לדלג לתוכן

גרמנית/דקדוק/עבר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בגרמנית שתי צורות עבר מרכזיות: עבר פשוט (Präteritum) (בשפה האנגלית: Past simple) וזמן מושלם (Perfekt) (בשפה האנגלית: Present perfect). נציין גם את העבר המושלם (Plusquamperfekt) (באנגלית: Pluperfect; אין מקבילה מלאה בשפה האנגלית, אך ישנה חפיפה גדולה עם Past perfect).
בשפה המדוברת נוהגים, לרוב, להשתמש בצורת הזמן המושלם, פרט לפעלים המודאליים, ולפעלים haben ו-sein. צורת העבר הפשוט נפוצה יותר בשפה הכתובה. זהו עניין של סגנון ונוחות בלבד. שתי הצורות תקינות באותה מידה.

עבר פשוט (Präteritum)[עריכה]

בפעלים חלשים, ניתן לקבל את צורת העבר הפשוט על־ידי הוספת האות t בין שורש הפועל לבין הסיומת. כך למשל:

למדתי שם מתמטיקה ומדעי המחשב: Ich studierte dort Mathematik und Computerwissenschaft
מה עשית כאן? - Was machtest du hier?‎

את נטיות הפעלים החזקים יש ללמוד, כתמיד, בעל־פה. פעלים חשובים במיוחד הם הפעלים המודאליים dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen (בעבר: durften, konnten, mochten, mussten, sollten, wollten), הפועל werden (בעבר: wurden), והפעלים haben ו-sein (בעבר: hatten ו-waren).
הבחינו, כי כאשר מתלווה פועל נוסף לפועל מודאלי, הוא נשאר בצורת המקור שלו. כך:

לא יכולתי להרשות זאת: Ich konnte es nicht erlauben
רצינו לטעום מהעוגה: Wir wollten den Kuchen probieren

זמן מושלם (Perfekt)[עריכה]

כאמור, זוהי הצורה הנפוצה בשפה המדוברת. הנוסחה לבנייתה: Hilfsverb + ... + Partizip II. הפועל עצמו מופיע בסוף המשפט. Hilfsverb הוא פועל העזר, ויכול להיות haben או sein. באופן כללי, משתמשים בפועל העזר sein כאשר הפועל הראשי כרוך בשינוי כלשהו במצבו של הנושא, ובפועל העזר haben במקרים האחרים. יוצא הדופן הבולט הוא הפועל bleiben (להישאר). מובן מאליו שקיים "תחום אפור" - פעלים שניתן למצוא נימוקים הגיוניים כדי לשייכם לכל אחת מהקבוצות - ולפיכך יש לזכור את פעלי העזר המתאימים להם.

דוגמאות:

הרכבת יצאה לפני שתי דקות: Der Zug ist vor zwei Minuten abgefahren
ואנחנו נשארנו בתחנה: Und wir sind im Bahnhof geblieben
מי לא הכין את שיעורי הבית? - Wer hat die Hausaufgaben nicht gemacht?‎
קראתי את הספר הזה: Ich habe dieses Buch gelesen

פעלים מודאליים[עריכה]

כזכור, לפעלים מודאליים מתלווה, לרוב, פועל עיקרי נוסף. בשימוש בזמן המושלם, הפועל המודאלי יופיע בסוף המשפט (מיד לאחר הפועל הראשי של המשפט שהוקפץ לשם) ובצורת המקור שלו, ונשתמש בפועל העזר haben. כך למשל:

לא יכולתי להרשות זאת: Ich habe es nicht erlauben können
רצינו לטעום מהעוגה: Wir haben den Kuchen probieren wollen

עבר מושלם (Plusquamperfekt)[עריכה]

משמש לציון סדר בין אירועים בעבר, ובדרך כלל מופיע רק במשפטים מורכבים, שבהם יש צורך לציין כי מאורע מסוים התרחש לפני האחר. החלק המתאר את המאורע המוקדם יצוין בזמן העבר המושלם, שנוסחתו Hilfsverb + ... + Partizip II. פועל העזר במקרה זה הוא hatten או waren, דהיינו, צורות העבר של הפעלים haben ו־sein. חלק המשפט המתאר את המאורע המאוחר יצוין בזמן עבר פשוט.
כתמיד, הפעלים נשלחים לסוף הפסוקיות. להרחבה בעניין זה ראו משפטים מורכבים.
מטבע הדברים, במשפטים שבהם נעשה שימוש בזמן העבר המושלם נוטות להופיע מילים דוגמת "לפני ש־" (bevor, ehe) ו"אחרי ש־" (nachdem).
דוגמאות:

אחרי שאכלתי ארוחת בוקר, קניתי לי עיתון: Nachdem ich gefrühstückt hatte, kaufte ich mir eine Zeitung
לפני שנפגשנו, לא הכרתי אותך: Bevor wir uns trafen, hatte ich dich nicht gekannt