היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

עיקרי האידיאולוגיה הנאצית[עריכה]

1) תורת הגזע[עריכה]

תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג האנגלי צ'רלס דרווין, שלאחר מחקר גילה כי הטענה "החזק שורד" היא לא מדויקת וש"המתאים שורד" היא נכונה יותר.

האידיאולוגיה הנאצית השתמשה במאפיינים מסוימים על תורתו של דרווין תוך עיוות התורה והשלכתה על החברה האנושית. האידיאולוגיה הנאצית טוענת שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום, במסגרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החלשים יכחדו. לפי תורה זו הגזעים שמרכיבים את האנושות אינם שווים בכוחם.

בראש הסולם עומד הגזע הנורדי ובתוכו הגזע הארי השליט. גזע זה הוא יוצר תרבות. גזע המהווה את השלמות הרוחנית והפיזית.

גזע חלש יותר הוא הגזע הסלאבי. גזע זה "נושא תרבות". מטרתו להעביר את התרבות הארית לשאר העולם/לשמש כעבדים לארים.

הגזע הנחות ביותר הוא הגזע היהודי/צועני. גזע זה הוא הורס תרבות. היהודי הוא הניגוד המוחלט לארי. היטלר האמין כי על הגזע הארי למנוע מהיהודים להשתלט, לנוון ולזהם את הגזע הארי, שכן הגזע היהודי הוא גזע נחות ומסוכן לכל המין האנושי. בנוסף, הגזע השמי הוא הרסני להתפתחות החברה מכיוון שהיהודים מנסים להשתלט על העולם (בדרך של שיעבוד פוליטי וכוח כלכלי). בנוסף לכך, היטלר טען שיש להשמיד את כל היהודים החיים בעולם.

2) האנטישמיות[עריכה]

עיקרון האנטישמיות הוא בעל חשיבות רבה בתורת הגזע הנאצית. היהודי נתפס כאויבו של הגזע הארי. היהודים הוצגו בתעמולה הנאצית כבעלי תכונות שטניות, בוגדניים וערמומיים, נצלנים, טפילים ורודפי כסף. נטען שהיהודים הם כמו חיידקים שמפוררים את האומה הגרמנית ומנוונים אותה באמצעות הקפיטליזם, הליברליזם והקומוניזם. היהודים הואשמו שגרמו לפרוץ המלחמה ולתבוסה בה, ולחתימה על חוזה ורסאי - שהחתימה עליו הוגדרה כנעיצת סכין בגבה של האומה הגרמנית. לאור כל זאת, גורסת השיטה הנאצית, יש להילחם ביהדות מלחמת חורמה כדי להעלים את היהדות ולסלקה מהזירה ההיסטורית. הייחודי לאנטישמיות בתקופת היטלר היא ההנחה שהיהודים הם גזע (ולא לאום או דת) והתכונות הרעות שלהם הגיעו בתורשה, ולכן אינן ניתנות לשינוי ניתנות לשינוי. יהודי על פי הנאצים הוא מי שהיו לו שורשים יהודים 3 דורות אחורה.

3) עקרון המנהיג, ה"פיהרר"[עריכה]

האידיאולוגיה הנאצית הדגישה את חשיבותו של המנהיג, ה"פיהרר", אשר מבטא את רצון העם ואת רצון האל, אין לערער על רצונותיו ופקודותיו של ה"פיהרר". תפקידיו:

1) ללכד את כל הגרמנים (גם אלה שיושבים מחוץ לגרמניה לדוגמא באוסטריה) ולשלוט בהם.

2) להגשים את החלום הנאצי. (גרמניה אימפרייה)

הוא המחליט והיודע והמכוון את המדינה לחיזוק כוחה. ע"פ עיקרון זה על הגרמנים להישמע להוראותיו של המנהיג ללא כל תנאי, ולציית ציות מלא ל"פיהרר".

4) "עקרון מרחב המחייה"[עריכה]

בהנחה שהעם הגרמני ישמור על טוהר הדם (וגם בתוכו ישמיד את העמים "הנחותים") הוא יגדל. בשביל שלא יוכחד בשטח שלו הוא צריך מרחב מחייה גדול יותר. מרחב זה יושג על חשבון פולין ורוסיה (מזרח לגרמניה). בשטח שיכבש יונהג סדר חדש: חלק יושמדו (יהודים לדוגמא) וחלק ישרתו את הארים ואו יגורשו במקרה הצורך (סלאבים)

הרעיון שבתוך העקרון של מרחב המחייה היה להפוך את אירופה לשטח קולוניאלי תחת שליטה גרמנית שישמש לצרכיו של המרחב הגרמני הגדול.

5) הלאום כערך עליון-תרבות "הפולק" (העם) הגרמני[עריכה]

העם הגרמני נועד לשלוט ולדחוק את רגלי הנשלטים, החלשים והנחותים ממנו. היחיד אינו חשוב אלא רק במסגרת השתלבותו בכלל במדינה. המדינה מכוונת את חייו של הפרט והיא קובעת מה טוב לו ומה רצוי לו. מובן כי ליהודים ולקומוניסטים אין מקום בתרבות "הפולק" שכן הם אויבי הגזע הארי ונחותים ממנו.

