לדלג לתוכן

בקצב/תרגילים בסיסיים עם הפסקים Wikitex

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תרגילים בסיסיים עם הפסקים[עריכה]

משקל 4/4. משכים והפסקים: רבע, חצי ושלם.

תרגיל 01[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 b4\rest g4 b4\rest g4 b4\rest g4 b4\rest g2 g2 g4 g4 g2 b4\rest g4 b4\rest g4 g4 g4 b4\rest g4 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 02[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 b4\rest g2 g4 g4 b4\rest g4 b4\rest g2 b4\rest g4 b4\rest g4 g4 g2 b4\rest g4 b4\rest g4 g4 g4 b4\rest g4 g2
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 03[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
     g4 b2\rest g4 b4\rest g2 b4\rest b2\rest g2 b4\rest g4 g4 b4\rest g2 b2\rest b4\rest g4 b2\rest g4 g4 b4\rest g4 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 04[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   b4\rest g2 g4 g4 g4 b4\rest g4 g4 b2\rest g4 b4\rest g4 g4 b4\rest b2\rest g4 b4\rest b2\rest g4 b4\rest b4\rest g2 b4\rest g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 05[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 b2\rest b1\rest b4\rest g4 b2\rest b4\rest g2 b4\rest b1\rest g4 b2\rest b4\rest b2\rest b4\rest g4 g4 g2 b4\rest b2\rest g4 b4\rest b4\rest g2 b4\rest b1\rest g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 06[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   b4\rest g4 g4 g4 b4\rest g4 g4 b4\rest g2 g2 g1 g4 g4 g4 g4 g4 b2\rest g4 g4 b4\rest g4 g4 g2 g4 g4 b1\rest g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 07[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
  b4\rest g4 b4\rest b4\rest g4 b2\rest g4 g4 g4 g4 b4\rest g2 g2 g4 b4\rest b2\rest
   g4 g4 g4 g4 g1 b4\rest g4 g4 b4\rest
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 08[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 b2\rest g4 g2 b4\rest g4
   b4\rest b2\rest g4 b1\rest
   b2\rest g4 b4\rest
   g4 g2 b4\rest
   g4 b2\rest g4
   g1
   b4\rest g2 b4\rest
   b4\rest g2 g4
   g4 g2 b4\rest
   b1\rest g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 09[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 b4\rest g4 b2\rest g4 b4\rest
   g1 g2 g4 b4\rest
   b2\rest g4 g4 g4 b4\rest g2
   b1\rest b2\rest b4\rest g4
   b1\rest g1 g4 g2 g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 10[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g2 b4\rest
   g4 g2 g4
   b4\rest g2 g4
   g4 g2 g4
   b2\rest b4\rest g4 
   g2 b4\rest g4 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 11[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
    g4 g4 b2\rest
    g2 g4 b4\rest
    b1\rest
    g4 g4 g4 g4
    g4 g2 g4
    g2 g4 b4\rest
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 12[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
    g2 g2 g2 b2\rest
    g4 b4\rest g4 b4\rest
    g4 b2\rest g4
    g1 b1\rest g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 13[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   b4\rest g4 g4 b4\rest 
   b4\rest g2 b4\rest
   g1 b1\rest g1 b1\rest
   g1
   g4 g4 g2
   b1\rest
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 14[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4
   g4 g4 b4\rest g4
   g4 b4\rest g4 g4
   b4\rest g4 g4 b4\rest
   b4\rest b4\rest b4\rest g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 15[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4
   g1
   g4 g4 g4 b4\rest
   g1
   g4 g4 b4\rest g4
   g1
   g4 b4\rest g4 g4
   g1
   b4\rest g4 g4 g4 
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 16[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 b4\rest b4\rest
   g4 g4 g2
   g4 b4\rest g4 b4\rest
   g4 g4 b2\rest
   b4\rest g4 g4 b4\rest
   g4 b4\rest g2
   g4 b4\rest b4\rest g4
   b4\rest g4 g2
   b4\rest g4 b4\rest g4
   g2 g2
   b4\rest b4\rest g4 g4
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 17[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2
   b4\rest b4\rest b4\rest g4
   g4 g4 g4 g4 g4 g2 g4
   b4\rest b4\rest g4 b4\rest
   g2 g2 
   b4\rest g4 b4\rest b4\rest
   g4 g4 g2 g4 g2 g4
   g4 b4\rest b4\rest b4\rest
   g1
   b4\rest b4\rest b4\rest b4\rest
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 18[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g2
   b4\rest b4\rest g2 
   g4 g4 g2
   g4 b4\rest b2\rest
   g4 g4 g2
   b4\rest g4 b2\rest
   g4 g4 g2
   b4\rest b4\rest g2\rest
   g4 g2 g4
   g4 g2 b4\rest
   g4 g2 g4 
   g4 b2\rest g4
   g4 g2 g4
   b4\rest g2 g4
   g4 g2 g4
   b4\rest g2 b4\rest
   g4 g2 g4 
   b4\rest b2\rest g4
   g4 g2 g4
   g4 b2\rest b4\rest
   g4 g2 g4   
   b4\rest b2\rest b4\rest
   g2 g2 g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 19[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g2 g4 g4
   g2 g4 b4\rest
   g4 g2 g4
   g2 b4\rest g4
   g4 g4 g2
   b2\rest g4 g4
   g2 g2 g4 g4 g4 g4 g2 g2
   g2 b4\rest b4\rest
   g4 g2 g4 g4 g4 g4 g4
   b2\rest g4 b4\rest
   g2 g2 g1
   b2\rest b4\rest g4
   g4 g4 g4 g4
   b2\rest b4\rest b4\rest
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

