לדלג לתוכן

בגרות בעברית/שאלון ב/תחביר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בפרק זה חמש שאלות, אחת חובה, ומארבע הנותרים יש לבחור שלוש שאלות. הניקוד לפרק זה הוא 25 נקודות, (12.5 נקודות מהציון הכולל לעברית בבגרות).

סוגי משפטים[עריכה]

 • זיהוי סוג מששפט נתון או מספר משפטים נתונים.
 • זיהוי סוג הממשפט המשותף לרשימת משפטים.

הסוגים הם: משפט פשוט, משפט מאוחה ומשפט מורכב.

תפקיד תחבירי של חלקי המשפט[עריכה]

תפקיד תחבירי של פסוקיות תפקיד תחבירי של חלק נתון (המסומן בקו, המתואר לפי מאפיין (חלק כולל) או המובא כשמו), או של כל חלקי המשפט.

תחימת חלקי המשפט[עריכה]

 • בחירת תחימה נכונה מתוך כמה אפשרויות
 • תחימת חלקי המשפט, תחימת פסוקיות המשפט המורכב.
 • מהו התפקיד התחבירי המשותף לx החלקים המודגשים בקו במשפטים אלו?
 • מהי מטרת השימוש בחלק תחבירי זה?
תמורה

איתור משפט פשוט מתוך רשימת משפטים, איתור פסוקית במשפט, ציון תפקיד תחבירי משותף של הפסוקיות.

 • זיהוי תפקיד התחבירי של חלק נתון במשפט לפי סימון (החלק המסומן בקו) ולפי מאפיינים (החלק הכולל)

מהפכה זו מותנית בנגישות לאמצעי מחשוב, בידע להפעלתם וביכולת כלכלית.

 • שחבור: תנאיי למהפכה הוא: נגישות לאמצעי מחשוב, ידע להפעלתם ויכולת כלכלית.

שחבור משפט מורכב למשפט מאוחה

שיבושי משפטים[עריכה]

בחינות דוגמה[עריכה]

תרגילים ממועד חורף 2009 (באתר יואל גבע)

שאלת חובה:
לפניך שני משפטים מורכבים:

 1. חוקרים מסכימים כי תקופת הנעורים היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות.
 2. ממחקרים מתברר כי התנדבות של נערים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית.
 • תחם את הפסוקית וציין את תפקידה התחבירי, ציין את הנושא ואת הנשוא בכל פסוקית.
 • חוקרים מסכימים כי תקופת הנעורים היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. (משפט מורכב עם פסוקית מושא)
 • ממחקרים מתברר כי התנדבות של נערים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית. (משפט מורכב עם פסוקית נושא)


 • נסח את משפט 2 כך שהפסוקית שבו תהיה בעלת אותו התפקיד התחבירי של הפסוקית במשפט 1

מחקרים בררו (העלו) כי התנדבות של נערים תורמת לגיבוש זהות עצמית חיובית. (משפט מורכב עם פסוקית מושא)


 • המר את משפט 1 למשפט פשוט בעל הסגר.

לפי הסכמת חוקרים, תקופת הנעורים היא תקופה קריטית לגיבוש הזהות. (משפט פשוט בעל הסגר)