הוכחות מתמטיות/תורת הקבוצות/איחוד קבוצות בנות מניה בן מניה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אם אוסף בן מניה של קבוצות סופיות או בנות מניה אז גם סופית או בת מניה.

מסקנות של משפט זה:

  • עבור אוסף סופי הטענה גם נכונה, נשלים לאוסף בן מניה על-ידי הוספת קבוצות ריקות.
  • עוצמת קבוצת המספרים האלגבריים הנה בת מניה, ובפרט בת מניה.
  • אם ו- סופיות או בנות מניה אז גם סופית או בת מניה.

הוכחה[עריכה]

נגדיר ולכל נגדיר .

מובן כי הקבוצות החדשות הנן עדיין סופיות או בנות מניה, זרות בזוגות, וכי מתקיים לפי הבניה.

לכן לכל , לפי ההגדרה, קיימת פונקצייה חח"ע .

לכל נגדיר כראשוני ה- הקטן ביותר (כלומר ).

נגדיר פונקצייה חדשה באופן הבא:

לכל מתקיים עבור כלשהו, נגדיר: .

הנה בברור חח"ע, ולכן סופית או בת מניה גם כן.