לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 11

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

יחס השייכות de

[עריכה]

49. מילת היחס de (של) מתארת שייכות או קשר.

 • La muroj de la domo = הקירות של הבית
 • La koloroj de la floroj = הצבעים של הפרחים
 • La libro de la knabo = הספר של הנער
 • Branĉo de la arbo = ענף של העץ
 • La ĝardeno de la viroj = הגינה של הגברים

משפט חסר

[עריכה]

50. שפות מסוימות דורשות קיומו של נושא למשפט פועלי גם כאשר אין משהו או מישהו שניתן להצביע עליו כמי שביצע את הפעולה. דוגמא מהשפה האנגלית הוא המשפט: it rains. באספרנטו, לעומת זאת, אין צורך לציין את הנושא במקרים כאלה, אלא ניתן להסתפק בציון הפועל בלבד.

 • Pluvas = יורד גשם.
 • Neĝis hieraŭ = ירד שלג אתמול.

משפט ייחוד

[עריכה]

51. כמו בעברית, גם באספרנטו ניתן לשנות את סדר המילים במשפט לצרכי הדגשה. דוגמא אופיינית היא הקדמת הפועל esti כך שיופיע לפני הנושא של המשפט, וזאת כדי לייחד ולהדגיש את הנושא:

 • Estas floroj sur la tablo = אלו הם פרחים, על השולחן
 • Estis Davido, ne Sara, en la ĝardeno = היה זה דוד, לא שרה, בגינה.

מילות חיבור

[עריכה]

52. מילים כדוגמת aŭ, kaj, nek, sed, אשר מבטאות קשר בין מילים, קבוצות מילים או משפטים שאינם תלויים זה בזה נקראות מילות חיבור.

 • ?Ĉu vi marŝas aŭ kuras = האם אתה הולך או רץ? (קשר בין מילים)
 • Ŝi iris, kaj ni estis feliĉaj = היא הלכה, ואנחנו שמחנו (קשר בין משפטים)
 • Nek vi nek mi vidis ĝin = לא אתה ולא אני ראינו את זה
 • Aŭ li aŭ ŝi perdis la libron. = או הוא או היא איבדו את הספר.
 • Ĝi falis sur la seĝon, sed ne sur la plankon = זה נפל על הכיסא, אבל לא על הרצפה
 • Li ne ŝatis ĝin. Tamen li tenis ĝin = הוא לא אהב את זה, ובכל זאת אחז בזה.

אוצר מילים

[עריכה]
מילות יחס de = של

מילות חיבור tamen = בכל זאת/עם זאת

שמות עצם akvo = מים sablo = חול dezerto = מדבר
sako = שק/תיק mono = כסף vojo = דרך
amiko = חבר

תארי שם riĉa = עשיר fidela = נאמן seka = יבש

שמות פועל porti = לשאת bezoni = להזדקק trinki = לשתות
veni = לבוא pluvi = לרדת גשם neĝi = לרדת שלג

תארי פועל ankaŭ = בנוסף, גם..

קטע קריאה: הערבי והגמל

[עריכה]

Arabo iris trans grandan sekan dezerton. Kamelo, lia fidela amiko, portis lin. La kamelo ankaŭ portis belajn tapiŝojn, ĉar la arabo estis riĉa viro.

La arabo havis ne nur tapiŝojn, sed ankaŭ sakojn. En la sakoj estis akvo, ĉar en la dezerto nek pluvas nek neĝas. La viro trinkis akvon, kaj ankaŭ donis akvon al sia kamelo. La kamelo marŝis kaj marŝis, sed ne venis al la domo de la arabo, ĉar ili perdis la vojon.

La suno brilis, kaj la sablo de la dezerto ŝajnis varma. La arabo ne trovis la vojon, kaj baldaŭ li ne havis akvon. Tamen la kamelo marŝis kaj marŝis, kaj baldaŭ la arabo vidis sakon antaŭ si, sur la seka sablo. Li estis feliĉa kaj diris al si "ĉu estas akvo en ĝi? Mi volas trinki, kaj volas doni akvon al mia fidela kamelo". Li ankaŭ volis lavi la tutan vizaĝon en la akvo, ĉar li estis varma.

Post sia diro li kaptis la sakon, kaj komencis rigardi en ĝin. Li metis la nazon en ĝin, sed ne trovis akvon en la sako. Nek li nek lia fidela kamelo havis akvon, ĉar estis nur mono en la sako.

La arabo estis kolera, ĉar li ne volis monon, li bezonis akvon. Li havis monon en sia domo en la urbo, kaj volis trovi akvon. Ĉu li tamen metis la sakon trans la kolon de sia kamelo? Ne, li ne volis meti ĝin sur sian kamelon. Li ne tenis la sakon, sed ĝi falis sur la sablon, kaj kuŝis apud li.

La sako nun kuŝas sur la sablo de la granda dezerto, kaj la mono estas en ĝi.

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. האם חברך, דניאל, סחב את הכסא שלו לתוך הבית?
2. ראיתי את חבריכם הטובים בדרך (=על הדרך) לעיר.
3. האם השק הגדול מאחרי הדלת הוא שלהם?
4. לא היא ולא אחיה ראו את כל העיר.
5. הם הלכו לעיר ואיבדו את דרכם.
6. יש בתים מעניינים מעבר לרחוב.
7. הגוף של הגמל רחב, והצוואר שלו ארוך.
8. הגמל דחף את הראש שלו לתוך הבית של הערבי, והוא כעס.
9. על החול במדבר מונח שק.
10. בתוך השק יש כסף.
11. לערבי היה חם, והוא רצה לשתות מים.
12. בנוסף לכך, הוא רצה לתת מים לגמל הנאמן שלו.
13. עם זאת, הוא מצא רק כסף בשק.
14. הוא כעס, ולא שמר (=החזיק) את השק.
15. אתמול הוא רצה למצוא כסף, אבל היום הוא מעדיף מים.
16. גם הוא וגם חברו היו עשירים.
17. הוא רצה לבוא מהעיר לבית של חבר נאמן.
18. הם הלכו לבית שלו אתמול, והיום באו לבית שלהם.
19. הם לא זקוקים לכסף.


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!

_____________________________________________ האם למילה de יש שתי משמעויות או שיש טעות במשפט 12 לתרגום?

לפי הבנתי ממקורות אחרים הקדמת הפועל Esti לנושא המשפט אינה בדיוק "כדי לייחד ולהדגיש את הנושא" אלא במשמעות של "יש" או "היה\יהיה" בדומה למילה האנגלית There, כמו שתרגמתם את המשפט השני אך לא כמו הראשון (שלדעתי צריך להיות "יש פרחים על השולחן). דוגמא טובה לדעתי לשינוי סדר המילים במשפט לצרכי הדגשה תהיה "Vin mi amas" ("אותך אני אוהב!" במקום "אני אוהב אותך")


<<< שיעור 10 לדף השער שיעור 12 >>>