ביולוגיה/רבייה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
 • מבוא - חשיבות, חלוקת תא (מיטוזה), שכפול, מוטציה, רבייה בחד תאים ורב תאים.
 • סוגי רביות -
  • אל-זוויגית (אל-מינית) - דגמאות: בחד-תאיים, ברב-תאיים (צמחים ובעלי חיים פשוטים), היתרונות של רבייה אל-זוויגית ויישומה בחקלאות.
  • עקרון תהליך חלוקת ההפחתה (מיוזה)
   • יצירת תאים הפלואידים – תאי רבייה (גמטות) – בעלי מידע תורשתי שונה (ללא פירוט השלבים).
   • הפוטנציאל לשונות בצאצאים בשתי צורות הרבייה.
   • היתרונות של השונות המתקבלת ברבייה זוויגית להישרדות הצאצאים.
  • זוויגית (מינית) - דוגמאות : בצמחים ובבעלי חיים.
  • עקרון תהליך חלוקת התא (מיטוזה)- שכפול החומר התורשתי וחלוקה שווה שלו בין שני תאי הבת (ללא פירוט שמות השלבים).
  • מו' : הנצה, הפרדה אקראית (של כרומוזומים הומולוגיים), זיגוטה, ייחורים, כרומוזומים, כרומוזומים הומולוגיים, מוטציה, ניצני ריבוי, פקעות ובצלים, רביית בתולין (פרתונוגנזה), שיבוט (עיקרון), שלוחות, תא ביצה, תא זרע, תרבית רקמה.
 • מערכת הרבייה
  • מבנה כללי ואחיד : פתח מין חיצוני, איברים ליצירת תאי רבייה (תאי זוויג), איברים להובלת תאי רבייה, איברים למפגש של תאי רבייה (בבעלי הפריה פנימית), מבנים ואיברים להגנה על העובר המתפתח.
  • מערכת רבייה אצל האדם כדוגמא ליונקים. צריך לכלול לבסוף : קביעת מין העובר, מע' רביה נשי, סמני התבגרות, מער' רביה זכרית, פעילות מע' רביה, הריון, לידה - כולל נושאם מפרק הבא!
 • מערכת רביה בצמח : מבנה הפרח, איברי הפרח, יצירת גרגרי אבקה הנושאים את תאי הזרע, יצירת ביציות ובתוכן תאי הביצה, התאמות לדרכי האבקה שונות (באמצעות רוח, בעלי חיים) ומנגנונים למניעת האבקה עצמית. התאמות להפצת זרעים (באמצעות רוח, בעלי חיים).מו: אבקן, דו-ביתי, האבקה זרה, זיר, חד-ביתי, מאבק, נביטה, נחשון, עלי, עלי גביע, עלי כותרת, עמוד עלי, צופן, צלקת, שחלה, שקי אבקה.
  • עקרונות מבנה מערכות רבייה בחולייתנים אחרים: דגים, דו-חיים, עופות ויונקי כיס (השוואה של איברי רבייה בזכר ובנקבה, בלוטות רבייה, תאי רבייה, התפתחות עובר).
  • ·תהליכי רבייה: הפריה חיצונית, הפריה פנימית, התאמה לסביבת חיים, זיגוטה.
  • מושגים:אשך, ביצה, בעלי קרום שפיר (אמניון), זיגוטה, חובשי קן, חסרי קרום שפיר (אמניון), נרתיק, עוזבי קן, ערמונית, פין, צינור מוביל ביצים, רחם, שחלה, שלפוחית זרע.
 • מנגנוני ויסות ותקשורת בתוך היצור
  • ויסות הורמונלי של תהליכי רבייה בבעלי חיים: הורמוני רבייה באדם כדוגמה – שינויים הורמונליים ופיזיולוגיים בעת ההתבגרות, התפתחות תאי זרע אצל הזכר, מחזור הווסת, ייחום בבעלי-חיים.
  • חשיבות התקשורת בין זוויגים ברבייה זוויגית, חיזור.
  • השפעות הסביבה על הרבייה בבעלי חיים: עונה, מספר שעות אור, טמפרטורה, זמינות מזון.
