומיות והן שאלות קטנות וברמת ידע בלבד.

בהצלחה.