ביוטכנולוגיה/מבוא לננוביוטכנולוגיה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

תוכנית הלימודים (תסש"ו) :

 • 8.1 עולם הננו
  • 8.1.1 מבוא
  • 8.1.2 המחשת סדרי גודל
  • 8.1.3 משמעות המושג ננוטכנולוגיה
  • 8.1.4 מהפכת המזעור
  • 8.1.5 כיווני היישום של הננוטכנולוגיה
  • 8.1.6 דרישות ליישום המזעור
 • 8.2 שיטות למזעור
  • 8.2.1 מבוא
  • 8.2.2 גישות למזעור
  • 8.2.3 גישת מלמעלה למטה:
   • שיטת הפוטוליתוגרפיה,
    • מגבלותיה של השיטה
   • שיטות לננוליתוגרפיה:
    • ליתוגרפיה באמצאות קרינת X
    • ליתוגרפיה באמצאות קרן אלקטרונים
  • 8.2.4 גישת מלמטה למעלה:
   • הרכבה עצמית
   • דוגמאות למבנים הנוצרים בטבע בשיטת מלמטה למעלה
  • 8.2.5 סיכום והשוואה בין גישות המזעור
 • 8.3 מקרומולקולות ביולוגיות כאבני בניין למבני ננו
  • 8.3.1 מבוא
  • 8.3.2 יתרונות וחסרונות של מקרומולקולות ביולוגיות כאבני בניין
  • 8.3.3 מולקולות דנ"א כאבני בניין:
   • הרכב ותכונות
   • שימוש לבניית מבנים
  • 8.3.4 חלבונים כאבני בניין:
   • הרכב ותכונות
   • המבנה המרחבי נקבע על-ידי רצף חומצות האמינו בחלבון
   • תבניות קיפול החוזרות על עצמן בשרשרות חלבונים
  • 8.3.5 יצירת מבנים על-מולקולריים מחלבונים
   • קישור ישיר בין שני חלבונים
   • קישור בין חלבון לבין ליגנד
   • דוגמאות למבנים מהטבע המבוססים על מולקולות חלבון
    • הרכבה עצמית של קולגן
    • הרכבה עצמית של וירוס הטבק
    • הרכבה עצמית של שכבת S חיידקית
  • 8.3.6 הבקרה על תהליכי הרכבה עצמית מורכבים
 • 8.4 דוגמאות למבנים הבנויים ממקרומולקולות ביולוגיות
  • 8.4.1 מבוא
  • 8.4.2 בניית מבנים מדנ"א
   • יצירת צומת ממקטעי דנ"א
   • יצירת משטחי דנ"א מיחידות צומת שחלוף כפול
   • יצירת צומת דנ"א בעזרת החלבון RecA
  • 8.4.3 בניית מבנים ממולקולות חלבון
   • בנייה עצמית של מערכי חלבון לינאריים
    • סיבים מפפטידים במבנה משטחי ß
    • סיבים חלבוניים מתוכננים בצורת ראש לזנב
    • סיבים חלבוניים מתוכננים במבנה של ראש לראש או זנב לזנב
   • תכנון רב-ערכי של מערכי חלבון מסודרים
    • ההבדל בין קולגן לאלסטין
   • כוחה של סימטריה
 • 8.5 מערכים המשלבים בין מקרומולקולות ביולוגיות לננו-חלקיקים אי- אורגניים
  • 8.5.1 מבוא
  • 8.5.2 הצמדת דנ"א לננו חלקיקים אי-אורגניים
  • 8.5.3 ארגון ננו-חלקיקים בעזרת דנ"א
  • 8.5.4 הצמדת חלבון לננו-חלקיקים אי-אורגניים
  • 8.5.5 ארגון ננו-חלקיקים בעזרת חלבונים
  • 8.5.6 מבנים משולבים של דנ"א וחלבונים
  • 8.5.7 יצירת מערכי ננו-חלקיקים על פני תבניות חלבוניות
   • שימוש בשכבות ה-S החיידקיות כתבנית ליצירת מערכי ננו-חלקיקים אי-אורגניים
   • שימוש בחלקיקי וירוס כתבנית ליצירת מערכי ננו-חלקיקים אי-אורגניים
  • 8.6 שילוב מבני ננו ביולוגיים בהתקנים אלקטרוניים
   • 8.6.1 מבוא
   • 8.6.2 שימוש ברכיב ביולוגי לחיבור בין רכיבים אלקטרוניים במעגל:
    • ננו חיווט מדנ"א
    • ננו חיווט מחלבוני מיקרוטובילי
  • 8.6.3 שילוב אלמנטים פעילים ביולוגית במעגל אלקטרוני:
   • קיבוע ישיר של מקרומולקולות ביולוגיות (קיבוע חד שלבי)
   • בנייה עצמית של שכבת מולקולות כהכנה לעיגון מקרומולקולות ביולוגיות(קיבוע רב שלבי)
   • קביעת כיווניות הקיבוע של המולקולה הביולוגית
  • 8.6.4 ביוסנסורים וננו ביוסנסורים
   • עקרון הפעולה של חיישנים ביולוגיים-ביוסנסורים
    • עקרון המדידה
    • הקשיים בעבודה עם ביוסנסורים
   • דוגמאות לביוסנסורים הנמצאים בשימוש
    • ביוסנסור לגלוקוז
    • ביוסנסור לזיהוי חיידקים פתוגניים
   • הצורך במזעור ביוסנסורים
   • דוגמאות לננוביוסנסורים
    • ננוביוסנסור לקביעת גלוקוז
    • ננוביוסנסור לקביעת דנ"א
 • 8.7 שיטות לאפיון מבנה
  • 8.7.1 מבוא
  • 8.7.2 מיקרוסקופ אלקטרונים חודר TEM
  • 8.7.3 מיקרוסקופ אלקטרונים סורק SEM
  • 8.7.4 מיקרוסקופ מינהור סורק STM
  • 8.7.5 מיקרוסקופ כוח אטומי AFM
   • יישומים ביולוגיים של AFM
 • 8.8 סיכום וכיווני יישום עתידיים - קריאה מדעית מוכוונת