6) שלילת הדמוקרטיה והליברליזם[עריכה]

ע"פ עיקרון זה הנאציזם שלל את זכויות הפרט (עקרון הלאום) והיה נגד שוויון בפני החוק (תורת הגזע) ונגד חופש הביטוי והמצפון וחופש ההתארגנות (עקרון המנהיג), הוא גם היה נגד פלורליזם פוליטי ותרבותי (תורת הגזע) ולכן שלל את הדמוקרטיה והליברליזם. הנאציזם מאמין במפלגה אחת ומנהיג אחד שעומד מעל החוק.הנאציזם שולל את הליברליזם הכלכלי ודוגל בהתערבות של המדינה בחיים הכלכליים. עפ"י עיקרון זה כל בעיותיה הכלכליות, החברתיות והפוליטיות של רפובליקת ווימאר הן הוכחה לחוסר יעילותו של המשטר הדמוקרטי.

7) שלילת הסוציאליזם והקומוניזם[עריכה]

ע"פ עיקרון זה הקומוניזם הוא אויבו של הנאציזם משום שהוא מתחרה בו ועומד בניגוד לאידיאולוגיה הנאצית.הנאציזם מדגיש את קיום המעמדות,את חוסר השוויון בין הגזעים ובין בני האדם ונותן לגיטימציה להשמיד גזעים נחותים.הנאציזם מאמין בשלטונו של החזק על החלש,שלטון שדוגל בכיבושים ומלחמות.בעוד שהאידיאולוגיה הקומוניסטית דוגלת במהפכה חברתית ובשוויון בין מעמדות.הנאצים ראו בקומוניזם כאידיאולוגיה יהודית,היות ומייסדה היה קרל מרקס, שהיה ממוצא יהודי.

האנטישמיות המודרנית בגלגולה הנאצי, מרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה הנאצית והדימוי היהודי בעיני הצמרת הנאצית[עריכה]

מרכזיות השאלה היהודית באידיאולוגיה הנאצית[עריכה]

במרכז התפיסה של היטלר עמדה תורת הגזע שהאיבה כלפי היהודים היה מרכיב עיקרי בה. גרמניה הנאצית התבססה על תורת הגזע והמדיניות הגזענית כוונה בראש ובראשונה כלפי היהודים. עפ"י תפיסתו של היטלר היהודים אינם לאום אלא גזע, הם אינם מסוגלים לייסד לעצמם מדינה שכן הם חסרי יכולת לעבוד.הם אינם יודעים את עבודת האדמה ואין להם כלל כושר יצירה,הם מהווים טפילים והם ניגוד מוחלט לגזע הארי. היהודי הטפיל מעולם לא רצה להתמזג עם העמים האחרים. היהודי הטפיל הוא בעל סימני היכר חיצוניים אשר באים להסוות את דמותו האמיתית ואת מטרותיו, וכמו כן הסכנה הגדולה ביותר היא שהיהודי המתחזה יחלל דם של גזע לא יהודי. ההיררכיה הגזעית: הגזעים חולקו לשלושה:יוצרי תרבות, נושאי תרבות ומהרסי תרבות. הגזע הארי הוא יוצר תרבות,שאר הגזעים מסוגלים ללמוד אותה והגזע הנחות שהוא הגזע היהודי הורס אותה ומערער את הסדר הגזעי והוא מאיים על האנושות כולה. היהודים החדירו רעיונות פוליטיים וחברתיים המטיפים לשיוויון ומערערים את סמכותו וכוחו של החזק. רעיונות אלו מנוגדים לאינטרסים של האנושות כולה ומשימת הארים היא להחזיר את המצב ולתקן את הסדר הגזעי.

דימוי היהודי בעיני הצמרת הנאצית כפי שבא לידי ביטוי בספרו של היטלר "מיין קאמפף",בצוואת של היטלר,בנאומיו ובקריקטורות[עריכה]

בצוואתו של היטלר[עריכה]

ב30 באפריל 1945 התאבד היטלר בבונקר שלו בברליו ובסיכום צוואתו הפוליטית,שאותה כתב יום קודם לכן,נכתב:"מעל לכל אני מחייב את הנהגת האומה וההולכים אחריה בשמירה מדוקדקת על חוקי הגזע,ובהתנגדות חסרת רחמים למרעילי כל העמים-היהודות היהדות הבינלאומית."

גם בצאוותו חזר היטלר על העיקרון המרכזי באידיאולוגיה הנאצית שהוא האנטישמיות,הוא ממשיך להטיף להשמדת היהודים.

בנאומיו[עריכה]

היטלר טען שהיהודי הוא הרוח הרעה המפרידה בין העמים והוא הסמל של ההרס הבלתי פוסק בחייהם.בנאום שנשא היטלר בשנת 1920 קבע:"לא יעלה בדעתכם כי ניתן להילחם במחלה(הרוח היהודית)בלי להרוג את מחוללה ובלא להשמיד את החיידק.ואל תדמו בנפשיכם כי תצליחו להילחם בשחפת הגזע בלי להבטיח שהעם יהיה מהחיידק נושא מחלה זו.השפעותיה של המחלות לא יחלפו לעולם והרעלת העם לא תיפסק,כל עוד לא יסולק מגופינו מחולל הנגע היהודי."

היטלר ראה עצמו מעין משיח, הוא חש כמי שבא להושיע את העולם ולהציב את הגזע העליון במעמד שליט.

ראו גם[עריכה]

סיכום על האידיאולוגיה הנאצית, מתוך סיכומונה.