הולנדית/מילון/מספרים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מספרים[עריכה]

המספר והשם שלו בעברית שם המספר בהולנדית
0 אפס nul
1 אחת één
2 שתיים twee
3 שלוש drie
4 ארבע vier
5 חמש vijf
6 שש zes
7 שבע zeven
8 שמונה acht
9 תשע negen
10 עשר tien
. .
11 אחת עשרה elf
12 שתים עשרה twaalf
13 שלוש עשרה dertien
14 ארבע עשרה veertien
15 חמש עשרה vijftien
16 שש עשרה zestien
17 שבע עשרה zeventien
18 שמונה עשרה achtien
19 תשע עשרה negentien
. .
20 עשרים twintig
21 עשרים ואחת éénentwintig
22 עשרים ושתיים tweeëntwintig
23 עשרים ושלוש drieëntwintig
24 עשרים וארבע vierentwintig
30 שלושים dertig
31 שלושים ואחת éénendertig
40 ארבעים veertig
50 חמישים vijftig
60 שישים zestig
70 שבעים zeventig
80 שמונים tachtig
90 תשעים negentig
. .
100 מאה honderd
200 מאתיים twee honderd
300 שלוש מאות drie honderd
400 ארבע מאות vier honderd
500 חמש מאות vijf honderd
600 שש מאות zes honderd
700 שבע מאות zeven honderd
800 שמונה מאות acht honderd
900 תשע מאות negen honderd
. .
1000 אלף duizend
2000 אלפיים twee duizend
10,000 עשרת אלפים tienduizend
100,000 מאה אלף honderdduizend
1,000,000 מיליון éénmiljoen
1,000,000,000 מיליארד éénmiljard