היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/פרשת אוגנדה-1903

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בעקבות פרעות קישניב שהיו בשנת 1903 החליט הרצל לחזור להצעתו של צ'מברלין להתיישב באוגנדה ואכן באותה שנה התכנס הקונגרס הציוני השישי בזמן הפרעות ואחרי שכישלונות הדיפלומטיים של הרצל.הרצל העלה את ההצעה לקונגרס והוא ציין שהוא יודע שא"י היא הארץ היחידה שלעם היהודי יש איתה קשר היסטורי וקדוש אך המצב כרגע בו נמצאים היהודים הוא מצב חירום ופרץ ויכוח בין המתנגדים לבין התומכים כאשר רוב המתנגדים היו מתוך יהדות מזרח אירופה שאותה בעצם הרצל רצה להציל.


נימוקי התומכים:

  1. אוגנדה תהייה מקלט זמני עבור יהודי רוסיה שנמצאים בסכנה.הציונות תמשיך לפעול למען הקמת מדינת יהודית בא"י.
  2. הכרה של מעצמה כמו בריטניה היא חלום ציוני.צ'מברלין אישר ליהודים להתיישב באוגנדה והכיר בהסתדרות הציונית כנציגה רשמית של היהודים.
  3. הישוב יהיה תחות חסות בריטניה מעצמה חזקה ולא תחת חסות האימפריה העות'מאנית שמתפוררת.
  4. יש הראו בריכוז היהודים באוגנדה הזדמנות להכשיר אותם לעלייה לא"י,לעבוד אדמה ולהכין אותם לקראת התיישבות בא"י.

נימוקי המתנגדים:

  1. תוכנית אוגנדה מנוגדת למה שהוסכם בתוכנית באזל שבה נקבע שרק א"י היא היעד של התנועה הציונית.
  2. יש החששו שאוגנדה תהפוך להיות ממקלט זמני למדינה קבועה,המעצמות לא יתנו ליהודים להקים מדינה בא"י מכיוון שיטענו שיש להם את אוגנדה בתור מדינה.
  3. היהודים ציוני רוסיה ראו בהצעה בגידה בהיסטוריה ובערכי העם היהודי


למרות שזכתה ההצעה לרוב בעקבות כך שמתנגדי ההצעה איימו לפרוש הרצל לא הצליח לפשר בין המתנגדים לתומכים הרצל הציע לשלוח משלחת ציונית-בריטית שתבדוק את תנאי ההתיישבות באוגנדה,המשלחת חזרה עם המסקנה שתנאי החיים שם לא מאפשרים התיישבות וההצעה הוסרה מסדר היום של ההסתדרות.

למרות שיכלה הצעה אוגנדה לפתור את בעית יהודי רוסיה הרצל לא רצה לפלג את התנועה הציונית,הויכוח על פרשת אוגנדה חיזק את משמעותה של א"י כיעד היחידי של היהודים.

- פרשת אוגנדה-1903 -