  • מושג:אסטרוגן, ביוץ, גופיף צהוב, היפופיזה, היפותלמוס, התבגרות מינית, וסת, זקיק, טסטוסטרון, מנגנוני משוב, משוב חיובי, משוב שלילי, סימני זכריות ונקביות, סימני מין ראשוניים / משניים, פרוגסטרון, פרומון, LH, FSH.
 • ויסות תהליכי רבייה בצמחים: השפעות הסביבה – אור (פוטופריודיזם), מים, טמפרטורה.מושג:נביטה, פיטוכרום, צמח יום ארוך, צמח יום קצר.
 • התבגרות והפריה ביונקים -
  • התפתחות עובר האדם (כדוגמה מייצגת): התמיינות תאים, שלוש שכבות עובריות (בלי פרטים), סביבת הקיום של העובר: הזנה, הפרשה, קרומי עובר, היריון ולידה.
  • התפתחות עובר בביצה, מבנה הביצה (עוף).
  • מושג:בלוטות חלב, בעלי קרום שפיר (אמניון), בעלי שליה, גופיף צהוב, זיגוטה, חלמון, חסרי קרום שפיר (אמניון), חסרי שליה, כוריון, מי שפיר, פרוגסטרון, פרולקטין, צירי לידה, רירית הרחם, שליה, שפיר, שק חלמון, שק שתן עוברי
 • התבגרות והפריה בצמח נביטה (התהליך, הגורמים המשפיעים), התמיינות וצמיחה. במשך כל חיי הצמח נמשכת התפתחות והתמיינות של רקמה עוברית בכל איברי הצמח, ובכללם איברי הרבייה, על פי אות סביבתי ו/או פנימי. כך צמחים רב-שנתיים יכולים להמשיך להתרבות מדי שנה ובמשך שנים רבות ללא תלות בגיל הצמח. מושג : עיכוב ונביטה.
 • חילוף דורות חילוף דורות בין דור הפלואידי לדור דיפלואידי: עיקרון, שתי דוגמאות מוכרות (טחב או שרך וצמח עילאי). מושג:גמטות, נבטים.
 • לא נמצא שם מתאים -הנושא : כיוון ההתפתחות האבולוציוני של מערכות הרבייה בבעלי חיים ובצמחים מתבטא במעבר מחיים במים לחיים ביבשה, תוך שמירה על סביבה לחה לתאי הרבייה.
  • דוגמאות של התאמות דומות בבעלי חיים ובצמחים לתנאים הנדרשים בתהליכי רבייה ביבשה: העברת תאי רבייה, פגישתם, התפתחות העובר מחוץ לגוף האם ובתוך גוף האם. מושג :הפריה חיצונית, הפריה פנימית.
  • גלגול בדו-חיים (דוגמה להתאמה לחיים ביבשה בלי התאמה לרבייה ביבשה). מושג :הטלה, המלטה, השרצה, לידה.
  • הגנה על תאי הרבייה בצמחים יבשתיים, גרגרי אבקה, נחשון, ביצית, שחלה. מושג : חילוף דורות בצמחים
 • אסטרטגיות רבייה -ברוב הדגים הרבה צאצאים ומעט השקעה – r, ואילו ביונקים מעט צאצאים והרבה השקעה – K, יתרונות וחסרונות של האסטרטגיות השונות.
 • הפריה מלאכותית בצמחים ובע"ח - הפריה חוץ-גופית, הזרעה מלאכותית בבקר, עקרון השיבוט, רבייה באמצעות תרבית רקמה, התפתחות פירות ללא הפריה (כגון אבטיחים ללא גרעינים, בננה).פרתנוקרפיה.
 • הפריה מלאכותית באדם - עקרונות של תכנון המשפחה, הגלולה כאמצעי מניעה ביולוגי, היבטים אתיים ודתיים של מעורבות האדם בתהליכי רבייה, כגון הפלה, הפריה חוץ-גופית, בנק זרע, תרומת ביציות, פונדקאות, שיבוט תאי גזע. מושג : גלולה למניעת הריון, הקפאת עוברים.