היסטוריה לבגרות/מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית/הדיון באו"ם ועמדת מעצמות העל

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

עמדת ארצות הברית[עריכה]

ארצות הברית תמכה בהקמת מדינה יהודית. טרומן הביע עמדה חד משמעית בתמיכתו בזכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. ואילו, משרד החוץ האמריקאי גילה התנגדות למדינה יהודית בשל חשש להסתכסך עם הערבים מסיבות כלכליות. אולם עמדתו של טרומן היא זו שהכריעה.
הסיבות לתמיכה זאת-
1)בשל סיבות מוסריות שהופעלו על ידי לחץ דעת הקהל והשפעת השואה על תחושת האשם האמריקאית.

2)רצון בדריסת רגל במזרח התיכון עקב המלחמה הקרה.

3)רצון לרכוש את לב הבוחרים היהודים לקראת הבחירות המתקרבות לנשיאות, כלומר לחץ של יהודי ארצות הברית ומנהיגים ציוניים על ראשי הממשל האמריקאיים.

עמדת ברית המועצות[עריכה]

בריה"מ תמכה בהקמת מדינה יהודית עצמאית לצד מדינה ערבית עצמאית בארץ ישראל ותמכה בסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל. נציג ברית המועצות באו"ם נשא נאום מפתיע בזכות הקמת מדינה יהודית בצד מדינה ערבית. הוא מדגיש את השואה והסבל שעברו היהודים ותמך בזכותם להגדרה עצמית. בכך נוצר שיתוף פעולה בין ברית המועצות לארצות הברית בנוגע לפתרון בעיית ארץ ישראל, שיתוף פעולה נדיר בתקופת המלחמה הקרה.
הסיבות לתמיכה:

  1. הרוסים קיוו להגדיל את השפעתם במזה"ת. הם יצאו מתוך הנחה שרוב מנהיגי התנועה הציונית הם יוצאי רוסיה ורובם שייכם למחנה הפועלים הסוציאליסטי, ומכאן ייתכנו קשרים בין ברית המועצות לבין מדינת ישראל העתידית. התמיכה בהקמת מדינה יהודית תאפשר לברית המועצות דריסת רגל באזור.
  2. בריה"מ רצתה לצמצם את השפעת בריטניה במזרח התיכון וקיוותה שתצא לחלוטין מן האזור וכך בריטניה תסולק מעמדותיה.
  3. רצון של הרוסים לסכסך בין בריטניה לארה"ב. העובדה שהרוסים נמצאים לצידם של האמריקאים בנושא ארץ ישראל יכול לסכסך בין שתי מדינות אלה - דבר שרצוי לרוסים בימי המלחמה הקרה.
    כלומר, בריה"מ רצתה לפלג את הגוש המערבי באמצעות הקמת חזית משותפת עם ארה"ב מול בריטניה.
  4. אהדה לסבלם של היהודים בשואה ולסבלם של העקורים היהודים שנותרו באירופה לאחר המלחמה.

קישורים חיצוניים[עריכה]