היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/התנועה הציונית בקרב יהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

התנועה הציונית בארצות הברית החלה להתגבש על עיקרון שונה מהציונות הקלאסית באירופה.

לואיס ברנדייס

המנהיג היהודי אמריקאי הציוני לואיס ברנדייס נתן צביון חדש לציונות, שונה מהציונות לזרמיה שהתפתחה באירופה.

הציונות בארצות הברית בדרך כלל לא באה ממצוקה כלכלית או חברתית אלא היא ביטוי לזהות האתנית היהודית במסגרת הלאומיות האמריקאית. היא מגשימה לאלו שירצו בכך ויכולה לבוא לידי ביטוי גם בפעילויות לסיוע ובנין הבית הלאומי בארץ ישראל ולחיזוק התודעה הלאומית היהודית בקרב יהודי ארצות הברית. לדעת ברנדייס אין סתירה בין הנאמנות לציונות לבין הנאמנות לאמריקה.

ברנדייס טען גם שמפעל ההתיישבות כולו צריך לעמוד על בסיס כלכלי, ולעומתו סבר חיים וייצמן נשיא ההסתדרות הציונית כי בנין הבית הלאומי צריך להתבצע בעזרת הון ציבורי שייאסף על ידי קרנות ציבוריות. המחלוקת בין האישים השליכה למעשה על בניין ההתיישבות בארץ בשנות העשרים של המאה ה-20, יש הסוברים כי גרמה להאטתה. ברנדייס המשיך לפעול בהסתדרות ציוני אמריקה והקים קרן להשקעות בארץ ישראל, שסייעה להתיישבות פרטית באארץ ישראל על בסיס כלכלי. פעילותו הציונית של ברנדייס הביאה לכך שחוגים יהודים לא ציוניים התקרבו לפעילות הציונית והם היו מוכנים לתמוך במפעל הציוני בארץ ישראל.

הקמתה של הסוכנות היהודית המורחבת בשנת 1929, בעידודו של חיים וייצמן הביאה לכך שיהודים מכל הזרמים בארצות הברית, ובכלל זאת כאלה שלא הגדירו עצמם ציונים ישתתפו בסיוע לבנין הבית הלאומי יהודי בארץ ישראל.

ראו גם[עריכה]