לדלג לתוכן

ביולוגיה/אקולוגיה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
 • הגורמים האביוטיים בסביבה :
  • הסבר - בית גידול, כושר נשיאה, מערכת אקולוגית, סביבה.
  • מים - תכונות וחשיבות : המים כממיס, כמווסתים שינויי טמפרטורה, כסביבת חיים, כגורם מגביל בסביבה.כושר המסה, קיבול חום, קפיאה.
  • קרקע - תכונות: מרקם, אוורור, מליחות, חומציות. משק המים בקרקע, הקרקע כבית גידול, סוגי קרקעות באזורי הארץ. נקודת כמישה, נקודת קיבול שדה, קרקע גסת גרגר (קלה), קרקע דקת גרגר (כבדה).
  • קרינה ואור - קרינת השמש: אור כמקור אנרגיה לפוטוסינתזה, סוגי קרינה, אורכי גל, השפעות אור וקרינה על אורגניזמים: האור כאות סביבתי המשפיע על תהליכים. מושגים : נביטה, נדידה, נשירת עלים, עונת רבייה, פוטוסינתזה, פריחה, קרינה בתחום אדום-רחוק, קרינת אור, קרינת UV. האוזון וחשיבותו.
  • טמפ' - תנודות יומיות ועונתיות, טמפרטורה כגורם הקובע את תפוצתם של יצורים חיים. ויסות טמפרטורה אצל פויקילותרמים (אקטותרמים) ואצל הומאותרמים (אנדותרמים). יחס שטח פנים/נפח.
  • רוח – כגורם בהאבקה ובהפצת זרעים, כמשנה תבליט הקרקע, כמשנה הרכב הקרקע, כמשפיע על צורת הצמח.
  • הרכב האוויר - חשיבות החמצן וזמינותו, פחמן דו-חמצני כמקור פחמן לפוטוסינתזה, חנקן. תלות בין גורמים אביוטיים: לדוגמה, יובש וקרינה, ריכוז חמצן במים וטמפרטורת המים. מוש' : אטמוספרה, חילוף גזים, נשימה.
  • הגורמים הביוטיים בסביבה ויחסי הגומלין ביניהם : רמות הארגון: פרטים, אוכלוסיות וחברות. יחסי הגומלין: יחסי ההזנה בין יצרנים (אוטוטרופים) לבין צרכנים למיניהם (הטרוטרופים, מפרקים). מוש' : טורפי-על, מגוון מינים, מין (species), צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים.
 • התאמה
  • ההתאמה כתוצר של תהליכי ברירה טבעית.
  • סוגים של התאמה: מורפולוגית, פיזיולוגית-ביוכימית, התנהגותית.
  • דוגמאות של התאמות, מתוך מגוון הצמחים ובעלי החיים בארץ, לחיים בתנאים שונים: מים, סביבה יבשה, מליחות, קרקעות שונים, תנאי אור שונים, טמפרטורות קיצוניות, חוסר חמצן, רוח.
  • מושג:אבולוציה (שם לב : ביולוגיה/אבולוציה, ברירה טבעית, גאופיטים, גומחה, הסתגלות, חד-שנתיים, כשירות, נדידה, צורות חיים, רב-שנתיים, שונוּת, תרדמה.
 • אנרגיה
  • ע : מקור האנרגיה הראשוני - שמש, אנרגיה מועברת בין גורמים ביוטיים לבין הסביבה האביוטית, הקשר להזנה
  • שרשרת המזון
  • מושג:אוטוטרוף, אנרגיה כימית, אנרגיית חום, ביומסה, גפרית, הטרוטרוף, זרחן, חברה, חומר אורגני, חומר אי-אורגני, טורף-על, יחסי הזנה, יצרנים, מחזור חנקן, מחזור מים, מחזור פחמן, מפרקים (חיידקים ופטריות), נשימה, פוטוסינתזה, צרכנים, צרכנים ראשוניים, צרכנים שניוניים, ביוספרה.
 • יחסי הגומלין -
 • מושג:אללופתיה, ארגון חברתי, גומחה, הדדיות (מוטואליזם), חיקוי, טפילות, טריטוריאליות, קומנסליזם.
  • טריפה והשפעתה על גודל האוכלוסיות, הימלטות מטריפה.
  • תחרות בתוך אוכלוסיות ובין אוכלוסיות.
  • יחסי שיתוף (סימביוזה).
  • השפעת יחסי הגומלין למיניהם על גודל האוכלוסייה.
 • אירועים המשפיעים על הסביבה
  • מושג:חברת חלוץ, חברת שיא, מין אנדמי, סוקצסיה משנית, סוקצסיה ראשונית, שיווי משקל דינמי.
  • השפעות של פגעי טבע ופגעים אחרים על בית הגידול: שרפה, גל חום, גל קור, מחלה, זיהום, התפרצות הר געש, שיטפון.
  • סוקצסיה.
  • השתנות מגוון המינים – יצירת מינים והכחדתם, ברירה טבעית (תיאור התופעה ללא דיון במנגנונים), דוגמאות למינים אנדמיים, דוגמאות למינים שנכחדו בארץ ולמינים שנמצאים בסכנת הכחדה.
  • השפעת האדם -
  • השפעת האדם על גורמים אביוטיים
  • השפעת האדם על גורמים ביוטיים
  • השפעת האדם על יחסי הגומלין בטבע
  • השפעת האדם על מגוון המינים בטבע
  • העברת מינים על ידי האדם (כגון ארנבות באוסטרליה)
  • אחריות של האדם לשמירה על הסביבה: החשיבות של שמירה על הסביבה ועל משאביה, פעולות של יחידים, קבוצות וארגונים העשויות לצמצם את הפגיעה בסביבה.
  • דוגמאות לסוגיות הקשורות לשמירת הסביבה בארץ: הקמת שמורות טבע, פעולות פיתוח תוך צמצום הפגיעה בטבע (כביש חוצה ישראל, תחנות כוח בחופי הים).
  • הדילמה של שימור לעומת פיתוח.
  • מושג : אפקט החממה, דישון, דלדול האוזון, הדברה ביולוגית, הדברה כימית, הרס בתי גידול, זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע איכות הסביבה, ביטול מחסומים טבעיים, הכחדת מינים, הכנסת מינים, מחסומים ביוגאוגרפיים, מינים מהונדסים, פיתוח בר-קיימא, שמירת טבע.