תרגיל 20[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g2 g2 g2 g4 g4
   g2 b2\rest
   g4 g2 g4 g4 g4 g4 g4
   b2\rest g2
   g4 g2 g4
   b2\rest b2\rest
   g1
   b1\rest
   g4 g2 g4 g4 g4 g4 g4
   b1\rest
   g1
   }
   >>
  }
 >>
 </music>

כל תבניות הבתים[עריכה]

 <music>
 \notes \new Pianostaff <<
  \new Staff {
   \tempo 4=80
   \time 4/4
   \clef treble
   \key c \major
   \relative c
   \context Staff <<
   \new Voice { \voiceOne
   g4 g4 g4 g4
   g4 g4 g4 b4\rest
   g4 g4 b4\rest g4
   g4 b4\rest g4 g4
   b4\rest g4 g4 g4 
   g4 g4 b4\rest b4\rest
   g4 b4\rest g4 b4\rest
   b4\rest g4 g4 b4\rest
   g4 b4\rest b4\rest g4
   b4\rest g4 b4\rest g4
   b4\rest b4\rest g4 g4

   b4\rest b4\rest b4\rest g4
   b4\rest b4\rest g4 b4\rest
   b4\rest g4 b4\rest b4\rest
   g4 b4\rest b4\rest b4\rest

   b4\rest b4\rest b4\rest b4\rest
  
   g4 g4 g2
   g4 g4 b2\rest
   g4 b4\rest g2
   b4\rest g4 g2

   b4\rest b4\rest g2 
   g4 b4\rest b2\rest
   b4\rest g4 b2\rest
   
   b4\rest b4\rest g2\rest
   g4 g2 g4
   g4 g2 b4\rest
   g4 b2\rest g4
   b4\rest g2 g4
   b4\rest g2 b4\rest
   b4\rest b2\rest g4
   g4 b2\rest b4\rest
  
   b4\rest b2\rest b4\rest
   g2 g4 g4
   g2 g4 b4\rest
   g2 b4\rest g4
   b2\rest g4 g4
   g2 b4\rest b4\rest
   b2\rest g4 b4\rest
   b2\rest b4\rest g4
   
   b2\rest b4\rest b4\rest
   g2 g2
   g2 b2\rest
   b2\rest g2
   b2\rest b2\rest
   g1
   b1\rest
   }
   >>
  }
 >>
 </music>