הוכחות מתמטיות/שונות/שורש 2

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

טענה[עריכה]

המספר אינו רציונלי, כלומר .

לשם כך ניעזר בלֶמה (משפט עזר):

למת עזר: אם n² זוגי אזי n זוגי[עריכה]

הוכחת הלמה:
מכפלת מספר זוגי במספר זוגי היא זוגית, בעוד שמכפלת מספר אי־זוגי במספר אי־זוגי היא אי־זוגית, ולכן אם מכפלת מספר בעצמו היא זוגית – המספר זוגי, ולהפך.

הוכחת הטענה[עריכה]

נניח בשלילה כי , כלומר רציונלי. לכן ניתן לכתוב עבור שלמים זרים כלשהם.

נעלה כעת את הביטוי בריבוע ונקבל

לכן לפי הלמה הנ"ל נוכל לכתוב עבור . מכאן

לכן לפי הלמה הנ"ל נוכל גם לכתוב עבור . מכאן

מכאן זוגיים בניגוד להנחה הראשונה כי שניהם זרים. סתירה!

לכן אינו מספר רציונלי.