היסטוריה לבגרות/שנות ה-20 כיחידת מבוא/גורמים מעכבים וגורמים מסייעים בבניין הבית הלאומי-יהודי

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

גורמים מסייעים[עריכה]

1)התיישבות:

הרחבת ההתיישבות החקלאית-רכישת קרקעות,נבנו צורות התיישבות חדשות(קיבוץ,מושב עובדים)התיישבות פרטית ושיתופית וחלה התפתחות עירונית.

2)גורם פוליטי-מוסדי:

  • הקמת ההסתדרות העובדים הכללית שתרמה לחיזוק מעמדו של הפעל ועזרה בתחומים:כלכלי,תרבותי ובטחוני.
  • הקמת מוסדרות לאומיים (אספת הנבחרים, הועד הלאומי, הרבנות הראשית ועוד.) והכרתם ע"י ממשלת בריטניה הביאה לקידום הרעיון הציוני,הקמת הבית הלאומי יהודי,כמו כן הם שימשו לבסיס המדיני שמנהל את

הישוב מבחינה מדינית,כלכלית,חברתית וביטחונית.

3)גורם חברתי-כלכלי:

  • הוקמו מסגרות ארגוניות שנועדו לקדם יעדים חברתיים כמו:הסתדרות העובדים הכללית,גדוד העבודה ומפלגות.
  • התפתחות ענפי החקלאות,בנייה,תעשייה ומלאכה.
  • גדל חלק המעמד הבינוני בארץ

4)תחום תרבותי:

  • פיתוח תרבות עברית בערים:סופרים עבריים,דפוס,תיאטרון,עיתונות.
  • התפתחות מערכת החינוך והקמת האוניברסיטה העברית והטכניון.

גורמים מעכבים[עריכה]

1)מאורעות תרפ"א תרפ"ט שהוכיחו שוב שאם יהודים רוצים להגשים את שאיפותיהם עליהם להילחם על כך,להפוך לרוב,להגביר עלייה,לקנות אדמות,להמשיך בהתיישבות.

2)נסיגה בריטית בהתחייבויותיה כפי שבאה לידי ביטוי בשני הספרים הלבנים.

3)מדיניות פיוס בריטית כלפי הערבים והכרה בהתחייבות שווה כלפי יהודים וכלפי ערבים בא"י.

4)המשבר הכלכלי שהיה בין השנים 1926-1927 ופגע כלכלית בישוב.

5)התחזקותה של התנועה הלאומית הפלשתינאית שהתנגדה לרעיון הציוני ונאבקה בו.