היסטוריה לבגרות/שנות ה-20 כיחידת מבוא/הסיבות לעליה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הסיבות לעליה השלישית 1923-1919 ולעליה הרביעית 1924-1929:

  • הצהרת בלפור וכתב המנדט: עם סיום מלחמת העולם הראשונה וכיבוש ארץ ישראל על ידי הבריטים נפתחו שערי הארץ והבריטים אפשרו עלייה יהודית. ב-1917 העניקה בריטניה לעם היהודי את הצהרת בלפור שבה התחייבה לסייע ליהודים להקמת בית לאומי בארץ ישראל, ההצהרה עודדה יהודים רבים לעלות לארץ ישראל בתקווה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל.
  • התגברות האנטישמיות ברוסיה הקומוניסטית: (פוגרומים וכו') גרמו ליהודים רבים לעזוב את מזרח אירופה ולעלות לא"י.
  • המשבר הכלכלי בפולין שלווה בניסיון לדחוק את היהודים מעמדותיהם הכלכליות ובגידול של המיסים שהוטל עליהם ע"י שר האוצר הפולני,והגברת האנטישמיות הממשלתית בפולין הביאו לעלייה לא"י.
  • הגבלת ההגירה לארצות הברית בגלל חוקי הגירה חדשים ולכן זרם העולים בא לכיוון א"י,כמובן העובדה שהמצב הכלכלי בארץ היה שקט יחסית באותה תקופה עודדה את העולים לעלות לא"י.
  • בעלייה השלישית עלו יותר מחצי מהעולים מרוסיה ו-35% עלו מפולין.רובם היו צעירים שהושפעו מהאידיאולוגיה הציונית-סוציאליסטית,היא שגרמה לעלייתם, חלק גדול מהם גם התחנך בתנועת ה"חלוץ",תנועה שתמכה בהגשמת הרעיון בציוני לא"י הכשירו עצמם לעבודה חקלאית והקמת התיישבות על בסיס שיתופי.
  • השפעת ההתעוררות הלאומית במרכז אירופה ובמזרחה