אספרנטו/טקסטים/תפילת האדון

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיPatro Nia
באספרנטו:

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,

Cia nomo estu sanktigita.

Venu Cia regno,

plenumiĝu Cia volo,

kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.

Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,

kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Kaj ne konduku nin en tenton,

sed liberigu nin de la malbono.

Amen.


בעברית:

אבינו שבשמים

יתקדש שמך

תבוא מלכותך, יעשה רצונך

כבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו היום,

וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע. אמן.