אנליזה נומרית/גזירה נומרית/גזירה באמצעות הפרשים אחוריים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

גזירה באמצעות הפרשים אחוריים[עריכה]

בדומה לפיתוחים הנ"ל, נמצא נוסחאות מקורבות לנגזרות:

נגזרת ראשונה[עריכה]

קירוב לינארי:

קירוב ריבועי:

נגזרת ראשונה בנקודת ביניים[עריכה]

נגזרת שנייה[עריכה]

נגזרת שנייה בנקודת ביניים[עריכה]