גרמנית/דקדוק/תזמון

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תזמון - כמו בעברית כך גם בגרמנית, אנו משתמשים במילים מסוימות אשר מדגישות את הזמן בו המעשה נעשה. לדוגמה: כאשר, לאחר ש-, ברגע ש-, כל עוד ש-, בזמן ש-, מאז ש-, לפני ש- וכו'.

דוגמאות:

עברית גרמנית
כשנולדתי, קראו לי אלכס.
Als ich geboren wurde, haben sie mich Alex genannt.‎
כשאני קם בבוקר, אני מצחצח את השיניים.
Wenn ich morgens aufstehe, putze ich die Zähne.‎‎
לאחר שאסיים את הלימודים, אתגייס לצבא.
Nachdem ich mein Studium beende, gehe ich zur Armee.‎‎
ברגע שתהיה לי התעודה, אסע לחו"ל.
Sobald ich meinen Abschluss habe, fahre ich ins Ausland.‎‎
כל עוד שאני גר בבית, אני חייב לציית להורים.
Solange ich zu Hause wohnne, muss ich mich an die Regeln meiner Eltern halten.‎‎
בזמן שאני צופה בטלויזיה, אני אוכל.
Während ich fernsehe, esse ich.‎‎
מאז שקרתה לי תאונה, אני לא יכול לרוץ.
Seitdem ich einen Unfall hatte, kann ich nicht laufen.‎‎
לפני שהגעתי לגרמניה, לא ידעתי למה לצפות.
Bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wusste ich nicht, was mich erwartet.‎‎